KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2020 - 20:59
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 1.343.734 -1.343.734
Transferler
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,12,13,14 -56.735 105.432 5.266.652 5.315.349 5.315.349
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,12,13,14 -77.269 136.799 7.723.500 7.783.030 7.783.030
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.909.025 3.683.313
Dönem Karı (Zararı)
7.723.500 5.266.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.399.401 1.725.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 313.644 45.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.930.997 1.386.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
216.872 -6.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-62.112 300.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.213.876 -3.308.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
110.503.354 -28.840.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-23.129.475 -3.291.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.147.780 28.805.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
560.025 17.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.909.025 3.683.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.134 -190.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -14.134 -190.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.808 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.808 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.651.083 3.492.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.651.083 3.492.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.095.978 20.603.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.747.061 24.095.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.391.709 31.526.204
Ticari Alacaklar
6 77.710.628 188.213.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 0 42.399.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
77.710.628 145.814.760
Peşin Ödenmiş Giderler
7 40.215 27.017
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.215 27.017
Diğer Dönen Varlıklar
8 603.122 375.627
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
436.258 295.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
166.864 80.582
ARA TOPLAM
139.745.674 220.142.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.745.674 220.142.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.165.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 648.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
9 179.514 223.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 492.215 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.519 26.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 76.812 14.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.244.064 2.601.439
TOPLAM VARLIKLAR
142.989.738 222.744.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 105.068.309 194.216.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 425.762 42.584.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
104.642.547 151.632.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 203.880 179.764
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
748.934 451.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.544.620 1.005.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.106.010 705.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 438.610 299.427
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 243.348 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
243.348 0
ARA TOPLAM
107.809.091 195.852.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.809.091 195.852.324
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 572.260 359.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
572.260 359.149
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 292.561 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
292.561 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.571 530.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.845.662 196.383.223
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.144.076 26.361.046
Ödenmiş Sermaye
13 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.400.790 1.341.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.400.790 1.341.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.175 -107.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.449.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 383.616 100.076
Yasal Yedekler
383.616 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -4.899.516 -9.882.628
Net Dönem Karı veya Zararı
7.723.500 5.266.652
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.144.076 26.361.046
TOPLAM KAYNAKLAR
142.989.738 222.744.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 19.261.415 13.878.826
Satışların Maliyeti
16 -3.612.017 -2.573.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.649.398 11.305.787
BRÜT KAR (ZARAR)
15.649.398 11.305.787
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.948.870 -6.906.865
Pazarlama Giderleri
17 -2.711.972 -1.624.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -134.000 -113.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.662.913 4.865.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -565.550 -716.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.951.919 6.810.478
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.951.919 6.810.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.951.919 6.810.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.228.419 -1.543.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.272.480 -1.153.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
44.061 -390.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.723.500 5.266.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.723.500 5.266.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.723.500 5.266.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.530 48.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -102.521 -73.935
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 144.000 32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 18.051 90.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.251 17.200
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-7.200 73.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.530 48.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.783.030 5.315.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.783.030 5.315.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817513


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.423 Değişim: 0,74% Hacim : 4.568 Mio.TL Son veri saati : 10:30
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.423
Açılış: 2.409
16,7195 Değişim: 0,13%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7220
Açılış: 16,6984
17,4867 Değişim: -0,23%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
966,02 Değişim: -0,40%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.