KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 21:32
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -30.325 1.251.487 100.076 -11.270.365 353.050 19.939.609 19.939.609
Transferler
353.050 -353.050 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.068 594.583 587.515 587.515
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -37.393 1.251.487 100.076 -10.917.315 594.583 20.527.124 20.527.124
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Transferler
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.068 105.432 2.081.940 2.169.304 2.169.304
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -69.239 1.449.166 100.076 -9.882.628 2.081.940 23.215.001 23.215.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.015.507 636.251
Dönem Karı (Zararı)
2.081.940 594.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
778.268 -180.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 16.602 13.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
289.476 -113.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
143.889 -123.420
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
328.301 43.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
155.299 221.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.432.570 15.966.935
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-51.271 2.521.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.734.837 -18.300.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.697 34.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.015.507 636.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.326 -48.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
648
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -15.326 -48.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.000.181 588.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.000.181 588.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.603.309 18.178.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.603.490 18.767.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.090.877 25.466.483
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 185.805.615 159.373.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 35.233.827 15.598.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
150.571.788 143.775.045
Peşin Ödenmiş Giderler
277.689 287.505
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.269 24.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
255.420 262.587
Diğer Dönen Varlıklar
7 379.390 118.805
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
99.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
280.029 118.805
ARA TOPLAM
214.553.571 185.245.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
214.553.571 185.245.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.165.254 2.132.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
639.817 639.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.525.437 1.493.037
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 71.049 66.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 32.570 38.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 0 314.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.440.623 2.724.206
TOPLAM VARLIKLAR
216.994.194 187.970.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 192.145.237 165.410.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 35.413.822 15.751.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
156.731.415 149.658.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.183 161.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.114.970 968.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
458.527 648.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
656.443 319.420
ARA TOPLAM
193.326.390 166.540.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.326.390 166.540.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
267.459 211.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
267.459 211.906
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 13.594
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.803 383.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.779.193 166.924.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.215.001 21.045.697
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -69.239 -51.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.239 -51.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.239 -51.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.449.166 1.343.734
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.449.166 1.343.734
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 100.076 100.076
Yasal Yedekler
100.076 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -9.882.628 -10.917.315
Net Dönem Karı veya Zararı
2.081.940 1.034.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.215.001 21.045.697
TOPLAM KAYNAKLAR
216.994.194 187.970.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 5.413.092 2.662.757 2.744.292 1.335.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.413.092 2.662.757 2.744.292 1.335.313
BRÜT KAR (ZARAR)
5.413.092 2.662.757 2.744.292 1.335.313
Genel Yönetim Giderleri
3 -3.392.785 -2.415.746 -1.742.191 -1.314.792
Pazarlama Giderleri
-806.676 -648.207 -421.425 -329.934
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-53.513 -46.020 -27.406 -23.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.737.378 1.220.222 912.997 681.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-244.635 -133.376 -144.861 -67.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.652.861 639.630 1.321.406 282.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.652.861 639.630 1.321.406 282.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.652.861 639.630 1.321.406 282.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-570.921 -45.047 -337.756 -76.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -162.054 0 -162.054
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -408.867 -45.047 -175.702 -76.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.081.940 594.583 983.650 205.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.081.940 594.583 983.650 205.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.081.940 594.583 983.650 205.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.068 -7.068 -5.968 -947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.602 -8.835 -7.460 -1.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.534 1.767 1.492 236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 7.534 1.767 1.492 236
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
105.432 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 73.032
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
73.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.364 -7.068 -5.968 -947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.169.304 587.515 977.682 204.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.169.304 587.515 977.682 204.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700496


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6701 Değişim: 0,87%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6830
Açılış: 16,5259
17,5494 Değişim: 0,13%
Düşük 17,4015 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
975,65 Değişim: 0,70%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.