KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:45
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-298.607.810 298.607.810 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-184.656.530 -184.656.530 -90.088.338 -274.744.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.875 57.800.730 -23.594.460 34.152.395 30.251.243 64.403.638
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.439.473 -1.439.473 1.439.473 1.439.473 1.439.473
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
75.844.230 17.922.592 151.965.231 245.732.053 112.833.770 358.565.823
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 0 0 357.067.689 0 0 0 0 0 0 -4.692.313 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 869.369.545 0 0 0 -116.307.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.356.474 0 0 0 -51.751.777 -184.656.530 0 1.248.366.593 472.635.912 1.721.002.505
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 519.656.862 -5.165.119 3.584.428 1.017.162.385 -192.984.438 3.743.204 -30.345.570 -111.147.055 1.889.164.327 584.781.557 2.473.945.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-111.147.055 111.147.055 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
76.841.826 76.841.826 -74.395.875 2.445.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
154.855.304 342.461 100.014.434 -5.378.154 249.834.045 -122.876.129 126.957.916
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.908.007 -2.908.007 692.254 692.254
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 519.656.862 154.855.304 -4.822.658 3.584.428 1.117.176.819 -198.362.592 6.651.211 -144.400.632 76.841.826 2.215.840.198 388.201.807 2.604.042.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
373.061.001 62.754.262
Dönem Karı (Zararı)
2.445.951 -274.744.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.445.951 -274.744.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
307.730.743 348.191.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 172.420.699 89.329.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 28.161.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.322.084 20.542.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.018.189 1.826.510
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.303.895 18.716.231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.726.505 72.457.230
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.410.645 -16.716.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
68.137.150 89.173.858
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.575.339 169.942.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-142.888.997 -475.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-143.260.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
371.003 -475.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.659.421 4.922.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 27.132.134 23.298.784
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.662.517 -5.711.745
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.662.517 -5.711.745
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -73.815.988
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Di
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
63.348.474 -30.006.422
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.461.550 -3.297.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.461.550 -3.297.711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
38.125.872 -21.547.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.771.747 2.461.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.021.317 66.290.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.021.317 66.290.140
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.428.133 -644.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.868.324 1.733.601
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
96.725.229 38.116.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.994.190 -113.118.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.073.059 -123.583.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.078.869 10.465.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
373.525.168 43.440.523
Ödenen Faiz
-872.758 -1.438.893
Alınan Faiz
12.314.951 13.915.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -720.076 -195.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.186.284 7.032.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-292.959.551 765.452.135
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 764.853.400
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 254.969.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.662.517 15.283.133
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.662.517 15.283.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.433.801 -179.628.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -44.570.962 -72.030.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -232.862.839 -107.598.394
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.483.230 -86.339.644
Alınan Faiz
8.095.694 2.800.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.800.731 -6.486.344
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.957.360 35.444.306
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.560.152
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.439.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
902.522.527 564.297.871
Kredilerden Nakit Girişleri
9 815.893.389 465.631.402
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 86.629.138 98.666.469
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-731.336.355 -552.292.304
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -473.371.313 -432.514.863
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -257.965.042 -119.777.441
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
311.435.783 8.852.997
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -23.166.620 -10.366.058
Ödenen Faiz
-52.973.636 -6.246.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-240.524.339 -20.801.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.058.810 863.650.703
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.897.433 44.771.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
323.956.243 908.422.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.232.698.823 852.417.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.556.655.066 1.760.839.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.002.314.910 1.535.926.457
Finansal Yatırımlar
8 186.119.372 176.296.409
Ticari Alacaklar
514.391.523 470.513.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 514.391.523 470.513.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
301.204.313 342.009.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 7.919.902 10.599.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 293.284.411 331.410.283
Diğer Alacaklar
165.064.876 442.624.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.750.938 15.793.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 153.313.938 426.830.934
Stoklar
12 150.921.891 140.150.144
Peşin Ödenmiş Giderler
13 482.763.439 454.969.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 11.090.456 15.460.791
Diğer Dönen Varlıklar
67.247.236 62.225.847
ARA TOPLAM
3.881.118.016 3.640.176.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.881.118.016 3.640.176.472
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 4.357.341 4.379.573
Diğer Alacaklar
152.904.145 122.856.227
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 132.405.147 105.186.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.498.998 17.669.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 206.082.701 181.831.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.158.491.000 802.956.000
Maddi Duran Varlıklar
15 3.147.790.425 2.873.410.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.297.717.034 1.157.663.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.810.050.977 6.005.166.900
Şerefiye
17 216.327.014 193.832.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.593.723.963 5.811.334.476
Peşin Ödenmiş Giderler
13 61.280.169 65.218.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 209.792.572 196.278.076
Diğer Duran Varlıklar
29.619.546 27.374.514
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.078.085.910 11.437.134.670
TOPLAM VARLIKLAR
16.959.203.926 15.077.311.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.266.410.967 1.312.653.598
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.243.308.969 1.010.029.934
Ticari Borçlar
426.536.680 364.515.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 426.536.680 364.515.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
186.063.066 197.491.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 186.063.066 197.491.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 66.450.318 94.318.642
Diğer Borçlar
156.650.235 112.229.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 33.380.040 3.729.694
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.270.195 108.499.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.604.829 10.368.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21.805.217 20.771.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
165.079.498 125.841.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 24.944.927 11.538.270
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 140.134.571 114.303.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
294.324.005 199.047.887
ARA TOPLAM
3.836.233.784 3.447.267.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.836.233.784 3.447.267.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 9.210.031.569 7.998.440.594
Diğer Borçlar
97.277.512 88.063.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.277.512 88.063.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 844.631 845.470
Türev Araçlar
18.758.637 18.327.935
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.453.342 12.240.369
Uzun Vadeli Karşılıklar
228.470.200 217.852.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 23.472.424 17.892.837
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 204.997.776 199.959.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 949.092.246 820.327.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.518.928.137 9.156.097.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.355.161.921 12.603.365.258
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.215.840.198 1.889.164.327
Ödenmiş Sermaye
22 650.000.000 650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 519.656.862 519.656.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.617.074 -1.580.691
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.032.646 -5.165.119
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
154.855.304 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.822.658 -5.165.119
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 3.584.428 3.584.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
918.814.227 824.177.947
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.117.176.819 1.017.162.385
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-198.362.592 -192.984.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 6.651.211 3.743.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-144.400.632 -30.345.570
Net Dönem Karı veya Zararı
76.841.826 -111.147.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
388.201.807 584.781.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.604.042.005 2.473.945.884
TOPLAM KAYNAKLAR
16.959.203.926 15.077.311.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 997.863.196 338.516.138
Satışların Maliyeti
23 -852.991.383 -322.035.115
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.871.813 16.481.023
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 63.054.295 42.062.125
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -1.689.550 -2.580.403
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.364.745 39.481.722
BRÜT KAR (ZARAR)
206.236.558 55.962.745
Genel Yönetim Giderleri
24 -162.413.472 -68.923.670
Pazarlama Giderleri
24 -53.581.682 -27.650.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 21.018.942 78.394.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.150.165 -78.609.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.889.819 -40.826.474
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
150.249.071 7.674.256
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -63.436
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -5.968.255 -1.742.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.659.421 -4.922.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.050.418 -39.880.066
Finansman Gelirleri
27 71.175.388 145.388.938
Finansman Giderleri
28 -150.647.721 -356.954.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.578.085 -251.446.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.132.134 -23.298.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -16.979.714 -2.979.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -10.152.420 -20.319.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.445.951 -274.744.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.445.951 -274.744.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-74.395.875 -90.088.338
Ana Ortaklık Payları
29 76.841.826 -184.656.530
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,11820000 -0,63470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,11820000 -0,63470000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
155.197.765 -53.875
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
154.855.304 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
342.461 -53.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-28.239.849 64.457.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
-22.861.695 88.051.973
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5.378.154 -23.594.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.957.916 64.403.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.403.867 -210.341.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-197.272.004 -59.837.095
Ana Ortaklık Payları
326.675.871 -150.504.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028854


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9221 Değişim: 0,13%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7670 Değişim: 0,06%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
927,46 Değişim: -0,10%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.