KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 19:37
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Transferler
-130.966.969 130.966.969
Dönem Karı (Zararı)
-318.503.863 -318.503.863 -150.623.304 -469.127.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.232.711 511.666.141 -235.431.064 275.002.366 146.854.144 421.856.510
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.548.139 -1.548.139
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
136.862.300 38.594.119 -136.862.300 136.862.300 175.456.419 0 175.456.419
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.626.484 1.626.484 1.863.842 3.490.326
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.141.200 -169.579 2.894.007 -1.416.772 179.404 -1.237.368
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -536.473 0 281.223.459 0 0 0 0 0 0 -4.798.596 0 0 0 0 0 0 2.369.328 0 1.485.972.151 0 0 0 -791.498.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.073.650 0 0 0 83.472.213 -318.503.863 0 1.105.321.801 541.525.480 1.646.847.281
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-298.607.810 298.607.810 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-398.693.846 -398.693.846 -261.363.377 -660.057.223
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-474.380 93.027.980 -112.710.202 -20.156.602 -7.259.323 -27.415.925
Sermaye Arttırımı
324.111.590 163.068.619 487.180.209 487.180.209
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
5.337.885 -5.337.885 0 -9.750.000 -9.750.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.439.473 -36.381.920 34.942.447 -34.942.447 -34.942.447 -34.942.447
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-65.664 -576.443.801 639.857.813 -8.012.162 8.105.908 63.442.094 -34.088.032 29.354.062
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
75.844.230 19.287.629 152.899.456 248.031.315 112.833.770 360.865.085
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 0 0 0 0 -36.381.920 520.136.308 0 0 0 0 0 0 -5.178.482 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 904.596.795 0 0 0 -205.423.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.535.062 0 0 0 -92.537.357 -398.693.846 0 1.433.145.913 261.270.418 1.694.416.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.233.151 291.787.932
Dönem Karı (Zararı)
-660.057.223 -469.127.167
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-660.057.223 -469.127.167
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
904.073.680 745.156.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 266.239.573 332.326.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.536.412 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.427.332 9.086.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 4.351.156 1.775.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
71.076.176 7.310.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.242.448 238.666.256
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-107.543.006 -21.874.295
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
268.785.454 260.540.551
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
344.169.532 263.401.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.022.866 -473.416
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.022.866 -473.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 64.525.581 13.992.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-713.862 -96.673.355
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.669.489
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.669.489
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -73.815.988 -23.014.688
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
36.439.786 33.514.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.493.393 16.381.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.196.673 30.489.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.196.673 30.489.106
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-49.618.395 28.525.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.086.414 1.997.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.458.538 23.854.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.458.538 23.854.605
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
23.194.748 -88.813.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.946 19.266.598
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
95.882.772 -2.177.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.106.947 3.239.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-132.603.672 -34.271.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.496.725 37.510.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.523.064 292.410.921
Alınan Temettüler
13.312.679 0
Ödenen Faiz
-2.318.939 -2.101.510
Alınan Faiz
40.576.126 10.831.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.162.592 -1.221.188
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.697.187 -8.132.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
108.934.413 -661.246.806
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
764.879.887 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
254.969.532 11.306.708
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-77.352.322 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -21.000.427
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -6.559.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.039 43.444.648
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.444.648
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.039 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-686.070.217 -647.372.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -142.787.120 -253.918.477
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -543.283.097 -393.454.214
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-140.433.204 -40.458.598
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-140.433.204 -40.458.598
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.107.302 -606.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.234.340 873.884.798
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
537.740.361 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
537.740.361 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-36.381.920 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.381.920 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.439.473 175.456.419
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.439.473 175.456.419
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.179.105.476 1.929.321.645
Kredilerden Nakit Girişleri
9 3.702.975.381 1.679.321.645
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 476.130.095 250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.464.642.194 -953.110.654
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.690.142.195 -783.110.654
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -2.774.499.999 -170.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
41.864.532 -12.537.396
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -32.004.541 -26.216.465
Ödenen Temettüler
-9.750.000 -1.548.139
Ödenen Faiz
-335.400.731 -140.901.910
Alınan Faiz
26.668.076 11.042.439
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-151.872.872 -107.621.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.066.776 504.425.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
66.989.293 88.586.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.922.517 593.012.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 852.417.162 428.601.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 891.339.679 1.021.613.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.146.045.565 991.689.962
Finansal Yatırımlar
8 27.991.354 7.083.899
Ticari Alacaklar
293.004.102 172.688.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 293.004.102 172.688.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
305.793.326 271.362.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 6.372.060 21.559.829
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 299.421.266 249.802.871
Diğer Alacaklar
170.630.676 55.526.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.258.215 35.151.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 157.372.461 20.375.252
Stoklar
12 111.901.870 99.815.456
Peşin Ödenmiş Giderler
13 465.346.909 79.513.340
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 9.009.722 12.624.818
Diğer Dönen Varlıklar
44.546.634 57.423.875
ARA TOPLAM
2.574.270.158 1.747.729.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 862.751 1.141.761.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.575.132.909 2.889.490.742
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 8.879.524 8.146.247
Diğer Alacaklar
82.441.650 114.735.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 71.049.108 59.581.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.392.542 55.154.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 151.349.891 247.782.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 554.174.000 554.174.000
Maddi Duran Varlıklar
15 2.127.273.250 1.842.057.780
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 823.630.185 703.412.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.628.278.574 2.724.092.819
Şerefiye
17 183.839.447 117.825.709
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.444.439.127 2.606.267.110
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.335.711 23.748.929
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 300.726.064 278.174.854
Diğer Duran Varlıklar
20.607.920 20.563.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.716.696.769 6.516.888.469
TOPLAM VARLIKLAR
10.291.829.678 9.406.379.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 986.554.987 648.213.253
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 717.762.978 2.822.017.458
Ticari Borçlar
446.993.638 234.390.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 446.993.638 234.390.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
159.800.360 136.605.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 159.800.360 136.605.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 27.591.457 26.527.911
Diğer Borçlar
105.885.718 100.395.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.724.322 8.923.033
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95.161.396 91.472.878
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.335.053 3.623.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.079.162 1.241.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.190.358 30.532.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 12.170.948 6.492.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 80.019.410 24.040.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
137.849.843 51.755.647
ARA TOPLAM
2.684.043.554 4.055.304.090
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
32 470.651.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.684.043.554 4.525.955.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.139.411.713 2.665.506.800
Diğer Borçlar
69.109.293 67.150.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
69.109.293 67.150.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 819.250 4.906.242
Türev Araçlar
13.544.589 10.908.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.314.662 3.192.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.681.748 157.980.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 18.000.231 13.915.592
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 171.681.517 144.064.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 491.488.538 421.595.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.913.369.793 3.331.240.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.597.413.347 7.857.196.641
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.433.145.913 1.088.285.190
Ödenmiş Sermaye
22 650.000.000 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -1.439.473
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-36.381.920 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
520.136.308 281.223.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.745.354 -2.205.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.178.482 -4.638.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.178.482 -4.638.438
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 2.433.128 2.433.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
699.173.390 655.441.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
904.596.795 1.388.012.616
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-205.423.405 -732.571.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 59.535.062 7.979.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-92.537.357 85.345.421
Net Dönem Karı veya Zararı
-398.693.846 -298.607.810
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
261.270.418 460.897.380
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.694.416.331 1.549.182.570
TOPLAM KAYNAKLAR
10.291.829.678 9.406.379.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.403.072.946 1.159.157.141 674.727.928 459.386.056
Satışların Maliyeti
23 -1.265.968.718 -1.071.002.340 -598.482.529 -401.566.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
137.104.228 88.154.801 76.245.399 57.819.638
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 103.714.416 64.208.331 29.896.270 24.054.945
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -4.748.633 -4.425.026 -965.502 -1.917.947
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.965.783 59.783.305 28.930.768 22.136.998
BRÜT KAR (ZARAR)
236.070.011 147.938.106 105.176.167 79.956.636
Genel Yönetim Giderleri
24 -215.696.137 -169.382.038 -72.597.255 -51.949.279
Pazarlama Giderleri
24 -83.593.134 -60.771.640 -29.373.935 -22.244.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 96.877.881 59.603.647 4.727.570 47.137.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -193.810.603 -54.002.817 -34.929.743 -13.863.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-160.151.982 -76.614.742 -26.997.196 39.036.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.188.148 26.279.446 543.669 4.783.824
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.346 -1.909.011 4.237 38.201
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -6.459.765 -8.540.736 -1.822.041 -6.521.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -64.525.581 -13.992.344 -619.158 -5.384.553
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-226.999.526 -74.777.387 -28.890.489 31.952.412
Finansman Gelirleri
27 258.886.857 117.657.063 11.779.178 59.606.260
Finansman Giderleri
28 -692.658.416 -608.680.198 -66.976.800 -247.700.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-660.771.085 -565.800.522 -84.088.111 -156.141.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
713.862 96.673.355 49.604.020 30.742.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -10.581.617 -6.641.926 -4.846.950 -8.500.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 11.295.479 103.315.281 54.450.970 39.243.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.057.223 -469.127.167 -34.484.091 -125.398.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.057.223 -469.127.167 -34.484.091 -125.398.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-261.363.377 -150.623.304 -53.482.270 -44.293.319
Ana Ortaklık Payları
29 -398.693.846 -318.503.863 18.998.179 -81.105.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,62480000 -1,10070000 0,02980000 -0,28030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,62480000 -1,10070000 0,02980000 -0,28030000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-474.380 -1.232.711 -342.872 -492.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-474.380 -1.232.711 -342.872 -492.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.941.545 423.089.221 -56.135.839 237.757.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.768.657 658.520.285 -26.847.633 359.548.691
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-112.710.202 -235.431.064 -29.288.206 -121.790.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.415.925 421.856.510 -56.478.711 237.265.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-687.473.148 -47.270.657 -90.962.802 111.866.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-268.622.700 -3.769.160 -78.081.942 35.377.045
Ana Ortaklık Payları
-418.850.448 -43.501.497 -12.880.860 76.489.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976583


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.097 Değişim: 1,16% Hacim : 10.051 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.099
Açılış: 2.089
13,4801 Değişim: -0,29%
Düşük 13,4355 17.01.2022 Yüksek 13,7069
Açılış: 13,5192
15,4124 Değişim: -0,10%
Düşük 15,3579 17.01.2022 Yüksek 15,6321
Açılış: 15,428
790,03 Değişim: 0,05%
Düşük 787,06 17.01.2022 Yüksek 802,18
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.