KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:28
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-89.864.325 89.864.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-99.830.417 -99.830.417 -37.378.260 -137.208.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.489 78.408.672 -60.586.019 17.547.164 25.236.451 42.783.615
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -9.740.699 -9.740.699
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-23.680.592 23.680.592 -23.680.592 -23.680.592 -23.680.592
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.308.355 82.308.355 82.308.355
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -139.157.394 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.086.644 0 0 0 0 0 0 11.472.428 0 965.202.447 0 0 0 -507.804.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.383.816 0 0 0 93.112.348 -99.830.417 0 1.027.190.951 620.149.571 1.647.340.522
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.966.969 130.966.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-237.398.225 -237.398.225 -106.329.985 -343.728.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-740.282 231.787.814 -113.640.086 117.407.446 67.183.780 184.591.226
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
51.307.781 -254.334 21.964.832 -51.307.781 51.307.781 73.018.279 73.018.279
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.721.200 -193.329 4.797.381 -117.148 2.154.921 2.037.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -86.090.992 -254.334 264.594.172 0 0 0 0 0 0 -4.306.167 0 0 0 0 0 0 1.789.328 0 1.206.093.824 0 0 0 -669.707.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.604.419 0 0 0 -1.805.416 -237.398.225 0 926.067.519 507.808.249 1.433.875.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.431.262 152.648.233
Dönem Karı (Zararı)
-343.728.210 -137.208.677
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-343.728.210 -137.208.677
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
494.563.069 308.501.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 233.745.270 178.915.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.587.897 7.582.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.783.840 2.050.432
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.804.057 5.532.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
155.977.348 105.147.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.835.326 -30.829.691
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
170.812.674 135.977.255
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
121.348.964 61.739.462
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 8.607.791 -16.640.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -65.930.905 2.028.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.608.867 -93.860
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.608.867 -93.860
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.519.418
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.835.571 6.341.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.206.046 3.177.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.257.626 -81.936.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.257.626 -81.936.021
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
72.216.819 -123.782.693
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.813.536 8.314.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.866.173 39.615.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.866.173 39.615.498
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.666.277 132.836.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.639.992 11.751.987
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.570.509 10.533.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.492.332 5.844.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-31.342.590 4.283.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.149.742 1.560.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
152.040.905 174.470.730
Ödenen Faiz
-1.259.140 -2.232.729
Alınan Faiz
5.858.482 5.518.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -602.187 -856.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.606.798 -24.251.411
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-344.747.982 -263.632.749
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
13.993.850 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-10.082.842 -89.411.606
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.559.600 -13.132.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.158.723 787.979
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.158.723 787.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-364.946.362 -79.503.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -165.935.500 -77.713.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -199.010.862 -1.790.396
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-8.594.052 -73.503.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.282.301 -8.869.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
662.165.243 5.698.891
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
73.018.279 -23.680.592
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
73.018.279 -23.680.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.612.011.144 710.883.512
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.362.011.144 670.883.512
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 250.000.000 40.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-784.497.149 -526.892.093
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -634.497.149 -432.092.093
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -150.000.000 -94.800.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-10.123.356 -27.609.499
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -16.480.507 -7.398.298
Ödenen Temettüler
0 -9.740.699
Ödenen Faiz
-147.120.823 -122.541.168
Alınan Faiz
8.976.844 23.846.055
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-73.619.189 -11.168.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
468.848.523 -105.285.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.103.885 16.163.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.952.408 -89.121.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 428.601.058 442.539.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 931.553.466 353.417.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.029.978.409 474.710.252
Finansal Yatırımlar
8 7.386.909 8.504.024
Ticari Alacaklar
200.059.368 229.297.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 200.059.368 229.297.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
158.710.541 233.625.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 1.603.078 4.300.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 157.107.463 229.324.282
Diğer Alacaklar
166.090.342 145.991.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 106.483.179 81.558.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.607.163 64.432.310
Stoklar
12 81.561.970 85.375.506
Peşin Ödenmiş Giderler
13 129.507.421 101.100.145
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 28.076.358 16.786.613
Diğer Dönen Varlıklar
56.422.662 54.197.273
ARA TOPLAM
1.857.793.980 1.349.587.896
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.858.656.731 1.350.450.647
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 8.172.568 8.172.568
Diğer Alacaklar
63.344.356 65.452.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 50.209.480 52.435.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.134.876 13.016.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 218.605.661 188.296.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 510.920.000 510.920.000
Maddi Duran Varlıklar
15 1.722.408.301 1.457.923.353
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 571.200.451 502.462.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.258.078.474 2.786.113.909
Şerefiye
17 111.106.862 98.944.709
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.146.971.612 2.687.169.200
Peşin Ödenmiş Giderler
13 39.288.961 38.690.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 141.648.435 131.264.565
Diğer Duran Varlıklar
18.450.905 16.685.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.552.118.112 5.705.981.735
TOPLAM VARLIKLAR
8.410.774.843 7.056.432.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 637.982.370 304.449.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 815.250.126 737.091.772
Ticari Borçlar
170.187.174 155.321.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 170.187.174 155.321.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
109.352.246 212.018.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 109.352.246 212.018.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 23.839.351 10.199.359
Diğer Borçlar
90.066.550 84.021.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.386.694 13.476.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.679.856 70.544.298
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.689.727 12.516.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.369.355 17.714.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.787.766 21.964.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.680.681 6.063.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 50.107.085 15.901.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.345.446 23.723.458
ARA TOPLAM
1.971.870.111 1.579.020.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.971.870.111 1.579.020.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.291.594.305 3.266.985.412
Diğer Borçlar
15.414.566 10.531.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.414.566 10.531.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 778.235 657.739
Türev Araçlar
2.837.058 2.879.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.036.996 6.261.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
121.331.442 122.503.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 16.602.181 14.374.643
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 104.729.261 108.128.686
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 571.036.362 549.636.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.005.028.964 3.959.455.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.976.899.075 5.538.475.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
926.067.519 973.157.167
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -86.090.992 -137.398.773
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-254.334 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
264.594.172 242.629.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.516.839 2.944.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.306.167 -3.565.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.306.167 -3.565.885
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 1.789.328 6.510.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
536.386.694 418.238.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.206.093.824 974.306.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-669.707.130 -556.067.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 92.604.419 144.105.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.805.416 73.056.391
Net Dönem Karı veya Zararı
-237.398.225 -130.966.969
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
507.808.249 544.799.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.433.875.768 1.517.956.700
TOPLAM KAYNAKLAR
8.410.774.843 7.056.432.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 699.771.085 611.554.300 395.794.624 364.892.856
Satışların Maliyeti
23 -669.435.922 -462.378.456 -402.465.132 -253.727.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.335.163 149.175.844 -6.670.508 111.165.493
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 40.153.386 24.561.197 20.639.671 10.788.233
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -2.507.079 -2.570.384 -1.009.270 -1.392.819
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.646.307 21.990.813 19.630.401 9.395.414
BRÜT KAR (ZARAR)
67.981.470 171.166.657 12.959.893 120.560.907
Genel Yönetim Giderleri
24 -117.432.759 -106.670.064 -54.610.654 -55.679.507
Pazarlama Giderleri
24 -38.526.878 -44.893.925 -17.292.854 -27.565.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.465.716 56.973.302 3.620.211 50.850.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-40.138.947 -46.324.283 -22.385.142 -32.205.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.651.398 30.251.687 -77.708.546 55.961.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.495.622 857.142 12.918.109 240.653
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.947.212 -5.453 2.994.480 60.506
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -2.019.020 -1.534.107 -1.086.320 -1.366.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -8.607.791 16.640.145 -4.434.755 8.346.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-106.729.799 46.209.414 -67.317.032 63.242.587
Finansman Gelirleri
26 58.050.803 48.678.805 25.212.478 18.752.414
Finansman Giderleri
27 -360.980.119 -230.068.109 -172.125.893 -96.279.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-409.659.115 -135.179.890 -214.230.447 -14.284.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
65.930.905 -2.028.787 44.756.188 -2.227.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 1.858.979 -23.787.796 302.511 -15.478.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 64.071.926 21.759.009 44.453.677 13.251.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-343.728.210 -137.208.677 -169.474.259 -16.511.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
-343.728.210 -137.208.677 -169.474.259 -16.511.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.329.985 -37.378.260 -63.103.365 942.960
Ana Ortaklık Payları
28 -237.398.225 -99.830.417 -106.370.894 -17.454.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,90110000 -0,42140000 -0,40380000 -0,07370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,90110000 -0,42140000 -0,40380000 -0,07370000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-740.282 -275.489 -656.274 -43.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-740.282 -275.489 -656.274 -43.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
185.331.508 43.059.104 83.998.668 -75.644.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
298.971.594 103.645.123 122.884.463 -50.032.730
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-113.640.086 -60.586.019 -38.885.795 -25.611.983
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.591.226 42.783.615 83.342.394 -75.688.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.136.984 -94.425.062 -86.131.865 -92.199.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.146.205 -12.141.809 -27.454.272 -26.547.198
Ana Ortaklık Payları
-119.990.779 -82.283.253 -58.677.593 -65.652.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870209


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.