KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:14
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Transferler
-329.154.218 329.154.218
Dönem Karı (Zararı)
-56.572.814 -56.572.814 -18.831.123 -75.403.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.649 163.089.655 -34.700.137 128.356.869 -42.190.270 86.166.599
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.577.698 9.577.698 -9.577.698 -9.577.698 -9.577.698
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -50.551.957 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.626.500 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 676.375.558 0 0 0 -320.093.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.605.007 0 0 0 144.356.080 -56.572.814 0 1.048.888.450 547.092.005 1.595.980.455
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-81.459.853 -8.404.472 89.864.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-82.376.023 -82.376.023 -38.321.220 -120.697.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.841 100.951.244 -42.872.536 7.898.500 65.745.367 52.726.609 118.471.976
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.866.257 12.866.257 -12.866.257 -12.866.257 -12.866.257
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.970.682 -3.970.682 -3.970.682
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -128.343.059 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.042.996 0 0 0 0 0 0 -74.806.609 0 875.826.989 0 0 0 -459.758.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.569.481 0 0 0 94.468.160 -82.376.023 0 918.436.493 738.383.550 1.656.820.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.390.572 37.539.326
Dönem Karı (Zararı)
-120.697.243 -75.904.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-120.697.243 -75.904.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.443.082 113.183.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.312.825 59.462.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.576.686 1.839.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.281.580 603.424
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
295.106 1.236.210
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.065.585 35.426.225
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.493.634 -7.743.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.559.219 43.169.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.821.271 19.806.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.194.156
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.293.522 -3.663.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-198.391 -7.403.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
62.795 -14.771
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
62.795 -14.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.095.833 8.924.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.741.198 9.560.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-76.917.137 -7.374.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.366.849 22.557.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.366.849 22.557.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.258.347 -4.397.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.549 -15.744.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
288.549 -15.744.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
90.090.024 3.037.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.977.361 1.062.624
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.823.111 11.376.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.412.208 -957.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.300.808 6.900.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.888.600 -7.857.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.487.037 46.839.610
Ödenen Faiz
-968.648 -1.080.760
Alınan Faiz
2.933.964 2.819.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -575.837 -833.334
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.485.944 -10.206.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.729.419 -54.474.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.506 124.853
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 91.506 124.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.251.376 -25.147.597
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -41.668.458 -24.741.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.582.918 -405.768
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.156.510 -24.657.801
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.156.510 -24.657.801
Alınan Faiz
19.559.670 2.707.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.972.709 -7.500.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.621.906 -35.361.014
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.866.257 -8.780.950
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -12.866.257 -8.780.950
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.758.177 151.363.876
Kredilerden Nakit Girişleri
9 228.758.177 76.363.876
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 40.000.000 75.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-226.045.925 -152.949.671
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -146.245.925 -152.949.671
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -79.800.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.473.582 -10.235.699
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.558.104
Ödenen Faiz
-20.940.174 -17.544.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.496.041 2.785.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.960.753 -52.295.750
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.975.672 6.586.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.014.919 -45.708.847
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 442.539.616 382.036.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 448.554.535 336.327.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 518.357.395 496.942.269
Finansal Yatırımlar
8 5.571.623 4.081.903
Ticari Alacaklar
149.964.961 143.598.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 149.964.961 143.598.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
246.063.131 130.289.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 2.199.199 1.632.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 243.863.932 128.657.213
Diğer Alacaklar
109.138.869 92.597.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.432.841 47.297.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.706.028 45.300.256
Stoklar
12 91.178.523 93.436.870
Peşin Ödenmiş Giderler
13 82.037.822 80.405.863
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 7.205.864 9.379.558
Diğer Dönen Varlıklar
66.530.325 52.609.225
ARA TOPLAM
1.276.048.513 1.103.340.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.276.911.264 1.104.203.711
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 74.072.199 68.589.210
Diğer Alacaklar
55.540.878 56.479.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.768.621 43.421.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.772.257 13.058.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 152.191.091 150.774.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 473.395.000 473.395.000
Maddi Duran Varlıklar
15 1.358.431.672 1.284.995.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 365.519.628 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.411.061.714 2.331.172.127
Şerefiye
17 94.740.544 89.785.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.316.321.170 2.241.386.784
Peşin Ödenmiş Giderler
13 38.718.196 34.663.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 133.937.743 127.171.309
Diğer Duran Varlıklar
16.863.403 16.547.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.079.731.524 4.543.788.523
TOPLAM VARLIKLAR
6.356.642.788 5.647.992.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 305.668.337 180.149.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 574.978.694 547.919.649
Ticari Borçlar
132.480.068 132.191.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 132.480.068 132.191.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
200.857.918 110.767.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 200.857.918 110.767.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 18.857.476 10.880.115
Diğer Borçlar
63.193.952 84.313.526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 29.357.469 31.609.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.836.483 52.704.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.709.967 8.740.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.286.800 13.038.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.861.740 14.399.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.213.466 4.545.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.648.274 9.854.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
101.206.551 100.972.141
ARA TOPLAM
1.442.101.503 1.203.373.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.442.101.503 1.203.373.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.635.066.461 2.169.937.684
Diğer Borçlar
18.307.860 21.980.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.307.860 21.980.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 661.000 650.132
Türev Araçlar
3.803.815 3.247.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.126.510 1.507.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.448.978 57.066.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 11.371.113 10.296.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 42.077.865 46.770.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 540.306.618 514.347.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.257.721.242 2.768.736.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.699.822.745 3.972.109.985
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
918.436.493 951.904.088
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -128.343.059 -115.476.802
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.849.605 -73.647.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.042.996 -2.811.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -3.042.996 -2.811.155
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -74.806.609 -70.835.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
416.068.359 439.449.504
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 875.826.989 856.335.598
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -459.758.630 -416.886.094
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 131.569.481 118.703.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 94.468.160 107.840.389
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -82.376.023 -89.864.325
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
738.383.550 723.978.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.656.820.043 1.675.882.249
TOPLAM KAYNAKLAR
6.356.642.788 5.647.992.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 246.661.444 146.967.811
Satışların Maliyeti
23 -208.651.093 -131.155.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.010.351 15.812.452
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 13.772.964 12.529.973
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -1.177.565 -1.295.824
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.595.399 11.234.149
BRÜT KAR (ZARAR)
50.605.750 27.046.601
Genel Yönetim Giderleri
24 -50.990.557 -44.206.866
Pazarlama Giderleri
24 -17.328.635 -10.538.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.122.540 5.717.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.119.011 -7.227.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.709.913 -29.208.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
616.489 314.834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-65.959 -32.688
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -167.312 -188.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 8.293.522 3.663.971
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.033.173 -25.451.152
Finansman Gelirleri
26 29.926.391 8.897.939
Finansman Giderleri
27 -133.788.852 -66.755.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-120.895.634 -83.308.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
198.391 7.403.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.309.564 -4.375.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 8.507.955 11.778.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.697.243 -75.904.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.697.243 -75.904.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.321.220 -19.331.813
Ana Ortaklık Payları
28 -82.376.023 -56.572.814
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,33910000 -0,20430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,33910000 -0,20430000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-231.841 -32.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.841 -32.649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
118.703.817 86.199.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
153.677.853 121.187.925
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-34.974.036 -34.988.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.471.976 86.166.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.225.267 10.261.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.405.389 -61.522.083
Ana Ortaklık Payları
-16.630.656 71.784.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763359


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6503 Değişim: 0,00%
Düşük 13,6413 28.01.2022 Yüksek 13,6538
Açılış: 13,6502
15,2194 Değişim: -0,07%
Düşük 15,2118 28.01.2022 Yüksek 15,2354
Açılış: 15,2307
788,07 Değişim: -0,82%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.