KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 21:31
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
193.500.000 34.659.630 -19.909.777 12.387.946 -3.546.219 14.497.128 537.036.199 -333.083.300 -782.901 95.445.951 88.628.591 -130.299.491 488.533.757 419.778.915 908.312.672
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.299.491 130.299.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-56.794.029 -56.794.029 -9.181.942 -65.975.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
148.867 62.168.593 -27.245.936 8.750 35.080.274 33.029.929 68.110.203
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
2.256.851 -2.256.851 0 -10.489.813 -10.489.813
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-536.473 536.473 -536.473 -536.473 -536.473
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
193.500.000 34.659.630 0 0 0 -20.446.250 0 12.387.946 0 0 0 0 0 0 -3.397.352 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 599.204.792 0 0 0 -360.329.236 0 0 0 -774.151 0 0 0 0 0 0 98.239.275 0 0 0 -44.464.224 -56.794.029 0 466.283.529 433.137.089 899.420.618
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.692.628 -285.393.095 -406.725 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-329.154.218 329.154.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-56.572.814 -56.572.814 -18.831.123 -75.403.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.649 163.378.195 -34.700.137 -288.540 128.356.869 -42.190.270 86.166.599
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.577.698 9.577.698 -9.577.698 -9.577.698 -9.577.698
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -50.551.957 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.626.500 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 677.070.823 0 0 0 -320.093.232 0 0 0 -695.265 0 0 0 0 0 0 78.605.007 0 0 0 144.356.080 -56.572.814 0 1.048.888.450 547.092.005 1.595.980.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.760.965 27.490.700
Dönem Karı (Zararı)
-75.403.937 -65.975.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.682.730 95.397.305
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 59.353.865 48.347.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.294.024 -1.498.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 603.424 318.569
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.690.600 -1.816.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.822.792 41.251.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.732.455 -4.217.241
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.555.247 45.468.919
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.194.156 -221.644
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.156 -221.644
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.663.971 -1.541.137
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.862.894 -10.042.547
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.771 -119.381
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.771 -119.381
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19.806.517 15.192.225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.141.324 4.028.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
334.327 -3.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-7.374.261 20.126.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.638.860 -5.403.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.638.860 -5.403.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.397.212 -6.916.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.584.279 -9.920.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.584.279 -9.920.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
3.037.505 9.373.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.062.624 -2.594.270
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11.376.384 -884.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.425.294 -3.784.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.176.005 -9.859.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.249.289 6.075.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.613.120 29.418.236
Ödenen Faiz
-1.080.760 -1.111.526
Alınan Faiz
2.819.816 1.894.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-385.205 -46.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.206.006 -2.664.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.474.062 -31.687.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.853 3.597.627
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 124.853 3.563.861
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 33.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.147.597 -42.654.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -24.741.829 -41.327.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -405.768 -1.327.407
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-24.657.801 -3.892.226
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-24.657.801 -3.892.226
Alınan Faiz
2.707.322 2.594.820
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.500.839 8.666.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.377.810 10.241.901
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.780.950 -536.473
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.780.950 -536.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.748.841 305.419.414
Kredilerden Nakit Girişleri
66.748.841 305.419.414
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
75.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.133.242 -283.604.058
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.133.242 -283.604.058
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13.976.789
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-10.235.699
Ödenen Temettüler
-10.489.813
Ödenen Faiz
-16.228.769 -24.354.600
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.252.009 9.830.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.090.907 6.045.013
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.852.050 7.921.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.238.857 13.966.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 382.036.192 160.944.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 334.797.335 174.910.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 373.454.002 439.854.352
Finansal Yatırımlar
8 4.180.554 5.475.436
Ticari Alacaklar
100.559.625 122.423.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 100.559.625 122.423.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
102.278.954 82.795.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 10.470.219 9.946.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 91.808.735 72.848.827
Diğer Alacaklar
45.004.933 64.520.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.112.854 52.493.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.892.079 12.027.081
Türev Araçlar
32 79.735
Stoklar
13 45.308.298 98.291.519
Peşin Ödenmiş Giderler
14 93.571.380 68.770.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 8.624.297 13.505.023
Diğer Dönen Varlıklar
22 42.221.089 44.084.251
ARA TOPLAM
815.282.867 939.721.396
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 491.274.417 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.306.557.284 940.584.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 5.402.985 5.402.985
Diğer Alacaklar
46.471.426 20.706.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.326.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.145.426 20.706.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 102.246.780 93.185.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 379.707.100
Maddi Duran Varlıklar
16 977.504.092 930.235.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.942.628.066 1.871.096.261
Şerefiye
17 69.414.304 71.986.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.873.213.762 1.799.109.529
Peşin Ödenmiş Giderler
14 24.442.836 21.897.119
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 97.863.828 92.289.733
Diğer Duran Varlıklar
22 12.454.989 15.930.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.209.015.002 3.430.451.626
TOPLAM VARLIKLAR
4.515.572.286 4.371.035.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 88.503.962 90.497.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 408.882.869 360.453.745
Ticari Borçlar
93.252.104 105.916.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 93.252.104 105.916.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
69.959.996 66.922.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 69.959.996 66.922.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 10.385.210 9.770.715
Diğer Borçlar
23.090.919 35.172.598
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
225.775 595.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.865.144 34.577.001
Türev Araçlar
32 384.640
Ertelenmiş Gelirler
14 7.684.519 22.631.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.688.589 8.363.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.744.120 13.271.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.863.943 3.840.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 9.880.177 9.430.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 13.281.962 16.492.376
ARA TOPLAM
736.858.890 729.492.534
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 184.457.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
921.316.880 729.492.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.465.938.571 1.537.023.467
Diğer Borçlar
11 16.149.454 15.618.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 607.679 597.106
Türev Araçlar
32 3.608.804 2.719.553
Ertelenmiş Gelirler
1.704.600 1.393.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.503.535 87.461.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.164.087 7.945.868
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 88.339.448 79.515.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 413.762.308 401.934.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.998.274.951 2.046.747.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.919.591.831 2.776.240.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.048.888.450 986.682.093
Ödenmiş Sermaye
325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
-50.551.957 -40.974.259
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.870.628 11.903.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.626.500 -2.593.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.626.500 -2.593.851
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.497.128 14.497.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
356.282.326 227.892.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
677.070.823 513.692.628
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-320.093.232 -285.393.095
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-695.265 -406.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
78.605.007 69.027.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.356.080 483.087.996
Net Dönem Karı veya Zararı
-56.572.814 -329.154.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
547.092.005 608.113.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.595.980.455 1.594.795.491
TOPLAM KAYNAKLAR
4.515.572.286 4.371.035.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 138.766.895 130.290.110
Satışların Maliyeti
24 -130.262.682 -115.636.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.504.213 14.654.109
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
24 12.529.973 8.826.130
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
24 -1.295.824 -1.290.503
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.234.149 7.535.627
BRÜT KAR (ZARAR)
19.738.362 22.189.736
Genel Yönetim Giderleri
25 -41.916.243 -33.052.290
Pazarlama Giderleri
25 -10.345.161 -11.964.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 5.054.514 4.945.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.203.254 -6.868.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-34.671.782 -24.749.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 314.834 245.536
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -32.688 -119.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 3.663.971 1.541.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.725.665 -23.081.967
Finansman Gelirleri
29 8.880.236 4.704.006
Finansman Giderleri
30 -62.653.242 -61.594.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-84.498.671 -79.972.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.862.894 10.042.547
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -4.375.008 -1.750.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 11.237.902 11.793.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.635.777 -69.929.836
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.231.840 3.953.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.403.937 -65.975.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.831.123 -9.181.942
Ana Ortaklık Payları
31 -56.572.814 -56.794.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,18920000 -0,32040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Zarar -0,18920000 -0,32040000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.649 148.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.649 148.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
85.402.500 67.961.336
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.391.177 95.198.522
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-34.988.677 -27.237.186
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.369.851 68.110.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.965.914 2.134.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-61.021.393 23.847.987
Ana Ortaklık Payları
70.987.307 -21.713.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683069


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.