KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:44
KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 -6.110.606 751.901 1.253.225 1.253.225
Transferler
24 751.901 -751.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -706.800 -706.800 -706.800
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425
Transferler
24 -706.800 706.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -226.414 -226.414 -226.414
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 -6.065.505 -226.414 320.011 320.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.266 -940.664
Dönem Karı (Zararı)
-226.414 -706.800
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-226.414 -706.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.897 -54.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 8.291 15.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 -61.403
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -17.188 -8.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
233.045 -179.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102.098 -303.834
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 100.500 -314.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.598 10.402
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 13.728
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-723 4.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -723 4.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -20.000 55.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.670 48.555
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 200.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -48.480 48.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 2.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.266 -940.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.266 -940.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.266 -940.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.964 946.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.698 5.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.698 5.964
Ticari Alacaklar
7 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 7 7
Diğer Alacaklar
309.250 411.348
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 309.250 409.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 24.907 24.907
ARA TOPLAM
337.862 442.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
337.862 442.226
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
15.000 15.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 15.000 15.000
Maddi Duran Varlıklar
15 12.935 21.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 211.323 194.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
239.258 230.361
TOPLAM VARLIKLAR
577.120 672.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.774 8.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 7.774 8.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 49.110 69.110
Diğer Borçlar
200.225 48.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 200.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 75 48.555
ARA TOPLAM
257.109 126.162
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.109 126.162
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
257.109 126.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.011 546.425
Ödenmiş Sermaye
24 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.400 1.400
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 1.400 1.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -6.065.505 -5.358.705
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -226.414 -706.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.011 546.425
TOPLAM KAYNAKLAR
577.120 672.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 767.367
Satışların Maliyeti
25 -765.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 0 1.990
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.990
Genel Yönetim Giderleri
26 -196.420 -743.300
Pazarlama Giderleri
26 -1.315 -8.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.183 9.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -39.030 -30.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-235.582 -771.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-235.582 -771.321
Finansman Gelirleri
28 67.175
Finansman Giderleri
28 -8.020 -11.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-243.602 -715.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.188 8.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 17.188 8.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.414 -706.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.414 -706.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.414 -706.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.414 -706.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.414 -706.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839959


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3400 Değişim: 2,38%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9605 Değişim: 2,69%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
419,15 Değişim: 0,84%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.