KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 18:47
KAP ***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 6.500.000 163.239 3.175 110.530 -5.253.262 -857.344 666.338 666.338
Transferler
24 -857.344 857.344
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.775 751.901 750.126 750.126
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 -163.239 -163.239 -163.239
Dönem Sonu Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 -6.110.606 751.901 1.253.225 1.253.225
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 6.110.606 751.901 1.253.225 1.253.225
Transferler
24 751.901 -751.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -706.800 -706.800 -706.800
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 6.500.000 1.400 110.530 6.862.507 706.800 546.425 546.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-940.664 -517.567
Dönem Karı (Zararı)
-706.800 751.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-706.800 751.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-54.746 -1.479.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 15.319 23.122
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 -61.403 -46.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -8.662 -12.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -95.051
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.349.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-179.118 210.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -303.834 210.142
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -314.236 215.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 10.402 -5.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 13.728 3.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.436 3.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.436 3.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 55.995 13.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 48.555 -29.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 48.555 -29.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30 2.000 8.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30 2.000 8.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-940.664 -517.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 1.450.655
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 1.355.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 95.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-940.664 933.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-940.664 933.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
946.628 13.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.964 946.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.964 946.628
Ticari Alacaklar
11 7 9
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 7 9
Diğer Alacaklar
6-12 411.348 95.514
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 409.750 95.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.598
Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 24.907 26.908
ARA TOPLAM
442.226 1.082.787
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
442.226 1.082.787
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 15.000 27.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 15.000 27.000
Maddi Duran Varlıklar
15 21.226 36.544
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 194.135 185.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
230.361 249.017
TOPLAM VARLIKLAR
672.587 1.331.804
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 8.497 4.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 8.497 4.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 69.110 13.115
Diğer Borçlar
12 48.555 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 48.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 26.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 26.383
ARA TOPLAM
126.162 43.559
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.162 43.559
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20 0 35.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 35.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 35.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.162 78.579
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
546.425 1.253.225
Ödenmiş Sermaye
30 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 1.400 1.400
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 1.400 1.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -5.358.705 -6.110.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-706.800 751.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
546.425 1.253.225
TOPLAM KAYNAKLAR
672.587 1.331.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 767.367 1.375.530
Satışların Maliyeti
25 -765.377 -1.367.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 1.990 8.261
BRÜT KAR (ZARAR)
1.990 8.261
Genel Yönetim Giderleri
26 -743.300 -719.598
Pazarlama Giderleri
26 -8.793 -28.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 9.372 147.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -30.590 -40.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-771.321 -632.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.350.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -3.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-771.321 713.877
Finansman Gelirleri
29 67.175 44.433
Finansman Giderleri
29 -11.316 -18.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-715.462 740.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.662 11.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 8.662 11.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-706.800 751.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-706.800 751.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-706.800 751.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -2.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 444
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-706.800 750.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-706.800 750.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751729


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4301 Değişim: 0,04%
Düşük 13,4025 20.01.2022 Yüksek 13,4465
Açılış: 13,425
15,2447 Değişim: 0,01%
Düşük 15,2299 20.01.2022 Yüksek 15,2573
Açılış: 15,2436
795,01 Değişim: -0,09%
Düşük 793,41 20.01.2022 Yüksek 795,96
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.