KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 22:51
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 39.873.668 -7.515 290.753 2.445.416 619.064 77.537.194 142.069.688 382.828.268 493.282.934 876.111.202
Transferler
157.711 141.213.382 -142.069.688 -698.595 698.595 0
Dönem Karı (Zararı)
145.605.949 145.605.949 82.988.697 228.594.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.151 367.451 348.300 736.804 1.085.104
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-36.000.000 -12.276.265 -48.276.265 181.565.978 133.289.713
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-346.840 -346.840 -884.807 -1.231.647
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 3.873.668 26.666 658.204 2.445.416 776.775 206.127.471 145.605.949 479.460.817 758.388.201 1.237.849.018
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 3.873.668 -201.920 35.286.460 2.445.416 776.755 211.589.732 512.691.681 886.461.812 1.256.461.322 2.142.923.134
Transferler
195.570.966 317.120.715 -512.691.681
Dönem Karı (Zararı)
126.953.855 126.953.855 148.224.165 275.178.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.336 -358.336 -358.336
Sermaye Arttırımı
385.836.516 385.836.516 488.597.494 874.434.010
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-44.263.095 -44.263.095 -38.218.771 -82.481.866
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 389.710.184 -560.256 35.286.460 2.445.416 196.347.741 484.447.352 126.953.855 1.354.630.752 1.855.064.210 3.209.694.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.687.257 -20.221.274
Dönem Karı (Zararı)
275.178.020 228.594.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.378.137 18.502.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 18.809.535 5.150.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.579.251 -2.661.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.926.716 -213.938
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.652.535 -2.447.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.564.662 3.524.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 2.789.034 1.123.159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.775.628 2.401.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
131.339 -1.312.203
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 79.662 -2.950.666
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 51.677 1.638.463
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -56.791.663
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -69.011.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8-18-19 0 12.219.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 26.451.852 70.593.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-282.297.557 -293.395.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
210.764.617 25.040.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.426.532 41.892.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 298.253 -142.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 15.128.279 42.035.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -497.767.474 -400.240.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.292.688 -28.728.128
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 21.141.086 -9.910.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -104.433.774 -18.817.389
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.001.130 -2.990.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -19.244.516 -11.157.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.463.391 -18.833.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -29.463.391 -18.833.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 73.349.668 112.297.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 7.601.572 -340.354
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.835.352 14.912.163
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13 111.000 12.033.536
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 42.724.352 2.878.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -335.347 -11.109.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.829.248 -14.139.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 1.829.248 -14.139.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.258.600 -46.297.514
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -92.362.836 28.973.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 1.416.979 -2.897.629
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.194.813 -441.022.365
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
25 -57.728.025 133.289.713
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -565.338.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.517.652 47.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 12.250.228 47.995
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 267.424 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.984.440 -7.321.920
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -24.984.440 -5.001.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 0 -2.319.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 0 -1.700.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
672.137.132 373.451.126
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 874.434.010 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 571.529.600 375.644.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -772.505.217 -1.215.190
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -1.321.261 -978.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
559.255.062 -87.792.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
559.255.062 -87.792.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.519.352 305.441.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
973.774.414 217.648.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 973.774.414 414.519.352
Finansal Yatırımlar
333.296.663 554.073.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 175.424.984 437.235.480
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
8 0 116.838.188
Diğer Finansal Yatırımlar
8 157.871.679 0
Ticari Alacaklar
58.810.309 67.361.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 0 298.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 58.810.309 67.063.549
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.121.057.882 1.623.290.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 2.121.057.882 1.623.290.408
Diğer Alacaklar
129.012.001 62.528.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 340.000 21.481.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 128.672.001 41.047.866
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 32.902.556 27.248.891
Peşin Ödenmiş Giderler
31.561.659 11.905.039
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-15 0 7.164.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.561.659 4.740.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.074.885 3.211.076
Diğer Dönen Varlıklar
24 17.692.937 19.522.185
ARA TOPLAM
3.699.183.306 2.783.661.373
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.706.183.306 2.790.661.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
289.681.245 279.668.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 289.681.245 279.668.857
Diğer Alacaklar
13 23.423.539 6.613.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 11.220.000 19.046.999
Maddi Duran Varlıklar
1.200.409.991 1.222.808.280
Arazi ve Arsalar
18 15.204.639 15.204.639
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 778.007 837.854
Binalar
18 37.403.566 22.470.113
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.116.401.733 1.148.205.132
Taşıtlar
18 7.163.158 7.147.027
Mobilya ve Demirbaşlar
18 9.487.998 10.169.060
Özel Maliyetler
18 1.613.706 1.907.841
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 12.357.184 16.866.614
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.521.069 4.938.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.891.543 7.762.842
Şerefiye
19 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.296.058 3.167.357
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.601.782 4.013.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.538.749.169 1.544.852.812
TOPLAM VARLIKLAR
5.244.932.475 4.335.514.185
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
609.796.799 899.252.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 609.796.799 899.252.733
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.374.819 60.497.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 48.374.819 60.497.469
Ticari Borçlar
10 17.440.460 46.824.189
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 733.525.269 660.175.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 12.086.441 4.484.869
Diğer Borçlar
66.152.735 23.317.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 8.111.000 8.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 58.041.735 15.317.383
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 8.845.191 9.180.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 43.727.454 32.162.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.360.316 43.278.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.632.606 2.236.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 56.727.710 41.041.666
ARA TOPLAM
1.599.309.484 1.779.173.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.599.309.484 1.779.173.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 336.092.583 236.810.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 336.092.583 236.810.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.391.708 4.550.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 7.391.708 4.550.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 92.443.738 172.055.592
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.928.029 413.417.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.035.237.513 2.192.591.051
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.354.630.752 886.461.812
Ödenmiş Sermaye
25 120.000.000 120.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 389.710.184 3.873.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.726.204 35.084.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.726.204 35.084.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -560.256 -201.920
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 35.286.460 35.286.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.445.416
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.445.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 196.347.741 776.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 484.447.352 211.589.732
Net Dönem Karı veya Zararı
126.953.855 512.691.681
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 1.855.064.210 1.256.461.322
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.209.694.962 2.142.923.134
TOPLAM KAYNAKLAR
5.244.932.475 4.335.514.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 104.956.741 79.394.495 61.751.236 5.208.764
Satışların Maliyeti
26.2 -53.066.931 -40.393.436 -29.861.246 -18.420.017
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.889.810 39.001.059 31.889.990 -13.211.253
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27 8.141.280.811 8.697.158.933 4.019.286.862 4.698.837.200
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27 -7.669.287.996 -8.333.466.277 -3.709.786.148 -4.476.384.274
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
471.992.815 363.692.656 309.500.714 222.452.926
BRÜT KAR (ZARAR)
523.882.625 402.693.715 341.390.704 209.241.673
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -102.892.524 -52.770.286 -56.207.852 -30.426.344
Pazarlama Giderleri
28-29 -72.551.613 -33.167.372 -44.721.089 -17.293.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-29 -4.463.150 -6.358.491 -1.796.785 -3.078.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 206.522.743 120.386.432 163.805.612 57.687.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -100.779.070 -80.058.120 -85.990.523 -49.523.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
449.719.011 350.725.878 316.480.067 166.607.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 40.963.549 4.606.558 2.771.281 4.068.238
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.682.560 355.332.436 319.251.348 170.675.645
Finansman Gelirleri
32.1 20.927.048 10.797.500 12.595.068 9.450.150
Finansman Giderleri
32.2 -209.979.736 -66.941.325 -127.612.902 -45.161.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
301.629.872 299.188.611 204.233.514 134.964.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.451.852 -70.593.965 -1.305.589 -44.353.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -105.433.574 -40.830.711 -40.959.192 -29.416.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 78.981.722 -29.763.254 39.653.603 -14.936.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
275.178.020 228.594.646 202.927.925 90.611.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
275.178.020 228.594.646 202.927.925 90.611.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
148.224.165 82.988.697 116.319.484 26.333.339
Ana Ortaklık Payları
34 126.953.855 145.605.949 86.608.441 64.278.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,05790000 1,21340000 0,72170000 0,53570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.336 1.085.104 -358.336 1.104.467
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.356.115 0 1.356.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-447.920 212 -447.920 26.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.584 -271.223 89.584 -277.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
89.584 -271.223 89.584 -277.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-358.336 1.085.104 -358.336 1.104.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.819.684 229.679.750 202.569.589 91.716.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
148.224.165 82.988.697 116.319.484 26.333.339
Ana Ortaklık Payları
126.595.519 146.691.053 86.250.105 65.382.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188037


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9736 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2173 Değişim: 0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,48 Değişim: -0,28%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.