KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 23:38
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.961.825 75.565.449 128.527.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.485.059 -3.953.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
56.805.252 56.805.252 66.951.669 123.756.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.746 290.753 331.499 937.333 1.268.832
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 468.035 4.267.781 4.418.405 -4.418.405 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Transferler
56.805.252 -56.805.252
Dönem Karı (Zararı)
142.069.688 142.069.688 249.276.461 391.346.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.292 1.292 1.292
Sermaye Arttırımı
90.000.000 36.510.307 126.510.307 126.510.307
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
93.001.200 93.001.200
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
10.969.227 10.969.227
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 39.873.668 -7.515 290.753 2.445.416 619.064 77.537.194 142.069.688 382.828.268 493.282.934 876.111.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.943.685 -45.856.833
Dönem Karı (Zararı)
391.346.149 123.756.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
391.346.149 123.756.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-135.410.879 39.118.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20-21 7.704.430 3.304.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.376.871 2.659.165
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.660.973 2.659.165
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -19.715.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.891.039 2.880.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.025.211 555.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
352.185
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.865.828 1.972.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.956.215 2.795.537
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -9.821.391 -543.455
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 4.865.176 3.338.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-174.758.900 -5.767.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.587.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -174.758.900 -179.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 51.085.638 33.246.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-265.878.955 -208.732.102
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -235.230.307 -2.461.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -20.541.115 -69.637.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -143.933 -12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -20.397.182 -69.625.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -271.118.150 -247.959.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.229.744 -6.953.271
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -13.106.927 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 10.877.183 -8.453.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 14.819.991 -15.017.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -875.859 -9.058.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.426.084 23.627.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12 73.426.084 23.627.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
14 197.185.484 66.813.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.054.473 686.065
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.250.306 37.481.859
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -33.682.036 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -2.568.270 3.464.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.880.494 17.678.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -3.932.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.932.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.943.685 -45.856.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.309.604 -46.950.361
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
103.970.427
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -685.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.314.828 378.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.314.828 378.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.771.333 -18.721.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -46.774.507 -17.676.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.996.826 -1.045.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 18.059.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -6.297.789 -23.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -51.968.921 -27.940.415
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.892 40.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
263.949.586 87.905.877
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.510.307
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.510.307
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.774.788 87.887.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -981.156
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -981.156
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.335.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
271.315.505 -4.901.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
271.315.505 -4.901.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 34.125.977 39.027.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 305.441.482 34.125.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 305.441.482 34.125.977
Finansal Yatırımlar
51.242.216 6.936.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.242.216 6.936.706
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 51.242.216 6.936.706
Ticari Alacaklar
104.616.894 73.369.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 155.962 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 104.460.932 73.357.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
657.638.633 385.744.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 657.638.633 385.744.031
Diğer Alacaklar
19.058.352 20.680.285
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,13 13.106.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 5.951.425 20.680.285
Stoklar
11 22.878.541 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
10.364.570 8.677.988
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.364.570 8.677.988
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.009.712 27.189.788
Diğer Dönen Varlıklar
10.114.345 7.047.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 10.114.345 7.047.324
ARA TOPLAM
1.182.364.745 581.754.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.189.364.745 588.754.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
373.016.292 7.332.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
373.016.292 7.332.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 373.016.292 7.332.595
Diğer Alacaklar
2.532.822 1.748.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.532.822 1.748.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 8.382.575 20.205.000
Maddi Duran Varlıklar
18 72.326.705 32.514.542
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.335.822 3.405.930
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.351.096 5.944.852
Şerefiye
19 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.755.611 1.349.367
Peşin Ödenmiş Giderler
755.699 1.566.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 755.699 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 7.172.078 2.313.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
475.873.089 75.030.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.665.237.834 663.785.391
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
294.762.571 154.851.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
294.762.571 154.851.976
Banka Kredileri
9 294.762.571 154.851.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.315.386 1.542.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.315.386 1.542.569
Banka Kredileri
9 2.315.386 1.542.569
Ticari Borçlar
102.817.237 24.525.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 102.817.237 24.525.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
325.307.225 128.121.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 325.307.225 128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.391.861 1.337.388
Diğer Borçlar
5.102.264 38.306.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,13 335.464 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 4.766.800 4.289.474
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.610.116 17.729.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 31.610.116 17.729.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 12.984.627 35.187.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.895.985 3.644.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 945.453 513.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 5.950.532 3.130.300
ARA TOPLAM
784.187.272 405.247.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
784.187.272 405.247.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.347.671 3.256.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.347.671 3.256.295
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.347.671 3.256.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.591.689 998.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.591.689 998.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.939.360 4.254.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
789.126.632 409.502.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.828.268 114.246.981
Ödenmiş Sermaye
25 120.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 39.873.668 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
283.238 281.946
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
283.238 281.946
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 290.753 290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -7.515 -8.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.445.416
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.445.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
619.064 619.064
Yasal Yedekler
25 619.064 619.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 77.537.194 20.731.942
Net Dönem Karı veya Zararı
142.069.688 56.805.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 493.282.934 140.036.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
876.111.202 254.283.027
TOPLAM KAYNAKLAR
1.665.237.834 663.785.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 384.341.641 230.441.887
Satışların Maliyeti
26 -228.211.294 -119.539.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.130.347 110.902.736
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27,1 6.570.360.608 3.258.373.175
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27,2 -6.112.774.232 -3.110.426.796
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
457.586.376 147.946.379
BRÜT KAR (ZARAR)
613.716.723 258.849.115
Genel Yönetim Giderleri
29 -87.967.257 -73.489.769
Pazarlama Giderleri
29 -60.317.488 -50.576.636
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -16.595.531 -5.258.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 94.255.601 51.354.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -65.170.758 -25.934.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.921.290 154.945.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 8.591.231 16.207.233
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -862.951 -3.363.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
485.649.570 167.789.240
Finansman Gelirleri
32 15.764.601 7.649.823
Finansman Giderleri
32 -58.982.384 -18.435.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
442.431.787 157.003.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.085.638 -33.246.439
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -55.946.036 -35.187.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 4.860.398 1.941.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
391.346.149 123.756.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
391.346.149 123.756.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
249.276.461 66.951.669
Ana Ortaklık Payları
34 142.069.688 56.805.252
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,18390000 1,89350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.292 1.268.832
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.332.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.896 86.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.604 -150.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.604 -150.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.292 1.268.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
391.347.441 125.025.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
249.276.461 67.889.002
Ana Ortaklık Payları
142.070.980 57.136.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010110


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: -1,48% Hacim : 26.941 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8304 Değişim: 0,45%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5527 Değişim: 0,42%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
978,36 Değişim: 0,24%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.