KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:20
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Transferler
3.953.094 -3.953.094
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.989 46.775.769 46.769.780 49.451.411 96.221.191
Dönem Karı (Zararı)
46.775.769 46.775.769 49.479.011 96.254.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.989 -5.989 -27.600 -33.589
Sermaye Arttırımı
0 1.000.000 1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 4.261.269 4.411.893 -4.411.893 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -55.542 21.193.465 46.775.769 103.873.498 121.604.967 225.478.465
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Transferler
56.805.252 -56.805.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.887.352 77.887.352 93.997.365 171.884.717
Dönem Karı (Zararı)
77.887.352 77.887.352 93.997.365 171.884.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 -14.076 -14.076
Sermaye Arttırımı
90.000.000 510.307 90.510.307 1.500.000 92.010.307
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17.502.000 17.502.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-10.256 -10.256 10.256 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
172.125 172.125
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 3.873.668 -22.883 290.753 2.445.416 619.064 77.526.938 77.887.352 282.620.308 253.217.792 535.838.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.133.928 -23.674.543
Dönem Karı (Zararı)
171.884.717 96.254.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
171.884.717 96.254.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.106.022 31.691.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20-21 5.758.959 2.255.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.932.478 1.085.738
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.444.834 1.085.738
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
870.520 2.585.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 870.520 2.585.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.008.933 237.246
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -2.962.881 -489.706
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 5.971.814 726.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -529.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -529.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 47.400.088 26.056.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.856.811 -151.620.810
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -16.462.866 -809.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.419.832 -22.914.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -137.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -49.282.659 -22.914.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -169.730.757 -223.327.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.420.086 486.323
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -4.804.663 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 9.224.749 -1.013.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.772.719 -46.214.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -2.295.184 -10.286.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.520.728 22.243.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12 58.520.728 22.243.957
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
14 79.170.035 73.144.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
55.120 182.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.287.865 48.854.117
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -33.770.006 47.573.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15 482.141 1.281.117
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
946.443 11.561.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.542.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -4.542.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.133.928 -23.674.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.249.847 -29.699.908
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
19.184.381
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-685.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.489.221 293.567
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.489.221 293.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.411.884 -9.559.203
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -40.732.454 -8.929.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -679.430 -630.156
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 1.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -59.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -32.092.225 -20.809.241
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.359.840 1.059.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9 98.540.866 34.759.011
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.510.307
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.510.307
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.030.559 33.759.011
Kredilerden Nakit Girişleri
6.124.072 34.730.107
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.906.487 -971.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.424.947 -18.615.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.424.947 -18.615.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.125.977 39.027.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.550.924 20.411.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 148.550.924 34.125.977
Finansal Yatırımlar
23.111.951 6.936.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.111.951 6.936.706
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 23.111.951 6.936.706
Ticari Alacaklar
125.756.465 73.369.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.10 149.202 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 125.607.263 73.357.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
556.915.737 385.744.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 556.915.737 385.744.031
Diğer Alacaklar
13.403.151 20.680.285
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 4.804.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 8.598.488 20.680.285
Stoklar
11 46.242.997 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.539.594 8.677.988
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 27.189.788
Diğer Dönen Varlıklar
10.256.119 7.047.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 10.256.119 7.047.324
ARA TOPLAM
936.776.938 581.754.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
943.776.938 588.754.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.620.216 7.332.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.620.216 7.332.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 7.620.216 7.332.595
Diğer Alacaklar
1.396.419 1.748.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.396.419 1.748.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 19.231.181 20.205.000
Maddi Duran Varlıklar
18 68.484.135 32.514.542
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.755.148 3.405.930
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.158.572 5.944.852
Şerefiye
19 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.563.087 1.349.367
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.566.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 648.510 2.313.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.294.181 75.030.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.052.071.119 663.785.391
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.555.904 154.851.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.555.904 154.851.976
Banka Kredileri
9 161.555.904 154.848.769
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.207
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.399.477 1.542.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.399.477 1.542.569
Banka Kredileri
9 1.542.569
Ticari Borçlar
89.018.519 24.525.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 89.018.519 24.525.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
207.291.776 128.121.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 207.291.776 128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.392.508 1.337.388
Diğer Borçlar
3.808.021 38.306.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.13 247.494 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 3.560.527 4.289.474
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.676.065 17.729.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.676.065 17.729.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 21.640.892 35.187.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.085.347 3.644.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 743.959 513.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.341.388 3.130.300
ARA TOPLAM
510.868.509 405.247.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.868.509 405.247.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.726.018 3.256.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.726.018 3.256.295
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.726.018 3.256.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.638.492 998.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.638.492 998.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.364.510 4.254.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
516.233.019 409.502.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
282.620.308 114.246.981
Ödenmiş Sermaye
25 120.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 3.873.668 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
267.870 281.946
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
267.870 281.946
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 290.753 290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -22.883 -8.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.445.416
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.445.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
619.064 619.064
Yasal Yedekler
25 619.064 619.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 77.526.938 20.731.942
Net Dönem Karı veya Zararı
77.887.352 56.805.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.619.071
Pazarlama Giderleri
29.2 -39.706.209 -33.535.961 -13.651.352 -15.343.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29.3 -7.146.417 -3.453.118 -2.465.508 -1.207.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 51.226.433 29.578.350 12.870.286 13.950.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -26.641.428 -12.500.392 -4.081.145 -5.330.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
243.680.765 122.186.541 97.457.753 32.871.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 7.391.376 8.711.176 1.231.632 1.849.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -773.816 -2.521.383 -271.389 -1.560.913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
250.298.325 128.376.334 98.417.996 33.160.144
Finansman Gelirleri
32.1 10.982.726 4.586.733 3.148.206 2.293.340
Finansman Giderleri
32.2 -41.996.246 -10.643.309 -12.426.733 -4.633.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
219.284.805 122.319.758 89.139.469 30.819.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.400.088 -26.064.978 -19.678.502 -6.996.369
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -45.731.795 -27.098.973 -18.804.621 -7.235.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.668.293 1.033.995 -873.881 239.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
171.884.717 96.254.780 69.460.967 23.823.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
171.884.717 96.254.780 69.460.967 23.823.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
93.997.365 49.479.011 34.207.813 12.915.180
Ana Ortaklık Payları
34 77.887.352 46.775.769 35.253.154 10.908.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,64910000 1,55920000 0,29380000 0,36360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.076 -33.589 -10.267 -53.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.595 -41.987 -12.712 -67.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.519 8.398 2.445 13.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.519 8.398 2.445 13.422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.076 -33.589 -10.267 -53.687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.870.641 96.221.191 69.450.700 23.769.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
93.997.365 49.451.411 34.207.813 12.875.693
Ana Ortaklık Payları
77.873.276 46.769.780 35.242.887 10.894.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976689


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.