KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 19:03
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.080.785 14.733.803
Dönem Karı (Zararı)
12.017.968 10.100.631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.017.968 10.100.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.536.474 -1.108.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-20 2.667.976 821.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.033.225 316.891
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.033.225 316.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-246.655 1.332.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -284.276 1.332.478
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37.621 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-206.620 80.274
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 -814.828 -100.609
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 608.208 180.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-444.967 -4.636.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -435.104 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -9.863 -4.636.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 3.733.515 977.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.635.227 5.741.639
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -459.540 7.086.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 693.688 -721.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 1.379.492 -489.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -685.804 -232.364
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -52.028.990 -16.112.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.159.607 -1.440.274
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 -1.499.980 2.112.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -11.659.627 -3.553.208
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 906.103 -239.041
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 361.922 -1.120.386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.030.990 595.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792 67.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.674.198 528.302
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 7.481.784 19.134.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 26.911 -77.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-749.812 908.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13 -196.681
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -749.812 1.105.609
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -35.420 -38.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-641.276 -2.233.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-641.276 -2.233.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.080.785 14.733.803
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.751.679 -10.693.229
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
11 -7.370.160
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.423 245.814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 303.423 245.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.409.898 -1.336.626
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.240.965 -1.190.919
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -168.933 -145.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -179.246 -1.121.255
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -672.820 -1.123.573
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.806.862 12.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.097.240 5.026.008
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
996
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12.919.680
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.776.248
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.776.248
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.962.317 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.962.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.700.307 6.802.256
Kredilerden Nakit Girişleri
9 51.700.307 6.802.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-486.060 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -486.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.264.776 9.066.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.264.776 9.066.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.762.518 10.695.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.027.294 19.762.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 337.098 7.058.824 -39.765 40.634.812 957.627 41.592.439
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
3.739.768 -48.604 3.691.164 115.670 3.806.834
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.739.768 337.098 7.010.220 -39.765 44.325.976 1.073.297 45.399.273
Transferler
-39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.242 240 10.897.336 10.902.818 -763.537 10.139.281
Dönem Karı (Zararı)
10.897.336 10.897.336 -796.705 10.100.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.242 240 5.482 33.168 38.650
Sermaye Arttırımı
14.000.000 -14.013.297 -29.895 43.192 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
161.358 161.358 161.358
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.776.248 1.776.248 -1.776.248 -1.776.248 -1.776.248
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
46.940.330 46.940.330
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.966 3.953.094 3.840.128 7.926.569 11.766.697
Dönem Karı (Zararı)
3.953.094 3.953.094 8.064.874 12.017.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.966 -112.966 -138.305 -251.271
Sermaye Arttırımı
24.668 0 24.668 12.895.012 12.919.680
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.962.317 -1.962.317 1.962.317 1.962.317 1.962.317
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
743.590 743.590
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.445.216 -5.304.407 -6.749.623 6.750.619 996
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 39.027.294 19.762.518
Finansal Yatırımlar
8 4.295.944 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 6.647.594 6.085.216
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.647.594 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 6.647.594 6.085.216
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
322.761 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 322.761 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
835.820 1.690.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 835.820 1.690.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20 21.594.246 20.993.858
Maddi Duran Varlıklar
17 15.730.355 12.351.015
Arazi ve Arsalar
5.255.000 5.255.000
Binalar
2.764.499 2.645.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.492.125 2.045.283
Taşıtlar
1.095.106 1.036.943
Mobilya ve Demirbaşlar
1.052.340 1.297.504
Yapılmakta Olan Yatırımlar
71.285 71.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.664.568 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.264.188 6.556.786
Şerefiye
4.595.485 5.626.184
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
668.703 930.602
Peşin Ödenmiş Giderler
15 422.535 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 522.754 1.694.368
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.004.821 49.371.749
TOPLAM VARLIKLAR
269.124.856 185.429.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 58.422.394 19.654.798
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.422.394 19.654.798
Banka Kredileri
9 58.422.394 19.654.798
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 6.743.897 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.743.897 0
Banka Kredileri
6.108.848 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
635.049 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.441.527 6.287.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.441.527 5.930.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
61.308.522 53.826.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 61.308.522 53.826.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 651.323 624.412
Diğer Borçlar
825.115 1.574.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 825.115 1.574.927
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 51.296 86.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 51.296 86.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 3.871.964 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.100.961 1.024.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 295.791 645.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 805.170 378.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
134.416.999 83.569.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.416.999 83.569.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.702.754 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.702.754 0
Banka Kredileri
9 3.423.612 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.279.142 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 747.829 995.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 747.829 995.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.450.583 995.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.867.582 84.565.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.691.825 53.614.335
Ödenmiş Sermaye
24 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
24 0 -1.962.317
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.553 63.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.553 63.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -49.553 63.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.294.792 3.740.008
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.294.792 3.740.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
24 2.294.792 3.740.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 151.029 2.113.346
Yasal Yedekler
24 151.029 2.113.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 12.979.102 5.399.188
Net Dönem Karı veya Zararı
3.953.094 10.897.336
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 75.565.449 47.249.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.257.274 100.863.994
TOPLAM KAYNAKLAR
269.124.856 185.429.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25.1 16.766.007 6.642.821
Satışların Maliyeti
25.2 -12.487.886 -5.308.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.278.121 1.334.817
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26.1 596.602.214 1.171.882.590
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
596.602.214 1.171.882.590
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
26.2 -554.882.356 -1.132.308.904
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.719.858 39.573.686
BRÜT KAR (ZARAR)
45.997.979 40.908.503
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -27.195.144 -22.548.527
Pazarlama Giderleri
28.2 -15.045.338 -13.806.661
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28.3 -4.098.520 -892.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 31.601.600 26.443.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -20.083.940 -16.830.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.176.637 13.273.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 13.096.876 3.492.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -2.968.590 -6.288.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.304.923 10.478.142
Finansman Gelirleri
31.1 1.746.931 2.854.492
Finansman Giderleri
31.2 -7.237.554 -3.595.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.814.300 9.737.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.796.332 363.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -3.871.964 -267.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 75.632 631.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.017.968 10.100.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.017.968 10.100.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.064.874 -796.705
Ana Ortaklık Payları
33 3.953.094 10.897.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.271 38.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.088 48.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.817 -9.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
62.817 -9.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 240
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 254
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -14
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.271 38.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.766.697 10.139.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.203.179 -829.873
Ana Ortaklık Payları
3.563.518 10.969.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825807


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,00% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9138 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9370
Açılış: 28,9143
31,3767 Değişim: 0,10%
Düşük 31,3047 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.891,99 Değişim: 0,40%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.