KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 18:13
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.740.008 337.098 7.058.824 -39.765 44.374.820 1.073.297 45.448.117
Transferler
-39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.330 10.356.342 10.362.672 225.805 10.588.477
Dönem Karı (Zararı)
10.356.342 10.356.342 225.611 10.581.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.330 6.330 194 6.524
Sermaye Arttırımı
14.000.000 -14.013.297 -29.895 43.192 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
186.069 -186.069 186.069 186.069 186.069
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 3.363.361 64.501 3.740.008 151.029 7.248.751 10.356.342 54.923.992 1.298.671 56.222.663
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.262 1.295.836 1.285.574 2.658.698 3.944.272
Dönem Karı (Zararı)
1.295.836 1.295.836 2.674.109 3.969.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.262 -10.262 -15.411 -25.673
Sermaye Arttırımı
24.668 24.668 8.107.500 8.132.168
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
699.585 699.585
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.305.637 5.183 -3.874.361 -5.174.815 5.152.317 -22.498
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -3.258.021 3.363.361 53.151 2.434.371 3.414.233 11.151.127 1.295.836 48.454.058 63.867.759 112.321.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.382.163 6.353.492
Dönem Karı (Zararı)
3.969.945 10.581.953
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.969.945 10.581.953
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.245.206 213.574
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 2.030.694 449.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.255.040 404.765
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.255.040 404.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.009.171 1.047.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -1.009.171 1.047.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-241.842 -26.581
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 -843.558 -33.039
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 601.716 6.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.165.339 -4.074.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -1.730.235 -4.074.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.375.824 2.412.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.597.314 -4.442.035
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 1.205.017 -7.733.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
592.853 -7.884.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 1.379.492 -890.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -786.639 -6.994.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -26.434.794 -23.500.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.132.518 -11.165.002
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 -1.747.980 -293.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -2.384.538 -10.871.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 183.927 -5.455.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 499.030 -369.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.272.166 5.534.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792 289.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.915.374 5.244.765
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 6.355.463 26.317.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -249.308 913.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-684.597 20.294.820
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
55.634
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -684.597 20.239.186
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -55.931 130.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-604.290 -1.523.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-604.290 -1.819.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
296.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.382.163 6.353.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.214.846 8.912.246
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
11 -8.328.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.175 92.087
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 60.175 92.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.880.608 -366.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.731.689 -246.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -148.919 -120.304
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -490.052 -1.123.573
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.095.639 19.638.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.159.669 -799.210
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.139
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.295.704
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.295.704
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.132.168 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 186.069
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 186.069
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15.040.066 -985.279
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 15.040.066 -985.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.437.340 14.466.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.437.340 14.466.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 19.762.518 10.695.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.325.178 25.162.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 15.325.178 19.762.518
Finansal Yatırımlar
5.053.716 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.053.716 5.834.135
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 5.053.716 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6.804.818 8.373.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 0 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.804.818 6.993.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
115.628.128 90.448.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6-12 5.672.573 6.440.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 109.955.555 84.008.079
Diğer Alacaklar
5.923.945 807.835
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 1.747.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 4.175.965 807.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 3.686.932 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
1.048.760 1.547.790
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.048.760 1.547.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.545.793 2.938.569
Diğer Dönen Varlıklar
3.078.276 2.473.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 3.078.276 2.473.986
ARA TOPLAM
159.095.546 136.057.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.095.546 136.057.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 6.085.216 6.085.216
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
373.880 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 373.880 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.099.690 1.690.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.099.690 1.690.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 21.226.837 20.993.858
Maddi Duran Varlıklar
17 18.463.433 12.351.015
Arazi ve Arsalar
5.255.000 5.255.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18.102
Binalar
2.970.098 2.645.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.856.667 2.045.283
Taşıtlar
948.490 1.036.943
Mobilya ve Demirbaşlar
999.485 1.297.504
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.992.265 71.285
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.423.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.334.830 6.556.786
Şerefiye
4.595.485 5.626.184
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
739.345 930.602
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.646.073 1.694.368
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.229.959 49.371.749
TOPLAM VARLIKLAR
213.325.505 185.429.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.504.999 19.654.798
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.504.999 19.654.798
Banka Kredileri
9 32.504.999 19.654.798
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6-10 1.171.621 6.287.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.171.621 5.930.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
60.182.201 53.826.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 60.182.201 53.826.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 375.104 624.412
Diğer Borçlar
890.330 1.574.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 890.330 1.574.927
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.785 86.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 30.785 86.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 2.637.592 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
410.570 1.024.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 223.669 645.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 186.901 378.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
98.203.202 83.569.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.203.202 83.569.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.189.865 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.189.865 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.189.865
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
610.621 995.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 610.621 995.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.800.486 995.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.003.688 84.565.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.454.058 53.614.335
Ödenmiş Sermaye
23 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -3.258.021 -1.962.317
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.151 63.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.151 63.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 53.151 63.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.434.371 3.740.008
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.434.371 3.740.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 2.434.371 3.740.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.414.233 2.113.346
Yasal Yedekler
23 3.414.233 2.113.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 11.151.127 5.399.188
Net Dönem Karı veya Zararı
1.295.836 10.897.336
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 63.867.759 47.249.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.321.817 100.863.994
TOPLAM KAYNAKLAR
213.325.505 185.429.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 12.604.964 3.506.518
Satışların Maliyeti
24.2 -9.254.239 -2.594.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.350.725 911.718
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25.1 236.792.916 1.118.949.073 68.283.045 55.888.550
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
236.792.916 1.118.949.073 68.283.045 55.888.550
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25.2 -206.837.618 -1.087.353.749 -57.648.637 -45.827.909
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-206.837.618 -1.087.353.749 -57.648.637 -45.827.909
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.955.298 31.595.324 10.634.408 10.060.641
BRÜT KAR (ZARAR)
33.306.023 31.595.324 11.546.126 10.060.641
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -19.998.559 -15.760.026 -6.533.904 -4.621.557
Pazarlama Giderleri
27.2 -10.881.492 -9.563.345 -3.548.054 -3.155.974
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27.3 -3.095.073 -1.220.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.1 27.557.877 17.303.375 4.604.520 10.033.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28.2 -18.790.162 -9.202.387 -2.690.846 -6.119.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.098.614 14.372.941 2.157.553 6.197.150
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.1 3.991.726 2.222.444 267.852 1.633.526
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29.2 -2.966.330 -3.396.897 -113.484 -1.742.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.124.010 13.198.488 2.311.921 6.088.543
Finansman Gelirleri
30.1 1.359.211 1.361.190 279.656 453.533
Finansman Giderleri
30.2 -5.131.034 -1.791.392 -2.172.134 -680.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.352.187 12.768.286 419.443 5.861.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.382.242 -2.186.333 -585.984 -1.147.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.637.592 -2.616.817 -986.363 -744.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.255.350 430.484 400.379 -403.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.969.945 10.581.953 -166.541 4.713.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.969.945 10.581.953 -166.541 4.713.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 2.674.109 225.611 -269.557 114.675
Ana Ortaklık Payları
32 1.295.836 10.356.342 103.016 4.598.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.673 6.524 31.902 -13.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.091 8.232 39.877 -17.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.418 -1.708 -7.975 3.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.418 -1.708 -7.975 3.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.673 6.524 31.902 -13.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.944.272 10.588.477 -134.639 4.699.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.689.520 225.417 -285.670 115.083
Ana Ortaklık Payları
1.254.752 10.363.060 151.031 4.584.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797299


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.401 Değişim: 1,08% Hacim : 23.358 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.403
Açılış: 2.387
16,3424 Değişim: 1,66%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3591
Açılış: 16,0758
17,4341 Değişim: 0,79%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
972,11 Değişim: 0,61%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.