KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:19
KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.363.722 -2.883.346 8.050.219 -8.947.168 -7.701.107 37.265.902 37.265.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.701.107 7.701.107 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
382.782 382.782 382.782
Dönem Karı (Zararı)
382.782 382.782 382.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.363.722 -2.883.346 8.050.219 -16.648.275 382.782 37.648.684 37.648.684
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.172.069 -1.872.797 8.050.219 -16.648.275 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.103.804 -5.103.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.321.565 1.321.565 1.321.565
Dönem Karı (Zararı)
1.321.565 1.321.565 1.321.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.172.069 -1.872.797 8.050.219 -11.544.471 1.321.565 44.510.167 44.510.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.302.513 -5.459.515
Dönem Karı (Zararı)
1.321.565 382.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.321.565 382.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.082.026 991.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 210.586 258.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
640.156 82.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 640.371 255.391
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -215 -172.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
716.348 -258.250
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -367.045 -258.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.083.393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10.573 3.405
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 10.573 3.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 508.363 35.486
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.000 870.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.001.289 -6.407.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.763.827 -37.766.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.763.827 -37.766.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.888 -376.218
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.888 -376.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.025.450 32.216.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.025.450 32.216.669
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.871.976 -480.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.871.976 -480.835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.597.698 -5.032.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -124.266 -326.971
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
419.451 -99.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
172.595 8.580.091
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-402.249 -30.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-455.582 -51.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-455.582 -51.001
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.695.000
Alınan Temettüler
4.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.026.426 966.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.244.927 -504.292
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.961.275 107.579
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.961.275 107.579
Ödenen Faiz
-1.083.393 -870.121
Alınan Faiz
367.045 258.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.884.991 2.616.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.884.991 2.616.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.323.424 4.372.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.438.433 6.988.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.568.851 16.480.268
Finansal Yatırımlar
5 514.724 112.475
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 514.724 112.475
Ticari Alacaklar
7 111.447.793 90.683.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 11.108.686 9.966.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 100.339.107 80.717.119
Diğer Alacaklar
8 887.221 314.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 887.221 314.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 737.372 687.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 737.372 687.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 123.354 542.805
ARA TOPLAM
126.279.315 108.821.680
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.279.315 108.821.680
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 3.895.572 4.384.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.895.572 4.384.920
Maddi Duran Varlıklar
1.222.931 919.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 298.205 44.896
Mobilya ve Demirbaşlar
10 155.128 386.537
Özel Maliyetler
10 320.466 418.851
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 449.132 69.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
270.449 328.722
Diğer Haklar
11 202.182 307.792
Bilgisayar Yazılımları
11 68.267 20.930
Peşin Ödenmiş Giderler
2.024 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.727.217 7.235.580
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.152.701 15.903.392
TOPLAM VARLIKLAR
141.432.016 124.725.072
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.061.275 28.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.061.275 28.100.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.061.275 28.100.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
50.199.643 47.174.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 0 21.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 50.199.643 47.152.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 958.622 2.164.231
Diğer Borçlar
10.617.677 540.092
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 10.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 517.677 540.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.787.000 1.389.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.101.895 703.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 685.105 685.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
94.624.217 79.367.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.624.217 79.367.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 607.679 597.106
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.689.953 1.571.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.689.953 1.571.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.297.632 2.168.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.921.849 81.536.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 44.510.167 43.188.602
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.872.797 -1.872.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.872.797 -1.872.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.872.797 -1.872.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.070 2.172.070
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.070 2.172.070
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.070 2.172.070
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.544.472 -16.648.276
Net Dönem Karı veya Zararı
1.321.565 5.103.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.510.167 43.188.602
TOPLAM KAYNAKLAR
141.432.016 124.725.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.346.233.266 2.219.666.566
Satışların Maliyeti
17 -2.336.941.569 -2.213.332.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.291.697 6.334.130
BRÜT KAR (ZARAR)
9.291.697 6.334.130
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.221.522 -6.836.586
Pazarlama Giderleri
18 -1.023.399 -790.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.864.636 2.571.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -168.437 -38.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.742.975 1.240.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.000 3.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -10.573 -3.405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.736.402 1.241.021
Finansman Gelirleri
21 369.242 258.250
Finansman Giderleri
22 -1.275.716 -1.081.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.829.928 418.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-508.363 -35.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -508.363 -35.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.565 382.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.565 382.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.321.565 382.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.321.565 382.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.321.565 382.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.810 Değişim: 0,00% Hacim : 35.617 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,5564 Değişim: -0,84%
Düşük 12,9302 01.12.2021 Yüksek 13,7313
Açılış: 13,6711
15,3688 Değişim: -1,02%
Düşük 15,2030 01.12.2021 Yüksek 15,5715
Açılış: 15,5265
776,31 Değişim: -0,31%
Düşük 738,14 01.12.2021 Yüksek 782,53
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.