KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:15
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 -2.454.108 -2.454.108 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811.481 -1.811.481 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -184.935 -184.935 -184.935 0 0 0 0 7.621.930 7.436.995 7.436.995
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.621.930 7.621.930 7.621.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -184.935 -184.935 -184.935 0 0 0 0 0 -184.935 -184.935
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.639.043 -2.639.043 -2.639.043 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 7.621.930 55.572.353 55.572.353
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 16.019.956 16.022.113 16.022.113
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.019.956 16.019.956 16.019.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.157 2.157 2.157 0 0 0 0 0 2.157 2.157
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.717.640 -2.717.640 -2.717.640 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 16.019.956 84.846.916 84.846.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.953.311 -19.158.609
Dönem Karı (Zararı)
16.019.956 7.621.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.019.956 7.621.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.543.294 4.800.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.219.952 1.096.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.026.177 175.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.561.584 175.984
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.464.593 -334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.905.400 1.284.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.407.083 -778.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 14.312.483 2.062.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 22.508 120.496
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
22.508 120.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.775.182 2.302.507
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-405.925 -178.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.427.628 -30.909.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.250.485 48.006.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
365.218 2.254.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.615.703 45.751.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.337.172 -1.231.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.337.172 -1.231.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.605.423 -76.453.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.028 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.592.395 -76.472.111
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.445.394 -1.230.993
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
631.380 -49.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.076.774 -1.181.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.864.378 -18.487.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -378.769
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -5.088.933 -292.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
604.629 -1.274.721
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 178.350 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -654.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.024.878 -799.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.024.878 -799.085
Alınan Temettüler
21 405.925 178.717
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,5 2.045.232 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.291.326 16.891.878
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.707.385 18.669.589
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
25.707.385 18.669.589
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -707.167 -635.599
Ödenen Faiz
-14.115.975 -1.920.760
Alınan Faiz
3.407.083 778.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.942.644 -3.541.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.942.644 -3.541.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.998.487 18.506.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.941.131 14.965.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.591.131 25.693.719
Finansal Yatırımlar
5 403.958 582.308
Ticari Alacaklar
397.231.757 365.445.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 21.199.655 21.564.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 376.032.102 343.880.992
Diğer Alacaklar
42.055.852 16.854.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.055.852 16.854.713
Peşin Ödenmiş Giderler
9 995.117 803.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.061 51.061
Diğer Dönen Varlıklar
152.229 266.223
ARA TOPLAM
467.481.105 409.697.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
467.481.105 409.697.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
138.600 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 138.600 80.101
Maddi Duran Varlıklar
10 2.311.934 1.400.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.156.211 1.691.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.037.104 1.608.333
Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.559 100.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.261.135 195.300
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.040.051 8.110.791
TOPLAM VARLIKLAR
477.521.156 417.808.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 117.788.207 92.080.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 949.137 1.004.105
Ticari Borçlar
260.383.345 241.777.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 31.361 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 260.351.984 241.759.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 900.471 5.501.582
Diğer Borçlar
3.807.108 2.651.390
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 947.782 316.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.859.326 2.334.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.645.312 892.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.458.779 1.307.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.977.485 826.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 481.294 481.294
ARA TOPLAM
388.932.359 345.216.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.932.359 345.216.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 319.878 775.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 797.362 774.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.624.641 2.216.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.624.641 2.216.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.741.881 3.767.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.674.240 348.983.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 84.846.916 68.824.803
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.717.640 -2.719.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.717.640 -2.719.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.717.640 -2.719.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.938.730 -6.016.404
Net Dönem Karı veya Zararı
16.019.956 20.955.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.846.916 68.824.803
TOPLAM KAYNAKLAR
477.521.156 417.808.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.181.710.478 9.823.756.242 1.405.510.898 5.173.558.757
Satışların Maliyeti
17 -4.108.071.951 -9.787.873.591 -1.375.094.360 -5.156.440.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.638.527 35.882.651 30.416.538 17.118.288
BRÜT KAR (ZARAR)
73.638.527 35.882.651 30.416.538 17.118.288
Genel Yönetim Giderleri
18 -29.947.025 -19.728.240 -15.830.585 -9.744.450
Pazarlama Giderleri
18 -7.952.078 -4.803.463 -2.963.056 -2.393.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 910.424 161.980 805.887 50.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.626.386 -20.599 -3.562.937 -3.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.023.462 11.492.329 8.865.847 5.027.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 405.925 178.717 399.798 178.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -22.508 -120.496 -25.601 -13.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.406.879 11.550.550 9.240.044 5.192.532
Finansman Gelirleri
22 3.410.359 787.656 2.164.568 324.748
Finansman Giderleri
23 -15.022.100 -2.413.769 -8.478.854 -1.121.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.795.138 9.924.437 2.925.758 4.395.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.775.182 -2.302.507 -1.947.500 -1.042.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.841.556 0 -2.913.014 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.066.374 -2.302.507 965.514 -1.042.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.019.956 7.621.930 978.258 3.352.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.019.956 7.621.930 978.258 3.352.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.019.956 7.621.930 978.258 3.352.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.157 -184.935 -24.896 -103.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.157 -184.935 -24.896 -103.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -539 46.234 6.224 25.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 2.696 -231.169 -31.120 -129.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.157 -184.935 -24.896 -103.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.022.113 7.436.995 953.362 3.248.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8231 Değişim: 0,07%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8240
Açılış: 8,8173
10,3175 Değişim: -0,01%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,23 Değişim: 0,01%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.