KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:33
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.545.108 -2.545.108 -2.545.108 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811.481 -1.811.481 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -81.157 -81.157 -81.157 0 0 0 0 4.269.246 4.188.089 4.188.089
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.246 4.269.246 4.269.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -81.157 -81.157 -81.157 0 0 0 0 0 -81.157 -81.157
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.535.265 -2.535.265 -2.535.265 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 4.269.246 52.323.447 52.323.447
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 -2.719.797 -2.719.797 2.172.069 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.955.134 -20.955.134 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 15.041.698 15.068.751 15.068.751
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.041.698 15.041.698 15.041.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 27.053 27.053 27.053 0 0 0 0 0 27.053 27.053
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.692.744 -2.692.744 -2.692.744 2.172.069 2.172.069 8.050.219 14.938.730 15.041.698 83.893.554 83.893.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.753.008 11.770.962
Dönem Karı (Zararı)
15.041.698 4.269.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.882.908 2.691.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 614.848 540.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
514.850 130.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 514.850 130.889
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.934.748 654.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.245.791 -453.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.180.539 1.108.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.093 106.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.827.682 1.259.522
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.127 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.591.791 5.261.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.541.499 7.325.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-828.071 -2.847.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.772.606 1.465.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.994.827 -681.607
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.667.185 12.222.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.002 -301.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.081.821 -150.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
200.902 -671.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -702.608 -437.623
Alınan Temettüler
6.127 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
897.383 -233.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.211.734 -16.956.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.401.151 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -16.091.781
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -361.084 -290.014
Ödenen Faiz
-6.074.124 -1.028.512
Alınan Faiz
1.245.791 453.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.659.628 -5.856.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.659.628 -5.856.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.998.487 18.506.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.658.115 12.649.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.308.115 25.693.719
Finansal Yatırımlar
5 1.730.157 582.308
Ticari Alacaklar
404.987.364 365.445.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 24.026.343 21.564.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 380.961.021 343.880.992
Diğer Alacaklar
17.497.493 16.854.713
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 848.090 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.649.403 16.854.713
Peşin Ödenmiş Giderler
9 994.006 803.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.061 51.061
Diğer Dönen Varlıklar
248.599 266.223
ARA TOPLAM
482.816.795 409.697.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
482.816.795 409.697.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
92.599 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 92.599 80.101
Maddi Duran Varlıklar
10 1.865.943 1.400.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.418.476 1.691.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.503.663 1.608.333
Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.559 100.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 289.397 195.300
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.305.145 8.110.791
TOPLAM VARLIKLAR
491.121.940 417.808.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 135.481.973 92.080.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 970.251 1.004.105
Ticari Borçlar
258.550.528 241.777.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 31.361 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 258.519.167 241.759.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 960.710 5.501.582
Diğer Borçlar
2.197.435 2.651.390
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 316.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.197.435 2.334.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.739.410 892.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.499.748 1.307.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.018.454 826.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 481.294 481.294
ARA TOPLAM
403.400.055 345.216.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.400.055 345.216.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 554.754 775.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 771.761 774.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.501.816 2.216.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.501.816 2.216.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.828.331 3.767.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
407.228.386 348.983.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.893.554 68.824.803
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.692.744 -2.719.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.692.744 -2.719.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.692.744 -2.719.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.938.730 -6.016.404
Net Dönem Karı veya Zararı
15.041.698 20.955.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.893.554 68.824.803
TOPLAM KAYNAKLAR
491.121.940 417.808.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.776.199.580 4.650.197.485
Satışların Maliyeti
17 -2.732.977.591 -4.631.433.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.221.989 18.764.363
BRÜT KAR (ZARAR)
43.221.989 18.764.363
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.116.440 -9.983.790
Pazarlama Giderleri
18 -4.989.022 -2.410.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 104.537 111.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -63.449 -16.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.157.615 6.464.778
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 6.127 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 3.093 -106.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.166.835 6.358.018
Finansman Gelirleri
22 1.245.791 462.908
Finansman Giderleri
23 -6.543.246 -1.292.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.869.380 5.528.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.827.682 -1.259.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.928.542 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 100.860 -1.259.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.041.698 4.269.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.041.698 4.269.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.041.698 4.269.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.053 -81.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.053 -81.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.763 20.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 33.816 -101.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.053 -81.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.068.751 4.188.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.068.751 4.188.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.