KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:45
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951
Transferler
3.799.778 -3.799.778 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.074 1.811.481 1.275.407 1.275.407
Dönem Karı (Zararı)
1.811.481 1.811.481 1.811.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.074 -536.074 -536.074
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Transferler
1.811.481 -1.811.481 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.689 20.955.134 20.689.445 20.689.445
Dönem Karı (Zararı)
20.955.134 20.955.134 20.955.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.689 -265.689 -265.689
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 2.172.069 8.050.219 -6.014.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.023.091 -15.312.247
Dönem Karı (Zararı)
20.955.134 1.811.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.809.622 5.519.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.265.406 2.024.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-23.913 -142
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.913 -142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
358.943 839.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 381.590 839.586
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.647 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.164.241 1.804.855
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.057.571 -3.071.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 7.221.812 4.876.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
117.115 7.607
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 117.115 7.607
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.106.827 981.566
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 -178.997 -138.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.362.233 -21.587.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.939.716 -117.021.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.537.032 -2.205.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.586.809 98.948.511
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.071.887 979.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.544.181 -2.288.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.544.181 -2.288.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.597.477 -14.256.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -633.340 -922.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 207.726 -133.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.615.792 -2.683.282
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -437.878 163.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 29 99.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.311.708 -1.972.042
Alınan Temettüler
21 178.997 138.757
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.045.232 -1.112.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.130.776 23.853.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.375.003 26.880.245
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.409.452 -1.722.981
Ödenen Faiz
-6.892.346 -4.374.654
Alınan Faiz
2.057.571 3.071.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.508.107 5.858.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.508.107 5.858.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.506.594 12.648.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.998.487 18.506.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.693.719 25.156.594
Finansal Yatırımlar
5 582.308 144.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 582.308 144.430
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
582.308 144.430
Ticari Alacaklar
7 365.445.865 259.482.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 21.564.873 3.863.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 343.880.992 255.618.316
Diğer Alacaklar
8 16.854.713 6.346.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.854.713 6.346.077
Peşin Ödenmiş Giderler
9 803.588 1.012.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 803.588 1.012.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.061 644.075
Diğer Dönen Varlıklar
266.223 129.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
266.223 129.001
ARA TOPLAM
409.697.477 292.915.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
409.697.477 292.915.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 80.101 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 80.101 80.101
Maddi Duran Varlıklar
1.400.843 1.400.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 782.747 721.930
Taşıtlar
10 438.711 368.784
Mobilya ve Demirbaşlar
10 74.298 92.039
Özel Maliyetler
10 105.087 217.873
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.691.147 1.168.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.608.333 1.540.736
Bilgisayar Yazılımları
11 1.608.333 1.540.736
Peşin Ödenmiş Giderler
100.559 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
100.559 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 195.300 4.957.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.110.791 12.182.206
TOPLAM VARLIKLAR
417.808.268 305.097.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 92.080.822 31.250.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.080.822 31.250.000
Banka Kredileri
6 1.998.888 4.550.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
70.081.934 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 20.000.000 26.700.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.004.105 1.033.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.004.105 1.033.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.004.105 1.033.129
Ticari Borçlar
241.777.922 217.191.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 241.759.589 217.191.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.501.582 1.758.052
Diğer Borçlar
8 2.651.390 1.323.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 316.401 49.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.334.989 1.273.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 892.689 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.307.733 1.504.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 826.439 1.000.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 481.294 503.941
ARA TOPLAM
345.216.243 254.059.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.216.243 254.059.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 775.569 282.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.569 282.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 775.569 282.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 774.854 657.739
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.216.799 1.962.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.216.799 1.962.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.767.222 2.902.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
348.983.465 256.962.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 68.824.803 48.135.358
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.719.797 -2.454.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.719.797 -2.454.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.719.797 -2.454.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.016.404 -7.827.885
Net Dönem Karı veya Zararı
20.955.134 1.811.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.824.803 48.135.358
TOPLAM KAYNAKLAR
417.808.268 305.097.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.801.514.547 7.424.014.109
Satışların Maliyeti
17 -10.707.517.291 -7.377.325.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.997.256 46.688.386
BRÜT KAR (ZARAR)
93.997.256 46.688.386
Genel Yönetim Giderleri
18 -48.666.203 -36.704.892
Pazarlama Giderleri
18 -12.531.602 -5.297.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 462.527 773.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -64.479 -78.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.197.499 5.380.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 178.997 138.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -117.115 -7.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.259.381 5.511.986
Finansman Gelirleri
22 2.067.006 3.071.823
Finansman Giderleri
23 -8.264.426 -5.790.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.061.961 2.793.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.106.827 -981.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.277.977 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.828.850 -981.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.955.134 1.811.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.955.134 1.811.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.955.134 1.811.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-265.689 -536.074
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -332.111 -668.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.422 132.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 66.422 132.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.689 -536.074
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.689.445 1.275.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.689.445 1.275.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910155


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 02.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3395 Değişim: -0,28%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8743 Değişim: -0,32%
Düşük 8,8690 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
408,71 Değişim: -0,35%
Düşük 408,53 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.