KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:11
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951
Transferler
3.799.778 -3.799.778 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.313 1.335.263 915.950 915.950
Dönem Karı (Zararı)
1.335.263 1.335.263 1.335.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.313 -419.313 -419.313
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.337.347 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.335.263 47.775.901 47.775.901
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Transferler
1.811.481 -1.811.481 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-456.596 12.419.484 11.962.888 11.962.888
Dönem Karı (Zararı)
12.419.484 12.419.484 12.419.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-456.596 -456.596 -456.596
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.910.704 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 12.419.484 60.098.246 60.098.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.729.463 -9.728.398
Dönem Karı (Zararı)
12.419.484 1.335.263
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.419.484 1.335.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.957.839 3.559.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.654.584 1.481.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.828 518.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.597 518.890
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.769 -142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.804.126 998.958
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.212.801 -2.408.747
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 4.016.927 3.407.705
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
118.251 50.088
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 118.251 50.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 3.554.767 648.504
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -178.717 -138.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.139.529 -13.783.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.867.093 -66.767.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.278.611 -1.856.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.145.704 -64.910.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.827.353 -2.056.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.827.353 -2.056.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.722.232 55.051.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.333 -2.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.740.565 55.054.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.277.149 -404.144
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.950.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
326.414 -404.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 392.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -1.233.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1.626.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.762.206 -8.888.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -622.623 -841.582
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -344.634 1.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-794.507 -3.980.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
462 99.105
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
462 99.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-837.865 -1.802.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -837.865 -1.802.254
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
22 178.717 138.757
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-135.821 -493.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 -1.923.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.536.722 16.066.466
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.211.314 18.200.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
44.211.314 18.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.056.132 -1.134.576
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.056.132 -1.134.576
Ödenen Faiz
24 -3.831.261 -3.407.705
Alınan Faiz
23 1.212.801 2.408.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.987.248 2.357.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.987.248 2.357.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.506.594 12.648.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.519.346 15.005.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.169.346 25.156.594
Finansal Yatırımlar
5 280.251 144.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 280.251 144.430
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
280.251 144.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
264.373.098 259.482.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.585.309 3.863.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 262.787.789 255.618.316
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 17.898.073 6.346.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.898.073 6.346.077
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.163.546 1.012.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.163.546 1.012.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 988.709 644.075
Diğer Dönen Varlıklar
153.226 129.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
153.226 129.001
ARA TOPLAM
306.026.249 292.915.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
306.026.249 292.915.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 80.101 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.101 80.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
1.369.758 1.400.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 855.039 721.930
Taşıtlar
10 301.211 368.784
Mobilya ve Demirbaşlar
10 80.225 92.039
Özel Maliyetler
10 133.283 217.873
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 369.070 1.168.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.654.419 1.540.736
Bilgisayar Yazılımları
11 1.553.860 1.540.736
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 100.559 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.517.110 4.957.728
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.024.966 12.182.206
TOPLAM VARLIKLAR
314.051.215 305.097.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 75.461.314 31.250.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.461.314 31.250.000
Banka Kredileri
6 12.800.000 4.550.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.761.314 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.900.000 26.700.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
389.190 1.033.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
389.190 1.033.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 389.190 1.033.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
166.468.881 217.191.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 166.450.548 217.191.113
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.010.969 1.758.052
Diğer Borçlar
8 6.347.265 1.323.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 4.000.000 49.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.347.265 1.273.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.259.319 1.504.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 755.378 1.000.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 503.941 503.941
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
250.936.938 254.059.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.936.938 254.059.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 55.823 282.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.823 282.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 55.823 282.350
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 775.990 657.739
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.184.218 1.962.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.184.218 1.962.462
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.016.031 2.902.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.952.969 256.962.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 60.098.246 48.135.358
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.910.704 -2.454.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.910.704 -2.454.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.910.704 -2.454.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.016.404 -7.827.885
Net Dönem Karı veya Zararı
12.419.484 1.811.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.098.246 48.135.358
TOPLAM KAYNAKLAR
314.051.215 305.097.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 10.745.869.189 4.253.553.022 922.112.947 1.331.771.989
Satışların Maliyeti
18 -10.687.306.657 -4.219.961.734 -899.433.066 -1.319.854.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.562.532 33.591.288 22.679.881 11.917.222
BRÜT KAR (ZARAR)
58.562.532 33.591.288 22.679.881 11.917.222
Genel Yönetim Giderleri
19 -31.445.080 -26.296.647 -11.716.840 -8.899.105
Pazarlama Giderleri
19 -8.133.764 -3.774.428 -3.330.301 -1.245.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 277.405 682.389 115.425 168.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -35.733 -239.792 -15.134 -194.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.225.360 3.962.810 7.733.031 1.746.706
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 178.717 138.757 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -118.251 -50.088 2.245 -4.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.285.826 4.051.479 7.735.276 1.741.831
Finansman Gelirleri
23 1.221.809 2.408.747 434.153 792.571
Finansman Giderleri
24 -4.533.384 -4.476.459 -2.119.615 -1.514.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.974.251 1.983.767 6.049.814 1.019.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.554.767 -648.504 -1.252.260 -285.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.554.767 -648.504 -1.252.260 -285.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.419.484 1.335.263 4.797.554 734.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.419.484 1.335.263 4.797.554 734.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.419.484 1.335.263 4.797.554 734.528
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-570.745 -524.141 -339.576 -271.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -570.745 -524.141 -339.576 -271.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
114.149 104.828 67.915 54.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.149 104.828 67.915 54.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
114.149 104.828 67.915 54.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-456.596 -419.313 -271.661 -216.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.962.888 915.950 4.525.893 517.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.962.888 915.950 4.525.893 517.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885471


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7604 Değişim: 0,04%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4922 Değişim: 0,08%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
975,70 Değişim: -0,04%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.