KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2020 - 18:11
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951
Transferler
3.799.778 -3.799.778 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.399 600.735 398.336 398.336
Dönem Karı (Zararı)
600.735 600.735 600.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.399 -202.399 -202.399
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.120.433 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 600.735 47.258.287 47.258.287
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358
Transferler
1.811.481 -1.811.481 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.935 7.621.930 7.436.995 7.436.995
Dönem Karı (Zararı)
7.621.930 7.621.930 7.621.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.935 -184.935 -184.935
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.639.443 2.172.069 8.050.219 -6.014.404 7.621.930 55.572.353 55.572.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.158.609 -8.582.367
Dönem Karı (Zararı)
7.621.930 600.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.621.930 600.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.789.205 2.178.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.096.657 951.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
164.117 340.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 164.451 340.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 -334 -142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.284.145 616.553
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -778.648 -1.616.176
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.062.793 2.232.729
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
120.496 45.213
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 120.496 45.213
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.302.507 363.473
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-178.717 -138.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.909.674 -11.016.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.006.656 -133.325.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.006.656 -133.325.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.231.559 -7.944.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.231.559 -7.944.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.453.778 129.977.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.453.778 129.977.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.230.993 -29.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.230.993 -29.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 305.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -1.633.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1.939.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.498.539 -8.237.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -367.236 -515.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -292.834 170.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.274.721 -2.060.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 99.105
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 99.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-799.085 -1.255.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -799.085 -1.255.271
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.193.100
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
4 0 -1.193.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
178.717 138.757
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-654.353 149.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.891.878 12.848.626
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18.669.589 14.200.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18.669.589 14.200.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -635.599 -734.821
Ödenen Faiz
24 -1.920.760 -2.232.729
Alınan Faiz
23 778.648 1.616.176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.541.452 2.205.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.541.452 2.205.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.506.594 12.648.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.965.142 14.853.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.615.142 25.156.594
Finansal Yatırımlar
5 798.783 144.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 798.783 144.430
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
798.783 144.430
Ticari Alacaklar
211.475.914 259.482.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.609.156 3.863.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 209.866.758 255.618.316
Diğer Alacaklar
8 6.775.053 6.346.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.775.053 6.346.077
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.726.276 1.012.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.726.276 1.012.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 936.909 644.075
Diğer Dönen Varlıklar
117.723 129.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
117.723 129.001
ARA TOPLAM
243.445.800 292.915.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
243.445.800 292.915.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 80.100 80.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.100 80.101
Maddi Duran Varlıklar
1.494.420 1.400.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 922.271 721.930
Taşıtlar
10 324.187 368.784
Mobilya ve Demirbaşlar
10 86.482 92.039
Özel Maliyetler
10 161.480 217.873
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 635.549 1.168.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.682.328 1.540.736
Bilgisayar Yazılımları
11 1.682.328 1.540.736
Peşin Ödenmiş Giderler
100.559 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
100.559 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.701.455 4.957.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.728.919 12.182.206
TOPLAM VARLIKLAR
253.174.719 305.097.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 49.919.589 31.250.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.919.589 31.250.000
Banka Kredileri
6 5.350.000 4.550.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
15.569.589 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.000.000 26.700.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
685.487 1.033.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
685.487 1.033.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 685.487 1.033.129
Ticari Borçlar
140.737.335 217.191.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 140.719.002 217.191.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 723.920 1.758.052
Diğer Borçlar
8 1.126.172 1.323.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 49.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.126.172 1.273.768
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.361.154 1.504.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 857.213 1.000.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 503.941 503.941
ARA TOPLAM
194.553.657 254.059.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.553.657 254.059.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 136.426 282.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.426 282.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 136.426 282.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 778.235 657.739
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.134.048 1.962.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.134.048 1.962.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.048.709 2.902.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.602.366 256.962.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 55.572.353 48.135.358
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.639.043 -2.454.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.639.043 -2.454.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.639.043 -2.454.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.016.404 -7.827.885
Net Dönem Karı veya Zararı
7.621.930 1.811.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.572.353 48.135.358
TOPLAM KAYNAKLAR
253.174.719 305.097.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 9.823.756.242 2.921.781.033 5.173.558.757 1.140.472.236
Satışların Maliyeti
17 -9.787.873.591 -2.900.106.967 -5.156.440.469 -1.130.903.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.882.651 21.674.066 17.118.288 9.568.479
BRÜT KAR (ZARAR)
35.882.651 21.674.066 17.118.288 9.568.479
Genel Yönetim Giderleri
18 -19.728.240 -17.397.542 -9.744.450 -8.195.210
Pazarlama Giderleri
18 -4.803.463 -2.529.287 -2.393.356 -1.213.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 161.980 513.988 50.669 315.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -20.599 -45.121 -3.600 -34.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.492.329 2.216.104 5.027.551 441.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 178.717 138.757 178.717 138.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -120.496 -45.213 -13.736 -34.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.550.550 2.309.648 5.192.532 545.551
Finansman Gelirleri
22 787.656 1.616.176 324.748 869.490
Finansman Giderleri
23 -2.413.769 -2.961.616 -1.121.611 -1.615.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.924.437 964.208 4.395.669 -200.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.302.507 -363.473 -1.042.985 22.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.302.507 -363.473 -1.042.985 22.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.621.930 600.735 3.352.684 -178.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.621.930 600.735 3.352.684 -178.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.621.930 600.735 3.352.684 -178.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-184.935 -202.399 -103.778 -36.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -231.169 -252.999 -129.723 -45.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.234 50.600 25.945 9.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.234 50.600 25.945 9.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-184.935 -202.399 -103.778 -36.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.436.995 398.336 3.248.906 -215.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.436.995 398.336 3.248.906 -215.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: -0,96% Hacim : 4.372 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8350 Değişim: 0,83%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3721 Değişim: 0,61%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
499,52 Değişim: 1,76%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.