" />

KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:44
KAP ***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.275 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.103.804 -5.103.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.237 3.799.778 3.754.541 3.754.541
Dönem Karı (Zararı)
3.799.778 3.799.778 3.799.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.237 -45.237 -45.237
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951
Transferler
3.799.778 -3.799.778 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.074 1.811.481 1.275.407 1.275.407
Dönem Karı (Zararı)
1.811.481 1.811.481 1.811.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.074 -536.074 -536.074
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.882.002 25.860.271
Dönem Karı (Zararı)
1.811.481 3.799.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.018.010 3.845.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.024.855 584.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-142 -375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -142 -375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
839.586 393.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 839.586 574.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -181.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.303.295 1.661.842
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.071.359 -2.258.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 4.374.654 3.919.852
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.607 53.026
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 7.607 53.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 981.566 1.464.448
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 -138.757 -312.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.655.300 18.713.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.021.673 -51.776.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.130 24.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.948.511 71.068.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
979.637 -602.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
643.355 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-672.125 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.315.480 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.825.809 26.358.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -922.829 -530.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -133.364 32.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.683.282 1.426.301
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 163.580 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -195.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 99.105 138.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.972.042 -1.447.933
Alınan Temettüler
21 138.757 312.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.112.682 2.619.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.423.724 -22.961.842
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.450.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -21.300.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.722.981 0
Ödenen Faiz
-4.374.654 -3.919.852
Alınan Faiz
3.071.359 2.258.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.858.440 4.324.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.858.440 4.324.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.648.154 8.323.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.506.594 12.648.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.156.594 18.185.472
Finansal Yatırımlar
5 144.430 308.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 144.430 308.010
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
144.430 308.010
Ticari Alacaklar
259.482.236 142.460.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 3.863.920 1.496.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 255.618.316 140.964.085
Diğer Alacaklar
8 6.346.077 4.229.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.346.077 4.229.869
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.012.973 963.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.012.973 963.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 644.075 510.711
Diğer Dönen Varlıklar
129.001 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
129.001 0
ARA TOPLAM
292.915.386 166.658.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
292.915.386 166.658.072
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 80.101 169.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.101 169.564
Maddi Duran Varlıklar
1.400.626 1.244.652
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 721.930 528.746
Taşıtlar
10 368.784 148.115
Mobilya ve Demirbaşlar
10 92.039 117.131
Özel Maliyetler
10 217.873 330.660
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 0 120.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.168.507 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.540.736 728.685
Bilgisayar Yazılımları
11 1.540.736 686.280
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 42.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.957.728 5.782.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.182.206 10.960.323
TOPLAM VARLIKLAR
305.097.592 177.618.395
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.250.000 6.800.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.250.000 6.800.000
Banka Kredileri
6 4.550.000 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 26.700.000 6.800.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.033.129 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.033.129 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.033.129 0
Ticari Borçlar
217.191.113 118.242.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 217.191.113 118.224.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.758.052 908.977
Diğer Borçlar
8 1.323.033 1.192.471
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 49.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.273.768 1.192.471
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.504.356 1.250.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.000.415 746.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 503.941 503.941
ARA TOPLAM
254.059.683 128.394.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.059.683 128.394.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 282.350 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
282.350 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 282.350 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 657.739 650.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.962.462 1.630.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.962.462 1.630.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.902.551 2.280.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.962.234 130.675.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 48.135.358 46.943.143
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.454.108 -1.918.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.454.108 -1.918.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.454.108 -1.918.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.827.885 -11.544.471
Net Dönem Karı veya Zararı
1.811.481 3.799.778
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.135.358 46.943.143
TOPLAM KAYNAKLAR
305.097.592 177.618.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.424.014.109 7.722.182.758
Satışların Maliyeti
17 -7.377.325.723 -7.676.778.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.688.386 45.403.985
BRÜT KAR (ZARAR)
46.688.386 45.403.985
Genel Yönetim Giderleri
18 -36.704.892 -32.952.557
Pazarlama Giderleri
18 -5.297.794 -4.375.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 773.728 605.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -78.592 -1.160.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.380.836 7.520.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 138.757 312.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -7.607 -53.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.511.986 7.779.894
Finansman Gelirleri
22 3.071.823 2.261.750
Finansman Giderleri
23 -5.790.762 -4.777.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.793.047 5.264.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-981.566 -1.464.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -981.566 -1.464.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.811.481 3.799.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.811.481 3.799.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.811.481 3.799.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-536.074 -45.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -668.991 -57.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
132.917 11.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 132.917 11.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-536.074 -45.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.275.407 3.754.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.275.407 3.754.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826464


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9770 Değişim: -0,18%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0462 Değişim: 0,16%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.582,88 Değişim: 0,84%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.587,75
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.