KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:10
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -319 19.003 0 -49.526 123.029 0 0 738.858 831.045 0 831.045
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.379 18.762 326 30.404 -36.594 4.708.096 0 738.858 9.061.552 0 9.061.552
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 8.954.065
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.976 0 0 -21.233 73.908 0 0 698.627 748.326 0 748.326
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.129 28.762 326 809 40.176 5.267.158 0 698.627 9.640.391 0 9.640.391


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
21.233.559 72.539.257 93.772.816 31.462.913 67.020.353 98.483.266
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.270.061 7.245.665 8.515.726 1.354.541 9.433.715 10.788.256
Teminat Mektupları
1.265.094 4.682.382 5.947.476 1.345.689 6.107.892 7.453.581
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.335 0 3.335 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.261.759 4.682.382 5.944.141 1.342.212 6.107.892 7.450.104
Banka Kredileri
0 1.162 1.162 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 1.162 1.162 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.967 431.092 436.059 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
4.967 431.092 436.059 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.113.956 2.113.956 0 2.533.518 2.533.518
Diğer Kefaletlerimizden
0 17.073 17.073 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.534.298 943.272 4.477.570 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Cayılamaz Taahhütler
3.534.298 943.272 4.477.570 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
210.616 940.026 1.150.642 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.985.779 0 1.985.779 1.869.773 3.834 1.873.607
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
217.146 0 217.146 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.090.226 0 1.090.226 1.146.789 0 1.146.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.751 0 6.751 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 3.246 3.246 0 2.749 2.749
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 16.429.200 64.350.320 80.779.520 26.567.889 56.220.822 82.788.711
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
14.469.200 63.732.434 78.201.634 24.597.889 54.944.988 79.542.877
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.203.102 14.146.386 17.349.488 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.521.453 6.124.782 8.646.235 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
681.649 8.021.604 8.703.253 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.209.298 44.609.384 55.818.682 21.900.003 43.716.268 65.616.271
Swap Para Alım İşlemleri
1.412.451 20.161.096 21.573.547 3.659.443 19.803.373 23.462.816
Swap Para Satım İşlemleri
3.508.847 16.354.412 19.863.259 9.228.560 12.703.843 21.932.403
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
56.800 4.976.664 5.033.464 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
199.240.379 49.717.074 248.957.453 192.007.939 42.846.154 234.854.093
EMANET KIYMETLER
2.654.678 3.450.055 6.104.733 2.223.196 2.776.102 4.999.298
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.318.114 0 2.318.114 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.185 855.450 885.635 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
160.245 668.661 828.906 104.175 490.452 594.627
Tahsile Alınan Ticari Senetler
146.133 1.912.069 2.058.202 147.153 1.598.009 1.745.162
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 13.875 13.876 1 7.887 7.888
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.764.828 9.190.660 30.955.488 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
132.034 21.575 153.609 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
206.103 367.414 573.517 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.866.289 7.045.140 24.911.429 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.559.492 1.756.531 5.316.023 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
174.820.873 37.076.359 211.897.232 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
220.473.938 122.256.331 342.730.269 223.470.852 109.866.507 333.337.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.142.582 1.515.454
Alınan Faizler
4.743.363 3.791.875
Ödenen Faizler
-2.710.904 -1.519.117
Alınan Temettüler
177 215
Alınan Ücret ve Komisyonlar
456.642 483.309
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.595 59.320
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
311.977 461.703
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.163.005 -1.146.263
Ödenen Vergiler
-186.230 -163.475
Diğer
-396.033 -452.113
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
798.550 -6.563.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-93.538 6.358
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
98.041 185.419
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-549.599 -4.605.304
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.384.773 -1.461.511
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
125.908 -212.193
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.923.495 -1.507.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.220.270 -878.785
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-100.714 1.910.563
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.941.132 -5.047.602
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.775.890 -3.960.462
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-191.864 -231.571
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
330.712 280.624
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-924.432 -713.770
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
337.493 906.840
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -3.134.475 -4.646.389
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.821.900 467.536
Diğer
-15.224 -23.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-123.103 -77.826
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-61.103 -77.826
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.244.815 1.306.576
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.286.954 -7.779.314
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.408.788 13.091.283
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.695.742 5.311.969


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
698.627 738.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
49.699 92.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.976 18.684
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.695 -402
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 19.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
719 83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.675 73.503
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-26.040 -62.327
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
93.877 154.743
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.162 -18.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
748.326 831.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.523.565 12.057.834 21.581.399 8.812.518 9.939.538 18.752.056
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.161.174 11.618.516 17.779.690 5.936.539 9.550.337 15.486.876
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.961.375 10.566.953 12.528.328 986.317 8.123.472 9.109.789
Bankalar
(I-3) 630 1.051.563 1.052.193 636 1.426.865 1.427.501
Para Piyasalarından Alacaklar
4.202.112 0 4.202.112 4.952.440 0 4.952.440
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -2.943 0 -2.943 -2.854 0 -2.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 91.112 108.103 199.215 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
91.068 108.103 199.171 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44 0 44 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.136.310 588 1.136.898 580.324 313 580.637
Devlet Borçlanma Senetleri
1.125.862 0 1.125.862 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 588 11.036 10.448 313 10.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.134.969 330.627 2.465.596 2.268.850 309.888 2.578.738
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.068.951 330.517 2.399.468 2.242.982 309.888 2.552.870
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 66.018 110 66.128 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.056.755 14.927.110 41.983.865 28.358.587 12.619.235 40.977.822
Krediler
(I-5) 23.414.118 14.927.110 38.341.228 26.106.175 12.619.235 38.725.410
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.945.938 0 -1.945.938 -2.000.902 0 -2.000.902
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 720.760 0 720.760 817.487 0 817.487
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 37.831 0 37.831 45.580 0 45.580
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.831 0 37.831 45.580 0 45.580
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 638.013 8.550 646.563 507.391 13.048 520.439
VARLIKLAR TOPLAMI
38.088.256 26.993.828 65.082.084 38.652.895 22.572.155 61.225.050
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 24.294.637 22.244.274 46.538.911 19.252.578 20.952.524 40.205.102
ALINAN KREDİLER
(II-3) 375.740 6.103.769 6.479.509 1.799.764 3.499.113 5.298.877
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.450 63.562 71.012 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
435.760 217.482 653.242 791.573 174.586 966.159
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 406.228 217.482 623.710 678.574 170.418 848.992
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 29.532 0 29.532 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 182.819 0 182.819 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 230.040 0 230.040 320.794 0 320.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
68.182 0 68.182 59.554 0 59.554
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
161.858 0 161.858 261.240 0 261.240
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 210.983 0 210.983 150.352 0 150.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 224.261 0 224.261 185.063 0 185.063
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 758.419 92.497 850.916 745.093 83.403 828.496
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.640.294 97 9.640.391 8.957.837 -3.772 8.954.065
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.027 0 147.027 144.420 0 144.420
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
41.214 97 41.311 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.267.158 0 5.267.158 4.708.096 0 4.708.096
Yasal Yedekler
348.839 0 348.839 317.508 0 317.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.918.319 0 4.918.319 4.390.588 0 4.390.588
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
698.627 0 698.627 626.645 0 626.645
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
698.627 0 698.627 626.645 0 626.645
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.360.403 28.721.681 65.082.084 32.441.568 28.783.482 61.225.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 4.645.657 3.683.813 1.713.986 1.109.533
Kredilerden Alınan Faizler
3.071.279 2.981.378 1.045.657 958.457
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
117.746 0 49.250 0
Bankalardan Alınan Faizler
6.383 7.925 2.136 1.971
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
742.695 265.725 213.306 4.086
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
707.327 428.309 403.570 144.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.196 12.515 3.733 3.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
102.278 85.837 44.140 18.615
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
597.853 329.957 355.697 123.027
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
227 476 67 52
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.749.475 -1.492.458 -979.235 -455.875
Mevduata Verilen Faizler
-2.488.695 -1.251.789 -899.901 -362.813
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-237.752 -133.710 -72.918 -41.334
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.350 -47.423 -328 -36.129
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-19.383 -25.456 -5.483 -3.587
Diğer Faiz Giderleri
-2.295 -34.080 -605 -12.012
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.896.182 2.191.355 734.751 653.658
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
330.886 359.724 128.810 109.999
Alınan Ücret ve Komisyonlar
462.194 488.973 176.491 145.566
Gayri Nakdi Kredilerden
115.438 155.515 32.484 49.918
Diğer
(IV-12) 346.756 333.458 144.007 95.648
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-131.308 -129.249 -47.681 -35.567
Gayri Nakdi Kredilere
-373 -791 -81 -275
Diğer
(IV-12) -130.935 -128.458 -47.600 -35.292
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 177 215 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 102.607 195.510 18.359 89.929
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.596 73.765 -97.585 55.808
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
579.014 987.465 153.138 456.342
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-474.811 -865.720 -37.194 -422.221
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 477.827 426.423 172.764 84.500
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.807.679 3.173.227 1.054.684 938.086
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -336.139 -702.826 -39.572 -122.688
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-8.189 -13.010 -2.454 -10.687
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-579.606 -534.377 -198.194 -180.978
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -913.502 -961.484 -296.219 -319.303
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
970.243 961.530 518.245 304.430
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 970.243 961.530 518.245 304.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -271.616 -222.672 -119.675 -60.158
Cari Vergi Karşılığı
-246.861 -114.999 -196.532 12.531
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-117.825 -107.673 -10.357 -72.689
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
93.070 0 87.214 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 698.627 738.858 398.570 244.272
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 698.627 738.858 398.570 244.272
Grubun Karı (Zararı)
698.627 738.858 398.570 244.272
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,20040000 0,21190000 0,11430000 0,07010000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975251


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.881 Değişim: 1,27% Hacim : 16.585 Mio.TL Son veri saati : 14:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4019 Değişim: 0,71%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2173 Değişim: 1,02%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
767,31 Değişim: 0,78%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.