KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:20
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -111 3.246 0 733 74.768 0 0 572.309 650.945 0 650.945
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.002 0 0 13.002 0 13.002
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.421 3.005 324 82.215 -84.855 5.027.796 0 572.309 9.202.488 0 9.202.488
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.219 0 0 -18.395 70.516 0 0 383.596 433.498 0 433.498
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.578 0 0 24.578 0 24.578
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.690 3.005 324 3.649 36.784 5.775.994 0 383.596 9.808.324 0 9.808.324


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.170.708 73.422.103 99.592.811 31.391.799 65.371.786 96.763.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.331.867 5.204.265 6.536.132 1.357.433 7.062.942 8.420.375
Teminat Mektupları
1.331.784 4.723.773 6.055.557 1.343.434 6.107.892 7.451.326
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.347 0 3.347 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.328.437 4.723.773 6.052.210 1.339.957 6.107.892 7.447.849
Banka Kredileri
0 1.031 1.031 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 1.031 1.031 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 369.023 369.023 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
0 369.023 369.023 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
83 4.838 4.921 5.147 87.805 92.952
Diğer Garantilerimizden
0 58.425 58.425 0 74.940 74.940
Diğer Kefaletlerimizden
0 47.175 47.175 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.587.771 3.310.221 6.897.992 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Cayılamaz Taahhütler
3.587.771 3.310.221 6.897.992 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
334.730 2.976.936 3.311.666 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.879.556 330.022 2.209.578 1.869.623 878.692 2.748.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
231.434 0 231.434 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.111.318 0 1.111.318 1.146.771 0 1.146.771
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.383 0 6.383 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
570 3.263 3.833 1.578 2.749 4.327
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 21.251.070 64.907.617 86.158.687 26.492.473 56.068.170 82.560.643
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.721.070 64.907.617 82.628.687 24.522.473 54.792.336 79.314.809
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.883.698 11.291.202 15.174.900 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.233.216 4.373.072 7.606.288 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
650.482 6.918.130 7.568.612 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
13.669.516 48.063.325 61.732.841 21.824.587 43.563.616 65.388.203
Swap Para Alım İşlemleri
2.220.714 22.275.780 24.496.494 3.584.027 19.764.590 23.348.617
Swap Para Satım İşlemleri
5.622.802 16.862.841 22.485.643 9.228.560 12.589.974 21.818.534
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.913.000 4.462.352 7.375.352 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.913.000 4.462.352 7.375.352 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
167.856 5.553.090 5.720.946 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
83.928 2.776.545 2.860.473 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
83.928 2.776.545 2.860.473 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
197.670.218 48.873.231 246.543.449 192.025.001 42.875.735 234.900.736
EMANET KIYMETLER
2.692.854 3.456.410 6.149.264 2.240.258 2.805.683 5.045.941
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.316.661 0 2.316.661 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.269 812.985 843.254 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
169.728 733.053 902.781 108.756 491.295 600.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
163.714 1.879.446 2.043.160 147.153 1.610.428 1.757.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 30.926 43.408 12.482 24.206 36.688
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.525.316 9.148.379 31.673.695 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
132.034 21.841 153.875 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
210.087 362.858 572.945 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
18.624.556 7.086.361 25.710.917 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.557.729 1.677.319 5.235.048 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
172.452.048 36.268.442 208.720.490 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
223.840.926 122.295.334 346.136.260 223.416.800 108.247.521 331.664.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.410.365 6.596.699
Alınan Faizler
3.061.261 2.856.409
Ödenen Faizler
-1.747.020 -1.121.010
Alınan Temettüler
506 476
Alınan Ücret ve Komisyonlar
279.275 317.738
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.378 33.071
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
237.183 293.142
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-779.051 -763.344
Ödenen Vergiler
-219.307 -112.367
Diğer
5.548.140 5.092.584
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.297.712 -10.394.040
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-940 -4.454
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.974 81.824
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.937.625 -2.599.569
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-949.907 -414.421
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.497 -513.189
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.780.325 -2.914.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.387.713 -4.443.587
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
198.671 414.191
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.112.653 -3.797.341
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.246.798 -3.562.439
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-154.446 -153.493
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
244.689 146.308
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-627.378 -544.814
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
337.493 804.586
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -2.859.666 -4.074.571
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.821.900 265.278
Diğer
-9.390 -5.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-104.391 -53.063
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-42.391 -53.063
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.075.234 803.225
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
836.698 -6.609.618
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.875.355 13.405.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.712.053 6.796.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
383.596 572.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
74.480 91.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.219 3.135
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.703 -146
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 3.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
484 16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
76.699 88.503
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.578 13.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.605 933
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
90.103 94.041
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.377 -19.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.076 663.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.224.812 9.910.036 21.134.848 9.020.517 10.200.528 19.221.045
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.884.643 9.575.589 17.460.232 6.142.611 9.811.403 15.954.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.642.858 8.430.916 10.073.774 986.318 8.123.476 9.109.794
Bankalar
(I-3) 178.078 1.144.673 1.322.751 135.568 1.687.927 1.823.495
Para Piyasalarından Alacaklar
6.068.024 0 6.068.024 5.024.385 0 5.024.385
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -4.317 0 -4.317 -3.660 0 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 16.908 89.448 106.356 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
16.864 89.448 106.312 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44 0 44 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 842.178 589 842.767 582.633 313 582.946
Devlet Borçlanma Senetleri
829.421 0 829.421 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 589 13.346 12.757 313 13.070
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.481.083 244.410 2.725.493 2.268.468 309.812 2.578.280
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.419.358 244.410 2.663.768 2.242.600 309.812 2.552.412
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 61.725 0 61.725 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.639.211 19.421.840 46.061.051 28.592.521 16.870.977 45.463.498
Krediler
(I-5) 23.301.705 18.795.604 42.097.309 26.050.358 15.962.966 42.013.324
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 85.298 626.037 711.335 84.180 706.985 791.165
Faktoring Alacakları
46.835 199 47.034 302.995 201.026 504.021
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.282.386 0 5.282.386 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
5.282.386 0 5.282.386 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.077.013 0 -2.077.013 -2.098.326 0 -2.098.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 757.554 24 757.578 821.209 25 821.234
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 40.281 0 40.281 46.468 0 46.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
40.281 0 40.281 46.468 0 46.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 29.753 0 29.753 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 1.056 0 1.056 1.770 0 1.770
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 715.582 55.355 770.937 604.311 29.164 633.475
VARLIKLAR TOPLAMI
39.408.909 29.387.255 68.796.164 39.087.456 27.100.694 66.188.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 24.203.660 20.644.071 44.847.731 19.229.755 20.901.128 40.130.883
ALINAN KREDİLER
(II-3) 170.390 11.197.511 11.367.901 1.799.764 7.969.696 9.769.460
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.646 65.196 77.842 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
575.757 199.583 775.340 791.574 174.586 966.160
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 437.803 199.583 637.386 678.575 170.418 848.993
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 137.954 0 137.954 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2 152 154 24 617 641
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 190.434 0 190.434 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 240.963 489 241.452 251.172 426 251.598
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
77.055 0 77.055 61.926 0 61.926
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
163.908 489 164.397 189.246 426 189.672
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 86.485 1.052 87.537 158.224 130 158.354
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 294.828 0 294.828 179.664 0 179.664
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 956.828 147.793 1.104.621 896.519 106.481 1.003.000
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.808.324 0 9.808.324 9.416.020 -3.772 9.412.248
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.709 0 121.709 118.345 0 118.345
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.757 0 40.757 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.775.994 0 5.775.994 5.050.863 0 5.050.863
Yasal Yedekler
368.858 0 368.858 334.352 0 334.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.407.136 0 5.407.136 4.716.511 0 4.716.511
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
383.596 0 383.596 768.136 0 768.136
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
383.596 0 383.596 768.136 0 768.136
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.540.317 32.255.847 68.796.164 32.961.230 33.226.920 66.188.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.050.356 2.766.680 1.601.170 1.287.986
Kredilerden Alınan Faizler
2.091.641 2.166.088 1.057.288 1.054.229
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
68.496 0 42.161 0
Bankalardan Alınan Faizler
20.650 11.673 11.799 6.266
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
530.522 261.697 320.168 62.226
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
303.757 283.342 154.871 144.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.463 9.190 678 2.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
58.138 67.222 39.572 21.671
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
242.156 206.930 114.621 120.764
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
22.846 19.701 11.223 9.888
Diğer Faiz Gelirleri
12.444 24.179 3.660 10.885
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.773.638 -1.093.361 -977.287 -485.336
Mevduata Verilen Faizler
-1.585.302 -885.554 -878.913 -381.248
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-171.724 -152.574 -91.048 -72.502
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.022 -11.294 -445 -10.992
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-13.900 -21.870 -6.114 -9.021
Diğer Faiz Giderleri
-1.690 -22.069 -767 -11.573
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.276.718 1.673.319 623.883 802.650
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
190.713 209.942 83.553 106.520
Alınan Ücret ve Komisyonlar
279.094 317.464 130.647 160.679
Gayri Nakdi Kredilerden
59.209 66.580 23.442 32.419
Diğer
(IV-12) 219.885 250.884 107.205 128.260
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-88.381 -107.522 -47.094 -54.159
Gayri Nakdi Kredilere
-292 -516 -94 -320
Diğer
(IV-12) -88.089 -107.006 -47.000 -53.839
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 506 476 505 476
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 83.378 104.344 68.545 31.164
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
95.989 17.957 92.773 22.050
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
432.164 526.079 233.715 110.212
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-444.775 -439.692 -257.943 -101.098
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 321.409 368.945 98.596 83.505
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.872.724 2.357.026 875.082 1.024.315
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -296.849 -592.506 -99.601 -218.677
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-5.582 -2.323 -710 -87
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-393.334 -365.777 -204.151 -187.289
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -624.296 -647.010 -320.228 -311.906
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
552.663 749.410 250.392 306.356
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 552.663 749.410 250.392 306.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -169.067 -177.101 -108.857 -79.991
Cari Vergi Karşılığı
-68.457 -135.344 -24.771 -96.958
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-108.134 -45.515 -87.144 15.554
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.524 3.758 3.058 1.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 383.596 572.309 141.535 226.365
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 383.596 572.309 141.535 226.365
Grubun Karı (Zararı)
383.596 572.309 141.535 226.365
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11000000 0,16420000 0,04060000 0,06490000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956182


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2189 Değişim: -0,81%
Düşük 9,2103 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7518 Değişim: -0,69%
Düşük 10,7265 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,47 Değişim: -0,03%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.