KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:25
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -508 1.650 0 -28.102 31.884 0 0 345.944 350.868 0 350.868
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.359 0 0 8.359 0 8.359
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 1.545.072 20.881 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.545.072 20.881 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.818 1.409 324 53.416 -127.739 5.002.272 20.881 345.944 8.897.768 0 8.897.768
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.851 0 0 -15.283 128.678 0 0 242.061 352.605 0 352.605
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.489 0 0 12.489 0 12.489
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.322 3.005 324 6.761 94.946 5.763.905 0 242.061 9.715.342 0 9.715.342


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.414.852 71.105.121 97.519.973 31.391.799 65.371.786 96.763.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.316.051 6.718.357 8.034.408 1.357.433 7.062.942 8.420.375
Teminat Mektupları
1.313.426 5.880.710 7.194.136 1.343.434 6.107.892 7.451.326
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.352 0 3.352 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.310.074 5.880.710 7.190.784 1.339.957 6.107.892 7.447.849
Banka Kredileri
0 1.411 1.411 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 1.411 1.411 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 649.471 649.471 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
0 649.471 649.471 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
2.625 51.152 53.777 5.147 87.805 92.952
Diğer Garantilerimizden
0 83.696 83.696 0 74.940 74.940
Diğer Kefaletlerimizden
0 51.917 51.917 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.608.604 1.447.547 5.056.151 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Cayılamaz Taahhütler
3.608.604 1.447.547 5.056.151 3.541.893 2.240.674 5.782.567
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
331.882 920.584 1.252.466 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.872.472 523.867 2.396.339 1.869.623 878.692 2.748.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
248.419 0 248.419 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.124.565 0 1.124.565 1.146.771 0 1.146.771
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.908 0 5.908 5.929 0 5.929
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.578 3.096 4.674 1.578 2.749 4.327
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 21.490.197 62.939.217 84.429.414 26.492.473 56.068.170 82.560.643
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.960.197 62.939.217 80.899.414 24.522.473 54.792.336 79.314.809
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.025.865 10.401.805 13.427.670 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.153.260 4.513.706 6.666.966 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
872.605 5.888.099 6.760.704 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.769.346 48.325.933 63.095.279 21.824.587 43.563.616 65.388.203
Swap Para Alım İşlemleri
1.722.304 20.339.909 22.062.213 3.584.027 19.764.590 23.348.617
Swap Para Satım İşlemleri
6.083.042 13.970.804 20.053.846 9.228.560 12.589.974 21.818.534
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
164.986 4.208.658 4.373.644 22.696 3.469.818 3.492.514
Para Alım Opsiyonları
82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257
Para Satım Opsiyonları
82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.821 2.821 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
195.186.258 46.039.104 241.225.362 192.025.001 42.875.735 234.900.736
EMANET KIYMETLER
2.343.037 3.195.701 5.538.738 2.240.258 2.805.683 5.045.941
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.034.741 0 2.034.741 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.950 721.196 752.146 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
106.153 650.192 756.345 108.756 491.295 600.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
158.711 1.794.992 1.953.703 147.153 1.610.428 1.757.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 29.321 41.803 12.482 24.206 36.688
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.797.731 8.736.753 31.534.484 22.671.501 8.328.932 31.000.433
Menkul Kıymetler
132.034 22.940 154.974 132.034 32.216 164.250
Teminat Senetleri
212.860 346.502 559.362 209.030 317.950 526.980
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.115.262 6.761.726 25.876.988 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.336.665 1.605.585 4.942.250 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
170.045.490 34.106.650 204.152.140 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
221.601.110 117.144.225 338.745.335 223.416.800 108.247.521 331.664.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
853.579 3.977.400
Alınan Faizler
1.415.005 1.524.122
Ödenen Faizler
-786.132 -617.537
Alınan Temettüler
1 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
148.537 156.968
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.742 16.760
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
131.135 192.865
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-378.076 -381.983
Ödenen Vergiler
-65.468 -50.267
Diğer
360.835 3.136.472
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.759.714 -5.490.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12.890 13.459
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
26.331 9.603
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
506.211 -2.137.486
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-813.899 -544.465
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
622.181 -399.960
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.332.168 -902.390
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.271.286 -1.957.602
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
345.118 428.157
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.613.293 -1.513.284
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-442.473 286.148
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-90.974 -33.066
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
167.261 31.975
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-635.190 -279.344
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
337.491 530.344
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -692.009 -14.089
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 474.553 52.230
Diğer
-3.605 -1.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-83.855 -29.290
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-21.855 -29.290
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
944.161 562.537
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.031.126 -693.889
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.875.355 13.405.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.906.481 12.711.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
242.061 345.944
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
123.033 13.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.851 1.142
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.977 -647
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.126 120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
125.884 12.141
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.489 8.359
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19.100 -35.089
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
160.848 39.826
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.353 -955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
365.094 359.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.614.431 12.786.334 23.400.765 9.020.517 10.200.528 19.221.045
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.127.330 12.381.800 19.509.130 6.142.611 9.811.403 15.954.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.445.437 11.524.880 12.970.317 986.318 8.123.476 9.109.794
Bankalar
(I-3) 164.063 856.920 1.020.983 135.568 1.687.927 1.823.495
Para Piyasalarından Alacaklar
5.521.583 0 5.521.583 5.024.385 0 5.024.385
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -3.753 0 -3.753 -3.660 0 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 8.240 83.672 91.912 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
8.193 83.672 91.865 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47 0 47 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 843.438 555 843.993 582.633 313 582.946
Devlet Borçlanma Senetleri
830.681 0 830.681 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 555 13.312 12.757 313 13.070
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.635.423 320.307 2.955.730 2.268.468 309.812 2.578.280
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.496.959 320.307 2.817.266 2.242.600 309.812 2.552.412
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 138.464 0 138.464 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
28.804.669 17.812.175 46.616.844 28.592.521 16.870.977 45.463.498
Krediler
(I-5) 26.182.544 17.074.762 43.257.306 26.050.358 15.962.966 42.013.324
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 86.199 646.700 732.899 84.180 706.985 791.165
Faktoring Alacakları
129.953 90.713 220.666 302.995 201.026 504.021
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.071.265 0 -2.071.265 -2.098.326 0 -2.098.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 761.628 25 761.653 821.209 25 821.234
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 42.190 0 42.190 46.468 0 46.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
42.190 0 42.190 46.468 0 46.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 1.831 0 1.831 1.770 0 1.770
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 639.226 31.799 671.025 604.311 29.164 633.475
VARLIKLAR TOPLAMI
40.864.635 30.630.333 71.494.968 39.087.456 27.100.694 66.188.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 22.673.706 22.363.648 45.037.354 19.229.755 20.901.128 40.130.883
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.262.356 8.193.601 9.455.957 1.799.764 7.969.696 9.769.460
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9.684 61.530 71.214 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
669.280 339.359 1.008.639 791.574 174.586 966.160
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 592.593 339.359 931.952 678.575 170.418 848.993
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 76.687 0 76.687 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
24 3.130 3.154 24 617 641
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 191.973 0 191.973 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 251.174 473 251.647 251.172 426 251.598
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
74.669 0 74.669 61.926 0 61.926
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
176.505 473 176.978 189.246 426 189.672
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 133.115 3.267 136.382 158.224 130 158.354
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 223.666 0 223.666 179.664 0 179.664
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 911.454 141.960 1.053.414 896.519 106.481 1.003.000
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.715.342 0 9.715.342 9.416.020 -3.772 9.412.248
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.077 0 121.077 118.345 0 118.345
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
102.031 0 102.031 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.763.905 0 5.763.905 5.050.863 0 5.050.863
Yasal Yedekler
368.859 0 368.859 334.352 0 334.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.395.046 0 5.395.046 4.716.511 0 4.716.511
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
242.061 0 242.061 768.136 0 768.136
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
242.061 0 242.061 768.136 0 768.136
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.041.774 35.453.194 71.494.968 32.961.230 33.226.920 66.188.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 1.449.186 1.478.694
Kredilerden Alınan Faizler
1.034.353 1.111.859
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
26.335 0
Bankalardan Alınan Faizler
8.851 5.407
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
210.354 199.471
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
148.886 138.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.785 7.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
18.566 45.551
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
127.535 86.166
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
11.623 9.813
Diğer Faiz Gelirleri
8.784 13.294
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -796.351 -608.025
Mevduata Verilen Faizler
-706.389 -504.306
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-80.676 -80.072
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-577 -302
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.786 -12.849
Diğer Faiz Giderleri
-923 -10.496
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
652.835 870.669
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
107.160 103.422
Alınan Ücret ve Komisyonlar
148.447 156.785
Gayri Nakdi Kredilerden
35.767 34.161
Diğer
(IV-12) 112.680 122.624
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-41.287 -53.363
Gayri Nakdi Kredilere
-198 -196
Diğer
(IV-12) -41.089 -53.167
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 1 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 14.833 73.180
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.216 -4.093
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
198.449 415.867
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-186.832 -338.594
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 222.813 285.440
FAALİYET BRÜT KÂRI
997.642 1.332.711
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -197.248 -373.829
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-4.872 -2.236
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-189.183 -178.488
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -304.068 -335.104
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
302.271 443.054
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 302.271 443.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -60.210 -97.110
Cari Vergi Karşılığı
-43.686 -38.386
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.990 -61.069
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.466 2.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 242.061 345.944
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 242.061 345.944
Grubun Karı (Zararı)
242.061 345.944
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06940000 0,09920000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935368


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3466 Değişim: -0,02%
Düşük 8,3426 03.08.2021 Yüksek 8,3561
Açılış: 8,3479
9,9259 Değişim: 0,03%
Düşük 9,9092 03.08.2021 Yüksek 9,9438
Açılış: 9,9231
486,61 Değişim: -0,02%
Düşük 486,38 03.08.2021 Yüksek 487,33
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.