KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:40
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -938 0 0 94.559 -762.587 0 0 1.476.311 807.345 0 807.345
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -93 29.003 0 -57.888 125.891 0 0 626.645 723.558 0 723.558
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.462.913 67.020.353 98.483.266 34.463.153 80.441.539 114.904.692
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.354.541 9.433.715 10.788.256 1.656.079 11.937.632 13.593.711
Teminat Mektupları
1.345.689 6.107.892 7.453.581 1.652.005 5.434.532 7.086.537
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.477 0 3.477 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.342.212 6.107.892 7.450.104 1.647.930 5.434.532 7.082.462
Banka Kredileri
0 1.269 1.269 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 1.269 1.269 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.491 718.677 723.168 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
4.491 718.677 723.168 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.533.518 2.533.518 0 5.178.054 5.178.054
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 72.359 76.720 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.540.483 1.365.816 4.906.299 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Cayılamaz Taahhütler
3.540.483 1.365.816 4.906.299 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
262.390 1.359.233 1.621.623 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.869.773 3.834 1.873.607 1.695.522 4.890 1.700.412
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
231.822 0 231.822 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.146.789 0 1.146.789 1.300.968 0 1.300.968
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.929 0 5.929 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.749 2.749 0 2.131 2.131
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 26.567.889 56.220.822 82.788.711 29.103.508 64.510.416 93.613.924
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.970.000 1.275.834 3.245.834 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.970.000 1.275.834 3.245.834 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.597.889 54.944.988 79.542.877 24.023.508 62.304.597 86.328.105
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.675.190 7.758.902 10.434.092 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.799.674 3.508.433 5.308.107 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
875.516 4.250.469 5.125.985 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.900.003 43.716.268 65.616.271 21.428.055 52.028.104 73.456.159
Swap Para Alım İşlemleri
3.659.443 19.803.373 23.462.816 1.995.789 20.179.446 22.175.235
Swap Para Satım İşlemleri
9.228.560 12.703.843 21.932.403 4.018.266 16.330.202 20.348.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.506.000 5.604.526 10.110.526 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.506.000 5.604.526 10.110.526 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
22.696 3.469.818 3.492.514 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
11.348 1.734.909 1.746.257 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
11.348 1.734.909 1.746.257 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
192.007.939 42.846.154 234.854.093 191.814.960 32.697.106 224.512.066
EMANET KIYMETLER
2.223.196 2.776.102 4.999.298 1.581.605 2.085.348 3.666.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.940.931 0 1.940.931 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.936 679.754 710.690 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
104.175 490.452 594.627 73.866 432.425 506.291
Tahsile Alınan Ticari Senetler
147.153 1.598.009 1.745.162 135.816 1.279.406 1.415.222
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 7.887 7.888 1 53.226 53.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.671.501 8.328.932 31.000.433 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 32.216 164.250 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
209.030 317.950 526.980 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.113.316 6.566.119 25.679.435 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
3.216.211 1.412.647 4.628.858 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
167.113.242 31.741.120 198.854.362 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
223.470.852 109.866.507 333.337.359 226.278.113 113.138.645 339.416.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.631.001 1.407.464
Alınan Faizler
5.014.708 7.083.068
Ödenen Faizler
-2.107.182 -3.888.038
Alınan Temettüler
215 67.860
Alınan Ücret ve Komisyonlar
581.436 773.051
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(VI-2) 119.862 126.975
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
635.292 766.049
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.567.554 -1.478.568
Ödenen Vergiler
-199.976 -571.313
Diğer
(VI-2) 1.154.200 -1.471.620
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.853.610 1.642.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.666 -93.803
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
178.572 -156.960
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.761.817 4.732.241
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-2) -120.411 3.070.160
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-748.092 -447.237
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-763.847 5.686.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-840.547 -10.083.411
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-2) 184.866 -1.064.939
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-222.609 3.049.815
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.387.931 -1.415.360
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 13.223
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-342.202 -355.958
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
444.554 385.181
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.298.023 -553.200
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.946.210 15.836
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.644.739 -912.878
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.553.437 36.299
Diğer
(VI-2) -47.168 -43.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-102.737 -104.913
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-102.737 -104.913
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-2) 1.030.782 931.358
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-682.495 2.460.900
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 13.091.283 10.630.383
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 12.408.788 13.091.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
626.645 1.476.311
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
96.913 -668.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.910 -938
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-352 -1.180
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
29.003 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259 242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
68.003 -668.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-72.917 118.732
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
158.166 -966.734
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.246 179.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
723.558 807.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.812.518 9.939.538 18.752.056 12.717.937 7.952.365 20.670.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.936.539 9.550.337 15.486.876 8.844.512 7.672.848 16.517.360
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 986.317 8.123.472 9.109.789 650.206 6.777.345 7.427.551
Bankalar
(I-3) 636 1.426.865 1.427.501 242 895.503 895.745
Para Piyasalarından Alacaklar
4.952.440 0 4.952.440 8.202.551 0 8.202.551
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -2.854 0 -2.854 -8.487 0 -8.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 26.805 79.000 105.805 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
26.743 79.000 105.743 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
62 0 62 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 580.324 313 580.637 1.338.052 229 1.338.281
Devlet Borçlanma Senetleri
569.876 0 569.876 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 313 10.761 8.852 229 9.081
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.268.850 309.888 2.578.738 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.242.982 309.888 2.552.870 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 25.868 0 25.868 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
28.358.587 12.619.235 40.977.822 23.846.373 11.083.848 34.930.221
Krediler
(I-5) 26.106.175 12.619.235 38.725.410 23.623.201 11.083.848 34.707.049
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 4.253.314 0 4.253.314 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
4.253.314 0 4.253.314 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.000.902 0 -2.000.902 -1.891.399 0 -1.891.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
110.672 334 111.006 83.265 334 83.599
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 110.672 334 111.006 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
110.672 334 111.006 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 817.487 0 817.487 946.477 0 946.477
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 45.580 0 45.580 54.262 0 54.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
45.580 0 45.580 54.262 0 54.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 507.391 13.048 520.439 454.857 4.343 459.200
VARLIKLAR TOPLAMI
38.652.895 22.572.155 61.225.050 38.103.831 19.040.890 57.144.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.252.578 20.952.524 40.205.102 23.512.236 15.695.771 39.208.007
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.799.764 3.499.113 5.298.877 189.364 2.543.888 2.733.252
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9.438 57.784 67.222 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
791.573 174.586 966.159 819.686 163.048 982.734
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 678.574 170.418 848.992 470.966 156.390 627.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 112.999 4.168 117.167 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 229.076 0 229.076 298.719 0 298.719
KARŞILIKLAR
(II-8) 320.794 0 320.794 275.590 0 275.590
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
59.554 0 59.554 55.089 0 55.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
261.240 0 261.240 220.501 0 220.501
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 150.352 0 150.352 127.771 0 127.771
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 185.063 0 185.063 190.647 0 190.647
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.019.844 4.019.844 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 4.019.844 4.019.844 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 745.093 83.403 828.496 654.019 109.248 763.267
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 8.957.837 -3.772 8.954.065 8.236.954 -6.447 8.230.507
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
144.420 0 144.420 139.597 0 139.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.592 -3.772 -11.364 -72.920 -6.447 -79.367
Kar Yedekleri
4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698
Yasal Yedekler
317.508 0 317.508 243.692 0 243.692
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.390.588 0 4.390.588 2.964.006 0 2.964.006
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
626.645 0 626.645 1.476.311 0 1.476.311
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
626.645 0 626.645 1.476.311 0 1.476.311
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.441.568 28.783.482 61.225.050 34.319.214 22.825.507 57.144.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 4.896.134 6.964.124
Kredilerden Alınan Faizler
3.979.161 5.267.641
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.607 64.659
Bankalardan Alınan Faizler
10.881 81.537
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
344.831 1.104.221
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
553.119 444.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.771 20.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
106.453 152.865
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
432.895 270.761
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
535 1.977
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.094.699 -3.809.721
Mevduata Verilen Faizler
-1.773.122 -3.436.275
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-190.974 -313.354
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-59.735 -9.340
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-28.922 -48.506
Diğer Faiz Giderleri
-41.946 -2.246
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.801.435 3.154.403
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
426.316 588.604
Alınan Ücret ve Komisyonlar
593.294 762.035
Gayri Nakdi Kredilerden
181.250 224.234
Diğer
(IV-12) 412.044 537.801
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-166.978 -173.431
Gayri Nakdi Kredilere
-978 -699
Diğer
(IV-12) -166.000 -172.732
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 215 67.860
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 225.408 615.086
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
98.406 -2.681
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
500.981 1.050.558
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-373.979 -432.791
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 570.120 590.204
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.023.494 5.016.157
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -1.143.177 -1.204.303
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-10.595 -9.004
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-721.229 -717.368
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.321.862 -1.209.414
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
826.631 1.876.068
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 826.631 1.876.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -199.986 -399.757
Cari Vergi Karşılığı
-222.557 -459.489
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-28.437 -252.262
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
51.008 311.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 626.645 1.476.311
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 626.645 1.476.311
Grubun Karı (Zararı)
626.645 1.476.311
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17970000 0,42350000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909734


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.490 Değişim: 0,50% Hacim : 26.931 Mio.TL Son veri saati : 16:54
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,2121 Değişim: 0,59%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2491
Açılış: 7,1695
8,8275 Değişim: 1,16%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8864
Açılış: 8,7262
413,58 Değişim: -0,50%
Düşük 412,59 25.02.2021 Yüksek 416,87
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.