KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:19
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -769 0 0 72.833 -683.114 0 0 1.291.818 680.768 0 680.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -1.891 -241 326 58.204 -80.150 3.207.698 0 1.291.818 8.103.930 0 8.103.930
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -319 19.003 0 -49.526 123.029 0 0 738.858 831.045 0 831.045
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.379 18.762 326 30.404 -36.594 4.708.096 0 738.858 9.061.552 0 9.061.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
25.910.647 71.985.251 97.895.898 34.463.153 80.441.539 114.904.692
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.415.669 10.196.686 11.612.355 1.656.079 11.937.632 13.593.711
Teminat Mektupları
1.410.595 6.184.525 7.595.120 1.652.005 5.434.532 7.086.537
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.522 0 3.522 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.407.073 6.184.525 7.591.598 1.647.930 5.434.532 7.082.462
Banka Kredileri
0 1.078 1.078 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 1.078 1.078 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.137.370 3.137.370 0 5.178.054 5.178.054
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 82.991 87.352 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.557.152 1.956.283 5.513.435 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Cayılamaz Taahhütler
3.557.152 1.956.283 5.513.435 3.703.566 3.993.491 7.697.057
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.247 1.949.702 2.194.949 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.833.974 3.876 1.837.850 1.695.522 4.890 1.700.412
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
253.686 0 253.686 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.194.816 0 1.194.816 1.300.968 0 1.300.968
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.649 0 5.649 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.705 2.705 0 2.131 2.131
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 20.937.826 59.832.282 80.770.108 29.103.508 64.510.416 93.613.924
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.753.826 58.558.422 77.312.248 24.023.508 62.304.597 86.328.105
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.771.698 11.403.235 14.174.933 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.755.530 5.345.021 7.100.551 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.016.168 6.058.214 7.074.382 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.799.188 43.484.237 59.283.425 21.428.055 52.028.104 73.456.159
Swap Para Alım İşlemleri
2.345.331 18.395.330 20.740.661 1.995.789 20.179.446 22.175.235
Swap Para Satım İşlemleri
5.689.857 12.872.219 18.562.076 4.018.266 16.330.202 20.348.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
182.940 3.670.950 3.853.890 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
191.196.353 44.305.066 235.501.419 191.814.960 32.697.106 224.512.066
EMANET KIYMETLER
2.294.647 2.906.380 5.201.027 1.581.605 2.085.348 3.666.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.973.628 0 1.973.628 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
47.062 687.791 734.853 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
131.135 499.881 631.016 73.866 432.425 506.291
Tahsile Alınan Ticari Senetler
142.821 1.671.799 1.814.620 135.816 1.279.406 1.415.222
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 46.909 46.910 1 53.226 53.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.806.974 8.999.086 31.806.060 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 34.297 166.331 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
212.580 327.784 540.364 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.383.416 6.757.110 26.140.526 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
3.078.034 1.879.895 4.957.929 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
166.094.732 32.399.600 198.494.332 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
217.107.000 116.290.317 333.397.317 226.278.113 113.138.645 339.416.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.515.454 173.085
Alınan Faizler
3.791.875 5.444.584
Ödenen Faizler
-1.519.117 -3.160.846
Alınan Temettüler
215 67.860
Alınan Ücret ve Komisyonlar
483.309 564.367
Elde Edilen Diğer Kazançlar
59.320 69.745
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
461.703 540.840
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.146.263 -1.064.631
Ödenen Vergiler
-163.475 -373.895
Diğer
-452.113 -1.914.939
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.563.056 4.589.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.358 -46.334
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
185.419 -35.661
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.605.304 7.620.973
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.461.511 1.940.194
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-212.193 -382.698
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.507.603 4.547.274
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-878.785 -8.083.019
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.910.563 -971.432
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.047.602 4.762.382
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.960.462 -1.025.122
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 13.223
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-231.571 -176.512
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
280.624 315.103
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-713.770 -505.493
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
906.840 15.836
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -4.646.389 -723.851
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 467.536 56.969
Diğer
-23.732 -20.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-77.826 -82.320
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-77.826 -82.320
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.306.576 610.103
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.779.314 4.265.043
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.091.283 10.630.383
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.311.969 14.895.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
738.858 1.291.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
92.187 -611.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.684 -769
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-402 -971
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19.003 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83 202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
73.503 -610.281
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-62.327 91.683
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
154.743 -864.394
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.913 162.430
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
831.045 680.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.467.642 8.285.018 13.752.660 12.717.937 7.952.365 20.670.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.561.357 7.855.351 9.416.708 8.844.512 7.672.848 16.517.360
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 811.415 7.105.080 7.916.495 650.206 6.777.345 7.427.551
Bankalar
(I-3) 772 750.271 751.043 242 895.503 895.745
Para Piyasalarından Alacaklar
750.247 0 750.247 8.202.551 0 8.202.551
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -1.077 0 -1.077 -8.487 0 -8.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 20.535 95.644 116.179 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
20.496 95.644 116.140 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39 0 39 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.059.351 312 1.059.663 1.338.052 229 1.338.281
Devlet Borçlanma Senetleri
1.048.903 0 1.048.903 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 312 10.760 8.852 229 9.081
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.826.399 333.711 3.160.110 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.788.093 333.711 3.121.804 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 38.306 0 38.306 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.403.390 14.918.378 46.321.768 23.846.373 11.083.848 34.930.221
Krediler
(I-5) 27.095.046 14.918.378 42.013.424 23.623.201 11.083.848 34.707.049
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.042.987 0 -2.042.987 -1.891.399 0 -1.891.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100.672 334 101.006 83.265 334 83.599
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 100.672 334 101.006 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100.672 334 101.006 83.265 334 83.599
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 858.031 0 858.031 946.477 0 946.477
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 39.281 0 39.281 54.262 0 54.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
39.281 0 39.281 54.262 0 54.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 11.298 0 11.298 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 581.570 6.533 588.103 454.857 4.343 459.200
VARLIKLAR TOPLAMI
38.462.544 23.210.263 61.672.807 38.103.831 19.040.890 57.144.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.683.856 20.297.236 39.981.092 23.512.236 15.695.771 39.208.007
ALINAN KREDİLER
(II-3) 979.288 3.188.683 4.167.971 189.364 2.543.888 2.733.252
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.548.201 80.624 1.628.825 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
582.904 321.032 903.936 819.686 163.048 982.734
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 487.910 315.663 803.573 470.966 156.390 627.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 94.994 5.369 100.363 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 264.784 0 264.784 298.719 0 298.719
KARŞILIKLAR
(II-8) 303.136 0 303.136 275.590 0 275.590
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
59.626 0 59.626 55.089 0 55.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
243.510 0 243.510 220.501 0 220.501
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 79.295 0 79.295 127.771 0 127.771
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 317.150 0 317.150 190.647 0 190.647
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 769.690 127.112 896.802 654.019 109.248 763.267
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.066.541 -4.989 9.061.552 8.236.954 -6.447 8.230.507
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
134.194 0 134.194 139.597 0 139.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-875 -4.989 -5.864 -72.920 -6.447 -79.367
Kar Yedekleri
4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698
Yasal Yedekler
317.508 0 317.508 243.692 0 243.692
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.390.588 0 4.390.588 2.964.006 0 2.964.006
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
738.858 0 738.858 1.476.311 0 1.476.311
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
738.858 0 738.858 1.476.311 0 1.476.311
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
33.594.845 28.077.962 61.672.807 34.319.214 22.825.507 57.144.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.683.813 5.394.647 1.109.533 1.741.206
Kredilerden Alınan Faizler
2.981.378 4.138.254 958.457 1.262.289
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 64.487 0 18.928
Bankalardan Alınan Faizler
7.925 69.701 1.971 7.820
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
265.725 820.383 4.086 331.044
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
428.309 299.948 144.967 120.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.515 18.025 3.325 8.583
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
85.837 99.771 18.615 45.712
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
329.957 182.152 123.027 65.870
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
476 1.874 52 960
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.492.458 -3.087.896 -455.875 -960.468
Mevduata Verilen Faizler
-1.251.789 -2.790.814 -362.813 -884.588
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-133.710 -253.166 -41.334 -65.358
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-47.423 -6.149 -36.129 -259
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-25.456 -36.338 -3.587 -11.266
Diğer Faiz Giderleri
-34.080 -1.429 -12.012 1.003
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.191.355 2.306.751 653.658 780.738
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
359.724 437.500 109.999 133.701
Alınan Ücret ve Komisyonlar
488.973 569.685 145.566 177.880
Gayri Nakdi Kredilerden
155.515 166.802 49.918 43.491
Diğer
(IV-12) 333.458 402.883 95.648 134.389
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-129.249 -132.185 -35.567 -44.179
Gayri Nakdi Kredilere
-791 -281 -275 -88
Diğer
(IV-12) -128.458 -131.904 -35.292 -44.091
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 215 67.860 0 2.939
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 195.510 575.657 89.929 122.522
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
73.765 -1.579 55.808 -2.439
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
987.465 945.578 456.342 200.341
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-865.720 -368.342 -422.221 -75.380
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 426.423 443.188 84.500 118.919
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.173.227 3.830.956 938.086 1.158.819
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -702.938 -785.395 -122.693 -206.957
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-12.898 -6.489 -10.682 -1.020
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-534.377 -525.276 -180.978 -175.951
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -961.484 -884.131 -319.303 -307.808
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
961.530 1.629.665 304.430 467.083
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 961.530 1.629.665 304.430 467.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -222.672 -337.847 -60.158 -105.571
Cari Vergi Karşılığı
-114.999 -379.863 12.531 -204.319
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-107.673 -233.862 -72.689 -44.232
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 275.878 0 142.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 738.858 1.291.818 244.272 361.512
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 738.858 1.291.818 244.272 361.512
Grubun Karı (Zararı)
738.858 1.291.818 244.272 361.512
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21190000 0,37050000 0,07010000 0,10370000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886801


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.035 Değişim: -0,33% Hacim : 36.892 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 2.013 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3542 Değişim: -0,53%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1800 Değişim: -0,42%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
795,54 Değişim: -0,03%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.