KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:20
KAP ***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -711 0 -3.532 72.970 -683.114 0 0 1.324.907 710.520 0 710.520
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530 0 530
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.115 -241 326 59.790 -80.150 3.444.440 0 1.324.907 8.375.123 0 8.375.123
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -345 3.246 0 -51.112 123.029 0 0 831.730 906.548 0 906.548
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.088 0 0 36.088 0 36.088
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.655 3.005 324 30.406 -36.594 5.050.882 0 831.730 9.481.177 0 9.481.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
25.728.141 69.676.652 95.404.793 34.478.415 75.741.500 110.219.915
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.420.617 7.247.650 8.668.267 1.669.594 6.670.880 8.340.474
Teminat Mektupları
1.408.341 6.184.525 7.592.866 1.649.564 5.076.444 6.726.008
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.522 0 3.522 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.404.819 6.184.525 7.589.344 1.645.489 5.076.444 6.721.933
Banka Kredileri
0 1.078 1.078 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 1.078 1.078 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
7.202 83.771 90.973 15.956 72.095 88.051
Diğer Garantilerimizden
0 104.563 104.563 0 197.295 197.295
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 82.991 87.352 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.558.562 2.829.787 6.388.349 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Cayılamaz Taahhütler
3.558.562 2.829.787 6.388.349 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.247 1.949.702 2.194.949 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.833.824 877.380 2.711.204 1.695.522 646.582 2.342.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
253.686 0 253.686 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.194.798 0 1.194.798 1.300.950 0 1.300.950
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.649 0 5.649 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.578 2.705 4.283 1.765 2.131 3.896
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 20.748.962 59.599.215 80.348.177 29.103.508 64.435.437 93.538.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.564.962 58.325.355 76.890.317 24.023.508 62.229.618 86.253.126
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.771.698 11.403.235 14.174.933 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.755.530 5.345.021 7.100.551 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.016.168 6.058.214 7.074.382 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.610.324 43.251.170 58.861.494 21.428.055 51.953.125 73.381.180
Swap Para Alım İşlemleri
2.156.467 18.373.233 20.529.700 1.995.789 20.142.032 22.137.821
Swap Para Satım İşlemleri
5.689.857 12.661.249 18.351.106 4.018.266 16.292.637 20.310.903
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
182.940 3.670.950 3.853.890 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
191.213.524 44.335.621 235.549.145 191.850.928 32.720.240 224.571.168
EMANET KIYMETLER
2.311.818 2.936.935 5.248.753 1.617.573 2.108.482 3.726.055
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.973.628 0 1.973.628 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
47.062 687.791 734.853 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
135.825 500.763 636.588 95.899 433.100 528.999
Tahsile Alınan Ticari Senetler
142.821 1.684.394 1.827.215 137.270 1.288.791 1.426.061
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 63.987 76.469 12.482 66.300 78.782
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.806.974 8.999.086 31.806.060 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 34.297 166.331 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
212.580 327.784 540.364 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.383.416 6.757.110 26.140.526 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
3.078.034 1.879.895 4.957.929 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
166.094.732 32.399.600 198.494.332 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
216.941.665 114.012.273 330.953.938 226.329.343 108.461.740 334.791.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.819.469 432.550
Alınan Faizler
4.045.524 5.804.949
Ödenen Faizler
-1.580.528 -3.280.198
Alınan Temettüler
476 3.115
Alınan Ücret ve Komisyonlar
450.103 491.669
Elde Edilen Diğer Kazançlar
58.766 69.182
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
483.624 566.605
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.164.030 -1.086.553
Ödenen Vergiler
-304.955 -320.903
Diğer
1.830.489 -1.815.316
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.724.116 3.875.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.358 -46.334
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
185.836 -39.046
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.239.363 8.902.161
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.502.639 1.983.612
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-212.193 -382.698
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.384.233 4.426.624
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.621.268 -9.854.836
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.043.386 -1.113.898
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.904.647 4.308.135
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.957.210 -1.003.650
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 13.223
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-245.342 -175.813
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
280.626 316.198
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-713.678 -506.212
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
906.840 15.836
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -4.646.389 -723.851
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 467.536 56.969
Diğer
-6.803 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-79.232 -83.208
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-79.232 -83.208
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.369.145 488.300
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.571.944 3.709.577
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.405.619 11.420.391
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.833.675 15.129.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
831.730 1.324.907
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
110.906 -613.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.901 -711
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-442 -898
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.265 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78 187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
108.005 -613.146
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.088 -3.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-63.995 92.043
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
154.743 -864.395
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.831 162.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
942.636 711.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.834.659 8.441.964 14.276.623 12.787.477 8.199.141 20.986.618
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.926.144 8.012.305 9.938.449 8.911.743 7.919.624 16.831.367
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 811.415 7.105.083 7.916.498 650.207 6.777.349 7.427.556
Bankalar
(I-3) 213.017 907.222 1.120.239 13.802 1.142.275 1.156.077
Para Piyasalarından Alacaklar
903.562 0 903.562 8.256.577 0 8.256.577
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -1.850 0 -1.850 -8.843 0 -8.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 20.535 95.644 116.179 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
20.496 95.644 116.140 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39 0 39 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.061.660 312 1.061.972 1.340.361 229 1.340.590
Devlet Borçlanma Senetleri
1.048.903 0 1.048.903 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 312 13.069 11.161 229 11.390
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.826.320 333.703 3.160.023 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.788.014 333.703 3.121.717 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 38.306 0 38.306 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.694.166 19.959.975 51.654.141 24.094.454 18.836.493 42.930.947
Krediler
(I-5) 27.091.229 18.952.416 46.043.645 23.645.713 17.911.812 41.557.525
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 51.058 793.105 844.163 39.828 813.238 853.066
Faktoring Alacakları
353.322 214.454 567.776 277.074 111.443 388.517
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.152.774 0 -2.152.774 -1.982.732 0 -1.982.732
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 861.707 7 861.714 946.973 5 946.978
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 40.196 0 40.196 55.171 0 55.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
40.196 0 40.196 55.171 0 55.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 11.298 0 11.298 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.103 0 2.103 47 0 47
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 653.892 43.059 696.951 499.399 13.994 513.393
VARLIKLAR TOPLAMI
39.098.681 28.445.005 67.543.686 38.384.181 27.049.633 65.433.814
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.663.246 20.207.780 39.871.026 23.355.995 15.613.731 38.969.726
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.019.519 8.523.343 9.542.862 313.517 10.544.127 10.857.644
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.548.201 80.624 1.628.825 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
582.904 320.926 903.830 819.686 162.690 982.376
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 487.910 315.557 803.467 470.966 156.032 626.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 94.994 5.369 100.363 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
24 785 809 23 2.290 2.313
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 264.784 0 264.784 298.779 0 298.779
KARŞILIKLAR
(II-8) 234.589 430 235.019 225.321 319 225.640
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
62.210 0 62.210 57.205 0 57.205
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
172.379 430 172.809 168.116 319 168.435
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 85.698 832 86.530 132.517 1.276 133.793
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 321.082 0 321.082 191.341 0 191.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 981.881 157.597 1.139.478 751.226 148.208 899.434
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.486.166 -4.989 9.481.177 8.544.988 -6.447 8.538.541
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
118.161 0 118.161 139.347 0 139.347
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-875 -4.989 -5.864 -71.334 -6.447 -77.781
Kar Yedekleri
5.050.882 0 5.050.882 3.448.841 0 3.448.841
Yasal Yedekler
334.352 0 334.352 256.871 0 256.871
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.716.530 0 4.716.530 3.191.970 0 3.191.970
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
831.730 0 831.730 1.541.866 0 1.541.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
831.730 0 831.730 1.541.866 0 1.541.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.188.094 33.355.592 67.543.686 34.647.621 30.786.193 65.433.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.938.241 5.754.121 1.171.561 1.848.241
Kredilerden Alınan Faizler
3.159.248 4.374.385 993.160 1.333.516
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 64.487 0 18.928
Bankalardan Alınan Faizler
19.587 85.077 7.914 12.006
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
266.014 820.693 4.317 331.045
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
428.309 299.948 144.967 120.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.515 18.025 3.325 8.583
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
85.837 99.771 18.615 45.712
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
329.957 182.152 123.027 65.870
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
30.265 34.009 10.564 9.915
Diğer Faiz Gelirleri
34.818 75.522 10.639 22.666
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.553.869 -3.207.248 -460.508 -992.423
Mevduata Verilen Faizler
-1.248.276 -2.777.803 -362.722 -880.597
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-198.632 -385.515 -46.058 -101.302
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-47.423 -6.148 -36.129 -259
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-25.458 -36.355 -3.588 -11.270
Diğer Faiz Giderleri
-34.080 -1.427 -12.011 1.005
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.384.372 2.546.873 711.053 855.818
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
307.749 365.711 97.807 116.297
Alınan Ücret ve Komisyonlar
449.737 515.827 132.273 166.756
Gayri Nakdi Kredilerden
92.536 104.298 25.956 29.798
Diğer
(IV-12) 357.201 411.529 106.317 136.958
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-141.988 -150.116 -34.466 -50.459
Gayri Nakdi Kredilere
-790 -281 -274 -88
Diğer
(IV-12) -141.198 -149.835 -34.192 -50.371
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 476 3.115 0 2.940
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 191.185 566.501 86.841 119.239
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
73.767 -1.579 55.810 -2.439
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
994.885 867.473 468.806 158.484
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-877.467 -299.393 -437.775 -36.806
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 445.866 431.934 76.921 108.143
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.329.648 3.914.134 972.622 1.202.437
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -723.219 -787.961 -130.606 -207.355
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-12.898 -6.489 -10.682 -1.020
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-553.007 -544.261 -187.230 -181.427
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -968.467 -891.829 -321.457 -310.696
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.072.057 1.683.594 322.647 501.939
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.072.057 1.683.594 322.647 501.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -240.327 -358.687 -63.226 -107.271
Cari Vergi Karşılığı
-132.904 -396.103 2.440 -208.331
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-116.025 -242.196 -70.510 -46.728
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.602 279.612 4.844 147.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 831.730 1.324.907 259.421 394.668
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 831.730 1.324.907 259.421 394.668
Grubun Karı (Zararı)
831.730 1.324.907 259.421 394.668
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23860000 0,38000000 0,07440000 0,11320000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886804


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4782 Değişim: -0,21%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2325 Değişim: -0,45%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,42 Değişim: 0,12%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,03
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.