KAP ***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.11.2023 - 18:47
KAP ***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.320.407 4.135.642 7.456.049 159.992 809.605 969.597
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 2.020.832 120.597 2.141.429 27.012 511.748 538.760
Teminat Mektupları
2.020.832 72.274 2.093.106 27.012 31.881 58.893
Diğer Teminat Mektupları
2.020.832 72.274 2.093.106 27.012 31.881 58.893
Akreditifler
48.323 48.323 479.867 479.867
Belgeli Akreditifler
48.323 48.323 479.867 479.867
TAAHHÜTLER
1.080.718 2.459.447 3.540.165 64.280 164.532 228.812
Cayılamaz Taahhütler
1.080.718 2.459.447 3.540.165 64.280 164.532 228.812
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.080.718 2.459.447 3.540.165 64.280 164.532 228.812
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 218.857 1.555.598 1.774.455 68.700 133.325 202.025
Alım Satım Amaçlı İşlemler
218.857 1.555.598 1.774.455 68.700 133.325 202.025
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
218.857 268.778 487.635 68.700 133.325 202.025
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
218.857 25.161 244.018 68.700 32.493 101.193
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
243.617 243.617 100.832 100.832
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.286.820 1.286.820
Swap Para Alım İşlemleri
643.468 643.468
Swap Para Satım İşlemleri
643.352 643.352
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
16.052.280 1.459.592 17.511.872 3.936.260 28.767 3.965.027
EMANET KIYMETLER
417.238 220.366 637.604 63.000 28.767 91.767
Emanete Alınan Menkul Değerler
61.488 220.366 281.854 28.767 28.767
Tahsile Alınan Çekler
355.750 355.750 63.000 63.000
REHİNLİ KIYMETLER
15.635.042 1.239.226 16.874.268 3.873.260 3.873.260
Menkul Kıymetler
66.230 1.239.226 1.305.456 10 10
Emtia
2.062 0 2.062 500 500
Diğer Rehinli Kıymetler
15.566.750 0 15.566.750 3.872.750 3.872.750
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.372.687 5.595.234 24.967.921 4.096.252 838.372 4.934.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 211.855 33.365 106.967 16.263
Kredilerden Alınan Faizler
103.299 25.265 58.354 12.214
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10 3
Bankalardan Alınan Faizler
90.735 8.042 40.396 4.031
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.821 42 8.217 13
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
17.821 42 8.217 13
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
6 2
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -101.955 -2.531 -53.191 -1.128
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-96.566 -1.309 -51.028 -575
Diğer Faiz Giderleri
-5.389 -1.222 -2.163 -553
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
109.900 30.834 53.776 15.135
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
303.041 29.358 149.303 3.493
Alınan Ücret ve Komisyonlar
556.591 85.632 299.968 8.795
Gayri Nakdi Kredilerden
4.141 259 3.672 109
Diğer
552.450 85.373 296.296 8.686
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
IV-k -253.550 -56.274 -150.665 -5.302
Gayri Nakdi Kredilere
-27 -20 -11 -7
Diğer
-253.523 -56.254 -150.654 -5.295
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 1.190.473 181.530 173.806 101.708
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.496 0 23.928 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-68.258 -3.048 -63.568 -3.286
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.235.235 184.578 213.446 104.994
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 7.430 16.306 77 16
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.610.844 258.028 376.962 120.352
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-e 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -79.251 -23.323 -27.053 -9.195
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -316.770 -102.923 -167.326 -18.858
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.214.823 131.782 182.583 92.299
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 1.214.823 131.782 182.583 92.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-g -356.027 -33.720 -93.979 -23.614
Cari Vergi Karşılığı
-369.020 -30.807 -105.949 -23.702
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.913 0 88
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.993 0 11.970 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
858.796 98.062 88.604 68.685
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
858.796 98.062 88.604 68.685
Grubun Karı (Zararı)
858.796 98.062 88.604 68.685
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504
Yeni Bakiye
150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 98.062 98.067
Kar Dağıtımı
925 17.586 -18.511
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
925 -925
Diğer
17.586 -17.586
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 1.405 22.104 98.062 271.571
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 1.405 22.104 192.404 365.913
Yeni Bakiye
150.000 1.405 22.104 192.404 365.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.276 858.796 861.072
Kar Dağıtımı
9.620 182.784 -192.404
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
9.620 -9.620
Diğer
182.784 -182.784
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 2.276 11.025 204.888 858.796 1.226.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
229.929 7.524.335 7.754.264 406.600 1.649.129 2.055.729
Nakit ve Nakit Benzerleri
161.268 6.248.770 6.410.038 406.374 1.648.897 2.055.271
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 64.086 1.210.271 1.274.357 50.993 289.509 340.502
Bankalar
I-c 97.182 5.038.499 5.135.681 355.381 1.359.388 1.714.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 66.158 1.232.122 1.298.280 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
66.158 1.232.122 1.298.280 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 2.266 43.280 45.546 10 10
Diğer Finansal Varlıklar
2.266 43.280 45.546 10 10
Türev Finansal Varlıklar
I-b 237 163 400 216 232 448
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
237 163 400 216 232 448
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-e 1.074.532 618.446 1.692.978 59.885 378.585 438.470
Krediler
1.074.532 618.446 1.692.978 59.872 378.585 438.457
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-j 13 13
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-f 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10.050 0 10.050 10.050 10.050
İştirakler (Net)
I-g 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 10.050 10.050 10.050 10.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 50 50 50
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.000 10.000 10.000 10.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
22.150 22.150 13.136 13.136
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
92.605 92.605 26.768 26.768
Diğer
92.605 92.605 26.768 26.768
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-l 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
I-o 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-m 12.271 12.271
DİĞER AKTİFLER
I-p 30.215 148.044 178.259 18.808 2.664 21.472
VARLIKLAR TOPLAMI
1.471.752 8.290.825 9.762.577 535.247 2.030.378 2.565.625
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 0
ALINAN KREDİLER
II-c 321.265 4.639.400 4.960.665 102.608 48.947 151.555
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
Tahviller
0
FONLAR
11.942 149.161 161.103 20.464 191.303 211.767
Müstakrizlerin Fonları
9.617 149.028 158.645 19.918 170.130 190.048
Diğer
2.325 133 2.458 546 21.173 21.719
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
53 350 403
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53 350 403
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 15.608 15.608 7.805 7.805
KARŞILIKLAR
II-g 48.224 16.906 65.130 18.024 5.991 24.015
Genel Karşılıklar
30.696 16.353 47.049 1.089 5.942 7.031
Çalışan Hakları Karşılığı
969 969 1.150 1.150
Diğer Karşılıklar
16.559 553 17.112 15.785 49 15.834
CARİ VERGİ BORCU
II-h 125.479 125.479 35.431 35.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 722 722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 241.784 2.965.420 3.207.204 40.800 1.727.617 1.768.417
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.224.975 2.010 1.226.985 365.913 365.913
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000 150.000 150.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
266 2.010 2.276
Kar Yedekleri
11.025 11.025 1.405 1.405
Yasal Yedekler
11.025 11.025 1.405 1.405
Kar veya Zarar
1.063.684 1.063.684 214.508 214.508
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
204.888 204.888 22.104 22.104
Dönem Net Kâr veya Zararı
858.796 858.796 192.404 192.404
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.989.330 7.773.247 9.762.577 591.767 1.973.858 2.565.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
858.796 98.062
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.276 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.276
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
861.072 98.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
889.788 122.500
Alınan Faizler
167.087 8.176
Ödenen Faizler
-83.888 -1.222
Alınan Ücret ve Komisyonlar
556.591 118.057
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.139.732 204.059
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-79.251 -23.323
Ödenen Vergiler
-262.349 0
Diğer
-548.134 -183.247
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.549.381 831.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.298.280 10.330
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.209.740 -47.167
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-156.739 57.888
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.791.043 85.218
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.423.097 725.136
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.439.169 953.905
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-133.589 -21.384
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.050
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.901 -2.585
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-45.536
Diğer
-85.152 -8.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.984 -3.087
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.984 -3.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
58.171 -38.648
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.354.767 890.786
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.055.271 543.123
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.410.038 1.433.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213738


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8684 Değişim: -0,02%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5123 Değişim: 0,06%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.895,18 Değişim: 0,30%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.