KAP ***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.11.2021 - 19:05
KAP ***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
23.546 49.546 73.092 22.815 7.744 30.559
GARANTİ VE KEFALETLER
5.693 10.817 16.510 22.815 7.744 30.559
Teminat Mektupları
5.693 10.817 16.510 22.815 7.744 30.559
Diğer Teminat Mektupları
5.693 10.817 16.510 22.815 7.744 30.559
TAAHHÜTLER
17.853 38.729 56.582
Cayılamaz Taahhütler
17.853 38.729 56.582
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
17.853 38.729 56.582
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
674.332 674.332 574.450 574.450
EMANET KIYMETLER
382 382
Tahsile Alınan Çekler
382 382
REHİNLİ KIYMETLER
673.950 673.950 574.450 574.450
Teminat Senetleri
574.450 574.450
Emtia
2.500 2.500
Diğer Rehinli Kıymetler
671.450 671.450
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
697.878 49.546 747.424 597.265 7.744 605.009


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 14.328 3.235 3.815 2.458
Kredilerden Alınan Faizler
4.231 1.168 1.112 914
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6 6
Bankalardan Alınan Faizler
10.070 2.067 2.691 1.544
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
8 8
Diğer Faiz Gelirleri
13 -2
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -409 -209 -139 -80
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-108 -17 -32 -17
Diğer Faiz Giderleri
-301 -192 -107 -63
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.919 3.026 3.676 2.378
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.794 -100 9.613 -65
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.587 31 29.082 31
Gayri Nakdi Kredilerden
142 7 39 7
Diğer
45.445 24 29.043 24
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-33.793 -131 -19.469 -96
Gayri Nakdi Kredilere
-9 -6 -3 -3
Diğer
-33.784 -125 -19.466 -93
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.487 27.943 -452 4.315
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
75 75
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.487 27.868 -452 4.240
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
461 22 130 6
FAALİYET BRÜT KÂRI
31.661 30.891 12.967 6.634
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.665 -5.474 -3.993 -1.932
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.543 -10.281 -7.969 -3.592
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.547 15.136 1.005 1.110
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.547 15.136 1.005 1.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
104 -2.452 -176 -248
Cari Vergi Karşılığı
0 -1.868 -1.026
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-584 -176 -584
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
104 1.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-2.443 12.684 829 862
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -4.593 145.407
Yeni Bakiye
150.000 -4.593 145.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.684 12.684
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 -4.593 12.684 158.091
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -4.593 9.591 154.998
Yeni Bakiye
150.000 -4.593 9.591 154.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.443 -2.443
Kar Dağıtımı
480 9.111 -9.591
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
480 -480
Diğer
9.111 -9.111
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 480 4.518 -2.443 152.555


Sunum Para Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
58.722 202.614 261.336 82.983 68.443 151.426
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 58.722 202.614 261.336 82.983 68.443 151.426
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-c 1.121 34.452 35.573 1.442 26.261 27.703
Bankalar
57.601 168.162 225.763 81.541 42.182 123.723
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-e 39.117 91.731 130.848 40.393 3.687 44.080
Krediler
I-j 39.047 91.731 130.778 40.393 3.687 44.080
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
70 70
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.961 4.961 4.380 4.380
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13.934 13.934 17.400 17.400
Diğer
13.934 13.934 17.400 17.400
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
832 832 832 832
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
2.671 3.166 5.837 501 837 1.338
VARLIKLAR TOPLAMI
120.237 297.511 417.748 146.489 72.967 219.456
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
II-c 75.168 75.168
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
590 36.339 36.929 463 23.749 24.212
Müstakrizlerin Fonları
543 34.834 35.377 463 36 499
Diğer
47 1.505 1.552 23.713 23.713
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 2.885 2.885 2.231 2.231
KARŞILIKLAR
II-g 1.080 1.453 2.533 764 134 898
Genel Karşılıklar
624 1.453 2.077 764 134 898
Çalışan Hakları Karşılığı
456 456
CARİ VERGİ BORCU
II-h 2.231 2.231 417 417
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
462 462 566 566
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 9.293 135.692 144.985 4.971 31.163 36.134
ÖZKAYNAKLAR
II-i 152.555 152.555 154.998 154.998
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000 150.000 150.000
Kar Yedekleri
480 480
Yasal Yedekler
480 480
Kar veya Zarar
2.075 2.075 4.998 4.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.518 4.518 -4.593 -4.593
Dönem Net Kâr veya Zararı
-2.443 -2.443 9.591 9.591
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
169.096 248.652 417.748 164.410 55.046 219.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.443 12.684 829 862
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
sal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-910 -12.303
Alınan Faizler
9.567 2.060
Ödenen Faizler
-301 -80
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.587 31
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.277 97
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.665 -5.474
Ödenen Vergiler
-24 -1.868
Diğer
-50.351 -7.069
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
113.712 -26.476
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-37.513
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-82.536
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.372 4.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
328
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
75.060
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
125.560 6.217
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
112.802 -38.779
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.093 -18.822
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.979
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.583
Diğer
-2.114 -15.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
671 27.868
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
109.380 -29.733
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
151.426 136.081
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
260.806 106.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977886


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9159 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,1384 Değişim: -0,24%
Düşük 31,1284 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.885,30 Değişim: 0,56%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.