" />

KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:24
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 157.160.820 122.074.261 87.820.734 58.174.998
Satışların Maliyeti
17 -123.133.681 -96.154.733 -65.726.171 -45.527.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.027.139 25.919.528 22.094.563 12.647.966
BRÜT KAR (ZARAR)
34.027.139 25.919.528 22.094.563 12.647.966
Genel Yönetim Giderleri
-5.589.880 -4.557.018 -3.140.923 -2.279.916
Pazarlama Giderleri
-17.614.215 -14.344.043 -9.764.449 -6.891.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.388.625 17.929.970 4.237.058 9.795.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.476.548 -6.312.630 -6.817.117 -2.908.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.735.121 18.635.807 6.609.132 10.363.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.735.121 18.635.807 6.609.132 10.363.936
Finansman Gelirleri
8.416.861 4.057.594 2.816.587 1.762.754
Finansman Giderleri
-19.417.733 -17.258.985 -7.103.579 -8.085.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.734.249 5.434.416 2.322.140 4.040.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.421.374 -1.001.311 -139.620 -471.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.501.107 -323.960 -2.004.146 -185.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.922.481 -677.351 1.864.526 -286.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.155.623 4.433.105 2.182.520 3.569.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.155.623 4.433.105 2.182.520 3.569.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 40.457 -129.516 15.828 -52.819
Ana Ortaklık Payları
11.115.166 4.562.621 2.166.692 3.621.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.051.418 2.569.269
Dönem Karı (Zararı)
11.115.166 4.562.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 11.115.166 4.562.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.488.381 6.106.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.279.359 3.773.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.377.084 347.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.377.084 347.222
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.505.102 1.247.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-902.410 -344.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.407.512 1.591.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.421.374 1.001.311
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-251.790 -263.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.885.440 -8.100.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.654.599 -9.389.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -89.140 228.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.565.459 -9.618.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.573.322 3.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.573.322 3.332
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 8.216.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -13.010.465 -3.065.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.157.787 -7.550.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.594.481 -2.490.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.594.481 -2.490.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 779.357 -285.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.041.369 176.190
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -1.041.369 176.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
571.717 41.298
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
571.717 41.298
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 6.775.467 1.860.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.315.564 4.385.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.315.564 4.385.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.718.107 2.569.269
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-666.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-635.734 -7.654.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-635.734 -6.881.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -596.114 -6.881.922
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -39.620
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-772.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.432.769 18.727.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.432.769 18.727.687
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.432.769 18.727.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.848.453 13.642.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 2.820.479 5.715.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.668.932 19.357.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.741.863 13.080.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.410.795 32.438.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.476.523 46.819.403
Finansal Yatırımlar
0 238.566
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 238.566
Ticari Alacaklar
6 90.901.669 66.994.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 598.806 509.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 90.302.863 66.484.910
Diğer Alacaklar
21 315.873 1.884.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
315.873 1.884.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 0 0
Stoklar
7 83.698.898 70.688.433
Peşin Ödenmiş Giderler
6.529.242 6.921.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.529.242 6.921.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 733.258 216.951
Diğer Dönen Varlıklar
4.408.117 2.092.553
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.408.117 2.092.553
ARA TOPLAM
240.063.580 195.856.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.063.580 195.856.213
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
34.585 39.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.585 39.232
Maddi Duran Varlıklar
12 90.834.620 84.847.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.620 176.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.620 176.040
Peşin Ödenmiş Giderler
8.653.350 7.103.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.653.350 7.103.622
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 20.964.669 16.891.806
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 14.365 14.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.668.209 109.072.421
TOPLAM VARLIKLAR
360.731.789 304.928.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.797.176 2.628.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 63.786.463 50.942.141
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
59.614.569 38.922.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 59.614.569 38.922.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.960.663 4.181.306
Diğer Borçlar
1.143.012 571.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.143.012 571.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 0 1.041.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.457.090 5.681.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.457.090 5.681.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.501.107
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.916.121 1.616.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.001.401 701.943
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 914.720 914.720
ARA TOPLAM
152.176.201 105.585.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.176.201 105.585.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 76.344.271 88.264.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.048.248 970.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.048.248 970.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.392.519 89.235.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.568.720 194.820.511
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.003.994 111.048.410
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.854.174 17.455.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.854.174 17.455.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-415.335 186.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.053.640 -41.495.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.053.640 -41.495.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.264.281 2.664.534
Yasal Yedekler
16 4.264.281 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.327.263 -3.557.441
Net Dönem Karı veya Zararı
16 11.115.166 8.484.451
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-840.925 -940.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.163.069 110.108.123
TOPLAM KAYNAKLAR
360.731.789 304.928.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Dönem Karı (Zararı)
4.562.621 4.562.621 -129.516 4.433.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-573.025 5.715.086 5.142.061 340.693 5.482.754
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -223.400 17.269.509 -24.162.246 2.664.534 -3.557.441 4.562.621 124.050.327 -5.003.745 119.046.582
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122
Transferler
8.484.451 -8.484.451
Dönem Karı (Zararı)
11.115.166 11.115.166 40.457 11.155.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-601.530 9.441.948 1.599.747 -1.599.747 8.840.419 58.905 8.899.324
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -415.335 17.269.509 -32.053.640 4.264.281 3.327.263 11.115.166 131.003.994 -840.925 130.163.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.155.623 4.433.105 2.182.520 3.569.133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-601.530 -573.025 -388.317 -519.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-751.912 -734.648 -478.562 -665.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150.382 161.623 90.245 146.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
150.382 161.623 90.245 146.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.500.853 6.055.780 6.555.128 4.029.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 9.500.853 6.055.780 6.555.128 4.029.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.899.323 5.482.755 6.166.811 3.509.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.054.946 9.915.860 8.349.331 7.079.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.362 211.177 74.733 551.357
Ana Ortaklık Payları
19.955.584 9.704.683 8.274.598 6.527.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959377


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.