KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 19:04
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 69.340.086 63.899.263
Satışların Maliyeti
17 -57.407.510 -50.627.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.932.576 13.271.562
BRÜT KAR (ZARAR)
11.932.576 13.271.562
Genel Yönetim Giderleri
-2.448.957 -2.277.102
Pazarlama Giderleri
-7.849.766 -7.452.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.151.568 8.133.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.659.431 -3.404.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.125.990 8.271.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.125.990 8.271.871
Finansman Gelirleri
5.600.274 2.294.840
Finansman Giderleri
-12.314.154 -9.173.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.412.110 1.393.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.560.994 -529.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -496.961 -138.649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.057.955 -390.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.973.104 863.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.973.104 863.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.630 -76.697
Ana Ortaklık Payları
8.948.474 940.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.347.923 6.419.002
Dönem Karı (Zararı)
8.948.474 940.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 8.948.474 940.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.192.438 1.337.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 8.211.987 1.388.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
591.795 -17.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 591.795 -17.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.178.005 -324.341
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-629.612 -585.592
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.807.617 261.251
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.657.355 577.482
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-131.994 -286.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.488.835 4.140.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.069.700 -8.582.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -58.645 45.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.011.055 -8.627.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.281 5.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.281 5.002
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.407.623
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 0 1.407.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.955.837 5.112.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -814.692 -3.599.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.368 528.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -123.368 528.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -2.199.462 227.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-826.030 4.823.635
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -826.030 4.823.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.322 -167.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-277.322 -167.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 4.540.174 3.241.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.447 1.142.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
319.447 1.142.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.347.923 6.419.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.804.891 -5.199.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.043.457 -4.638.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.043.457 -4.638.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
238.566 -560.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.942.078 10.314.767
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.942.078 10.314.767
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.942.078 10.314.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.210.736 11.534.628
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 2.945.725 2.026.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.265.011 13.561.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.741.864 13.080.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.476.853 26.642.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.497.804 46.819.403
Finansal Yatırımlar
238.566
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
238.566
Ticari Alacaklar
90.693.888 66.994.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 568.311 509.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 90.125.577 66.484.910
Diğer Alacaklar
1.882.914 1.884.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.882.914 1.884.548
Stoklar
7 67.732.596 70.688.433
Peşin Ödenmiş Giderler
7.147.297 6.921.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.147.297 6.921.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 253.175 216.951
Diğer Dönen Varlıklar
1.773.106 2.092.553
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.773.106 2.092.553
ARA TOPLAM
205.980.780 195.856.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.980.780 195.856.213
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
34.585 39.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.585 39.232
Maddi Duran Varlıklar
12 91.663.953 84.847.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
190.912 176.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
190.912 176.040
Peşin Ödenmiş Giderler
7.692.200 7.103.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.692.200 7.103.622
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 19.009.898 16.891.805
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
18 14.365 14.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.605.913 109.072.420
TOPLAM VARLIKLAR
324.586.693 304.928.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.990.213 2.628.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 60.169.134 50.942.141
Ticari Borçlar
39.455.036 38.922.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.455.036 38.922.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.981.844 4.181.306
Diğer Borçlar
293.973 571.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
293.973 571.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 215.339 1.041.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.221.797 5.681.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.221.797 5.681.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
496.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.756.021 1.616.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 841.301 701.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 914.720 914.720
ARA TOPLAM
117.580.318 105.585.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.580.318 105.585.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 83.769.577 88.264.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.423.059 970.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.423.059 970.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.192.636 89.235.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.772.954 194.820.511
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
122.729.396 111.048.409
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.242.491 17.455.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.242.491 17.455.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.018 186.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.549.863 -41.495.589
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -38.549.863 -41.495.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.664.534
Yasal Yedekler
16 2.664.534 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 4.927.010 -3.557.441
Net Dönem Karı veya Zararı
16 8.948.474 8.484.451
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-915.657 -940.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.813.739 110.108.122
TOPLAM KAYNAKLAR
324.586.693 304.928.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Dönem Karı (Zararı)
940.669 940.669 -76.697 863.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.942 2.026.709 2.080.651 -263.483 1.817.168
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 403.567 17.269.509 -27.850.623 2.664.534 -3.557.441 940.669 117.366.965 -5.555.102 111.811.863
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122
Transferler
8.484.451 -8.484.451
Dönem Karı (Zararı)
8.948.474 8.948.474 24.630 8.973.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.213 2.945.725 2.732.513 2.732.513
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -27.018 17.269.509 -38.549.863 2.664.534 4.927.010 8.948.474 122.729.396 -915.657 121.813.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.973.104 863.972
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-213.213 -53.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-273.350 -69.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.137 15.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60.137 15.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.945.725 2.026.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 2.945.725 2.026.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.732.512 1.972.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.705.616 2.836.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.630 -340.180
Ana Ortaklık Payları
11.680.986 3.176.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: 0,26% Hacim : 12.665 Mio.TL Son veri saati : 17:13
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4319 Değişim: 1,01%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
10,0111 Değişim: 0,89%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
491,86 Değişim: 1,05%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.