KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:34
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1 58.174.998 50.901.778
Satışların Maliyeti
17 -96.154.733 -75.887.598 -45.527.032 -37.860.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.919.528 17.060.305 12.647.966 13.041.060
BRÜT KAR (ZARAR)
25.919.528 17.060.305 12.647.966 13.041.060
Genel Yönetim Giderleri
-4.557.018 -7.287.276 -2.279.916 -4.917.247
Pazarlama Giderleri
-14.344.043 -17.971.814 -6.891.757 -7.515.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 17.929.970 25.689.793 9.795.997 21.852.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.312.630 -32.807.473 -2.908.354 -23.769.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.635.807 -15.316.465 10.363.936 -1.308.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.000 -17.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-6.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.635.807 -15.314.904 10.363.936 -1.326.453
Finansman Gelirleri
4.057.594 1.857.214 1.762.754 -9.373.325
Finansman Giderleri
-17.258.985 -11.297.697 -8.085.853 -6.526.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.434.416 -24.755.387 4.040.837 -17.226.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.001.311 1.821.546 -471.704 1.603.449
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -323.960 -185.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -677.351 1.821.546 -286.393 1.603.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.433.105 -22.933.841 3.569.133 -15.623.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.433.105 -22.933.841 3.569.133 -15.623.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -129.516 -19.335 -52.819 -87.357
Ana Ortaklık Payları
4.562.621 -22.914.506 3.621.952 -15.535.915
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.569.269 -2.776.041
Dönem Karı (Zararı)
4.562.621 -22.914.506
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 4.562.621 -22.914.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.106.653 2.183.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.773.946 1.206.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
347.222 2.216.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 347.222 98.516
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.117.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.247.235 1.024.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-344.507 -244.154
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.591.742 1.268.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.001.311 -1.821.546
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-263.061 -441.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.100.005 17.954.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.389.934 20.168.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 228.588 -15.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.618.522 20.183.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.332 -1.500.186
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.332 -1.497.343
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8.216.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.065.441 -9.230.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -7.550.997 4.743.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.490.958 3.720.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.490.958 3.720.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -285.780 1.602.744
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
176.190
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
176.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.298 113.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.298 113.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.860.804 2.920.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.385.004 -4.583.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.385.004 -4.583.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.569.269 -2.776.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.654.617 -2.293.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.881.922 -528.955
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.881.922 -522.401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-772.695 -1.764.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.727.687 9.176.972
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.727.687 9.176.972
Kredilerden Nakit Girişleri
5 18.727.687 9.749.295
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-572.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.642.339 4.107.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 5.715.086 1.656.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.357.425 5.763.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.080.849 6.391.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.438.274 12.154.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.438.274 13.080.849
Finansal Yatırımlar
821.064 520.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
821.064 520.981
Ticari Alacaklar
79.655.380 70.265.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-21 251.757 480.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.403.623 69.785.101
Diğer Alacaklar
5.450 3.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.450 3.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 8.216.477
Stoklar
7 60.147.967 57.082.526
Peşin Ödenmiş Giderler
11.913.243 5.245.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.913.243 5.245.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 216.951 272.370
Diğer Dönen Varlıklar
3.662.243 8.047.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.662.243 8.047.247
ARA TOPLAM
188.860.572 162.734.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.860.572 162.734.984
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.573.633 3.101.021
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.573.633 3.101.021
Diğer Alacaklar
43.902 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.902 48.904
Maddi Duran Varlıklar
12 80.929.883 77.810.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
211.747 223.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 211.747 223.199
Peşin Ödenmiş Giderler
6.722.742 5.839.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.722.742 5.839.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 13.550.742 14.066.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 14.364 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.047.013 101.104.093
TOPLAM VARLIKLAR
293.907.585 263.839.077
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.437.819 41.153.245
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.437.819 41.153.245
Banka Kredileri
5 15.437.819 41.153.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.923.517 24.374.958
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.923.517 24.374.958
Banka Kredileri
5 48.923.517 24.374.958
Ticari Borçlar
28.030.249 30.301.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.030.249 30.301.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.359.453 1.645.233
Diğer Borçlar
661.960 620.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
661.960 620.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.769.035 8.592.845
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 8.769.035 8.592.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.888.600 7.027.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.888.600 7.027.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
184.444
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.394.453 1.529.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 456.548 591.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 937.905 937.905
ARA TOPLAM
113.649.530 115.245.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.649.530 115.245.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.997.584 38.731.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.997.584 38.731.259
Banka Kredileri
5 59.997.584 38.731.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.213.889 731.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.213.889 731.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.211.473 39.462.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.861.003 154.708.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.050.327 114.345.645
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.046.109 17.619.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.046.109 17.619.134
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -223.400 349.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.162.246 -29.877.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -24.162.246 -29.877.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.664.534
Yasal Yedekler
16 2.664.534 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -3.557.441 32.223.051
Net Dönem Karı veya Zararı
4.562.621 -35.780.492
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -5.003.745 -5.214.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.046.582 109.130.723
TOPLAM KAYNAKLAR
293.907.585 263.839.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
648.878 3.843.841 -4.492.719
Dönem Karı (Zararı)
-22.914.506 -22.914.506 -19.335 -22.933.841
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.687 1.656.066 1.657.753 -981.490 676.263
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -1.054.967 47.496.750 383.709 17.269.509 -18.160.186 2.664.534 32.223.051 -22.914.506 137.907.894 -4.715.687 133.192.207
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-573.025 5.715.086
Dönem Karı (Zararı)
4.562.621 4.562.621 -129.516 4.433.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.142.061 340.693 5.482.754
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -223.400 17.269.509 -24.162.246 2.664.534 -3.557.441 4.562.621 124.050.327 -5.003.745 119.046.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.433.105 -22.933.841 3.569.133 -15.623.272
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-573.025 38.482 -519.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -734.648 49.336 -665.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.623 -10.854 146.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 161.623 -10.854 146.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.055.780 637.781 4.029.071 -6.226.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.055.780 637.781 4.029.071 -6.226.423
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.055.780 637.781 4.029.071 -6.226.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.482.755 676.263 3.509.988 -6.226.423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.915.860 -22.257.578 7.079.121 -21.849.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.177 -1.000.825 551.357 -287.599
Ana Ortaklık Payları
9.704.683 -21.256.753 6.527.764 -21.562.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870182


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6654 Değişim: 0,84%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6830
Açılış: 16,5259
17,5498 Değişim: 0,13%
Düşük 17,4015 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
975,52 Değişim: 0,69%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.