KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:38
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 217.556.094 241.646.416
Satışların Maliyeti
28 -182.835.014 -198.768.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.721.080 42.878.058
BRÜT KAR (ZARAR)
34.721.080 42.878.058
Genel Yönetim Giderleri
29 -11.801.986 -10.650.158
Pazarlama Giderleri
29 -30.077.600 -25.906.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 44.903.575 74.654.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -65.108.928 -56.988.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.363.859 23.988.213
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.701.472 19.700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -175.173 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 0 -2.885
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.837.560 24.005.028
Finansman Gelirleri
33 3.880.097 22.343.690
Finansman Giderleri
33 -21.274.630 -39.933.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-43.232.093 6.415.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.303.986 -2.653.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.966 -2.032.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.306.952 -621.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.928.107 3.761.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.928.107 3.761.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -147.615 -731.622
Ana Ortaklık Payları
36 -35.780.492 4.492.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.703.681 -36.121.024
Dönem Karı (Zararı)
-35.780.492 4.492.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36 -35.780.492 4.492.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.850.717 2.511.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 3.661.640 2.503.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
538.967 749.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 470.854 -49.424
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 68.113 798.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
201.371 -482.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -584.674 -6.361.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 786.045 5.879.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -5.945.743 -372.604
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.306.952 113.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.927.528 -43.124.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.421.311 -47.583.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -378.502 -26.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 40.799.813 -47.556.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 88.381
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 86.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.216.477 677.040
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 -8.216.477 677.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.468.568 -6.334.363
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -902.698 -4.139.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.608.830 8.136.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 7.608.830 8.136.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 165.236 -34.994
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8.592.845 -239.226
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
14 8.592.845 -239.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 275.038 -100.311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
275.038 -100.311
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 315.617 4.464.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.863.606 1.940.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -1.863.606 1.940.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.703.681 -36.120.350
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.411.310 -4.170.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-818.698 -3.411.623
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -799.379 -3.191.716
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -19.319 -219.907
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 2.230.008 -759.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.042.947 40.121.442
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.934 29.568.985
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.934 29.568.985
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 1.054.967 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.054.967 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 22.030.424 10.552.457
Kredilerden Nakit Girişleri
22.030.424 10.552.457
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-152.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.750.576 -170.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27 -10.061.080 -2.067.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.689.496 -2.237.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.391.353 8.629.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.080.849 6.391.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.080.849 6.391.353
Finansal Yatırımlar
7 520.981 2.750.989
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
520.981 2.750.989
Ticari Alacaklar
70.265.446 111.472.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 37 480.345 101.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 69.785.101 111.370.959
Diğer Alacaklar
10 3.780 4.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
14 8.216.477 0
Stoklar
12 57.082.526 45.613.958
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.245.308 10.182.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 272.370 1.641.175
Diğer Dönen Varlıklar
26 8.047.247 7.115.444
ARA TOPLAM
162.734.984 185.172.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.734.984 185.172.648
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.101.021 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.101.021 0
Diğer Alacaklar
48.904 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 48.904 48.904
Maddi Duran Varlıklar
17 77.810.455 78.854.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 223.199 340.742
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.839.680 44
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 14.066.470 6.751.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
35 14.364 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.104.093 86.010.811
TOPLAM VARLIKLAR
263.839.077 271.183.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 41.153.245 25.984.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 24.374.958 1.396.818
Ticari Borçlar
30.301.236 23.277.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 30.301.236 23.277.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.645.233 1.479.997
Diğer Borçlar
620.662 345.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 620.662 345.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 8.592.845 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.027.796 6.712.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.529.595 1.216.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 591.690 346.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 937.905 869.792
ARA TOPLAM
115.245.570 60.412.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.245.570 60.412.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 38.731.259 54.848.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
731.525 473.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 731.525 473.529
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.462.784 55.321.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.708.354 115.733.674
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.345.645 159.164.647
Ödenmiş Sermaye
27 80.000.000 55.304.947
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 -1.054.967
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 17.619.134 17.651.531
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.619.134 17.651.531
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 349.625 382.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.877.332 -19.816.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 -29.877.332 -19.816.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.015.656
Yasal Yedekler
27 2.664.534 2.015.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 32.223.051 51.208.354
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -35.780.492 4.492.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -5.214.922 -3.714.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.130.723 155.449.785
TOPLAM KAYNAKLAR
263.839.077 271.183.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
228.688 228.688 228.688 228.688
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.543.781 14.129.606 51.673.387 116.375.956 -2.760.412 113.615.544
Transferler
465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.389.953 99.345 5.489.298 5.489.298 -2.067.258 -2.067.258 4.492.719 4.492.719 7.914.759 -954.450 6.960.309
Dönem Karı (Zararı)
-731.622 -731.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.389.953 99.345 5.489.298 5.489.298 -2.067.258 -2.067.258 3.422.040 -222.828 3.199.212
Sermaye Arttırımı
5.304.947 5.304.947 5.304.947
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29.568.985 29.568.985 29.568.985
Dönem Sonu Bakiyeler
27 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
648.878 3.843.841 -4.492.719 -648.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.397 -32.397 -32.397 -10.061.080 -10.061.080 -35.780.492 -35.780.492 -45.873.969 -1.500.060 -47.374.029
Dönem Karı (Zararı)
-147.615 -147.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.397 -32.397 -32.397 -10.061.080 -10.061.080 -10.093.477 -1.352.445 -11.445.922
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -22.829.144 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.054.967 1.054.967 1.054.967
Dönem Sonu Bakiyeler
27 80.000.000 47.496.750 17.269.509 349.625 17.619.134 17.619.134 -29.877.332 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 -3.557.441 114.345.645 -5.214.922 109.130.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.928.107 3.761.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.587 5.488.924
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 5.988.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -40.496 123.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.909 -623.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 8.909 -24.743
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -598.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.061.080 3.800.883
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 -10.061.080 3.800.883
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.092.667 9.289.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.020.774 13.050.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.500.060 -954.450
Ana Ortaklık Payları
-44.520.714 14.005.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826653


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6199 Değişim: -0,37%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4951 Değişim: -0,33%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,5532
971,71 Değişim: -0,45%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.