KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 22:58
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 42.043.182 47.147.985
Satışların Maliyeti
15 -38.026.880 -41.467.519
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.016.302 5.680.466
BRÜT KAR (ZARAR)
4.016.302 5.680.466
Genel Yönetim Giderleri
-2.370.029 -2.514.017
Pazarlama Giderleri
-10.456.739 -4.096.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.840.483 9.897.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.037.490 -2.200.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.007.473 6.767.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.461 6.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -6.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.988.451 6.774.057
Finansman Gelirleri
11.230.539 610.627
Finansman Giderleri
-4.770.754 -4.403.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.528.666 2.981.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
218.097 -2.198.948
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -364.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 218.097 -1.834.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.310.569 782.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.310.569 782.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 68.022 53.384
Ana Ortaklık Payları
17 -7.378.591 728.699
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 -0,09300000 0,01500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.177.059 -6.030.924
Dönem Karı (Zararı)
-7.378.591 728.699
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -7.378.591 728.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.366.607 4.746.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 600.118 1.415.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-29.761 52.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -29.761 52.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.358.055 -17.978
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-314.244 -971.502
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.672.299 953.524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -120.342 2.123.693
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
558.537 1.172.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.165.075 -11.505.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.050.433 -9.376.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 18 -9.572 -9.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.040.861 -9.367.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51 -3.818.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51 -3.818.938
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.425.442
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.425.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.480.627 -2.879.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 5.413.683 2.233.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.405.813 4.034.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.405.813 4.034.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 303.449 130.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-239.226
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-239.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.691 -187.772
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.691 -187.772
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 2.182.988 1.446.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.966.588 -1.424.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.966.588 -1.424.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.177.059 -6.030.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.826.158 -848.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-752.247
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -698.538
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -53.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.637.132
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.637.132
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-189.026 -96.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.635.961 8.693.062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.635.961 8.693.062
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.635.961 8.693.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.367.256 1.813.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14 7.722.417 -3.481.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.355.161 -1.668.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.391.353 8.629.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.746.514 6.960.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.746.514 6.391.353
Finansal Yatırımlar
2.940.015 2.750.989
Ticari Alacaklar
117.850.936 111.472.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18 111.415 101.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 117.739.521 111.370.959
Diğer Alacaklar
4.732 4.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.732 4.681
Stoklar
7 50.094.585 45.613.958
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.768.607 10.182.246
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.768.607 10.182.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.525.571 1.641.175
Diğer Dönen Varlıklar
10.082.032 7.115.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.082.032 7.115.444
ARA TOPLAM
195.012.992 185.172.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.012.992 185.172.648
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 48.904 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 48.904 48.904
Maddi Duran Varlıklar
10 78.635.752 78.854.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 325.076 340.742
Peşin Ödenmiş Giderler
44
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 44
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 6.979.639 6.751.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
16 22.593 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.011.964 86.010.811
TOPLAM VARLIKLAR
281.024.956 271.183.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.764.886 25.984.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.764.886 25.984.160
Banka Kredileri
5 25.764.886 25.984.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.443.941 1.396.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.443.941 1.396.818
Banka Kredileri
5 22.443.941 1.396.818
Ticari Borçlar
6 28.368.649 23.277.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.368.649 23.277.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.783.446 1.479.997
Diğer Borçlar
372.315 345.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
372.315 345.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.895.167 6.712.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.895.167 6.712.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.253.981 1.216.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 384.189 346.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 869.792 869.792
ARA TOPLAM
88.882.385 60.412.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.882.385 60.412.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.656.172 54.848.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.656.172 54.848.060
Banka Kredileri
5 36.656.172 54.848.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
444.497 473.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 444.497 473.529
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.100.669 55.321.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.983.054 115.733.674
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.469.990 159.164.647
Ödenmiş Sermaye
14 80.000.000 55.304.947
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.054.967 -1.054.967
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 17.613.048 17.651.531
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.613.048 17.651.531
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 343.539 382.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -12.093.835 -19.816.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 -12.093.835 -19.816.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.015.656 2.015.656
Yasal Yedekler
14 2.015.656 2.015.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 32.871.929 51.208.354
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -7.378.591 4.492.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -4.428.088 -3.714.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.041.902 155.449.785
TOPLAM KAYNAKLAR
281.024.956 271.183.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Transferler
14.129.606 -14.129.606
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 42.174 42.174 42.174 -3.481.428 -3.481.428 728.699 728.699 -2.710.555 -333.852 -3.044.407
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 324.851 12.204.407 12.204.407 -21.230.422 -21.230.422 1.550.623 51.444.699 728.699 52.173.398 113.436.713 -3.094.264 110.342.449
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
4.492.719 -4.492.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -38.483 -38.483 -38.483 7.722.417 7.722.417 -7.378.591 -7.378.591 305.343 -713.226 -407.883
Dönem Karı (Zararı)
68.022 68.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.483 -38.483 -38.483 7.722.417 7.722.417 7.683.934 -781.248 6.902.686
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -22.829.144
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 343.539 17.613.048 17.613.048 -12.093.835 -12.093.835 2.015.656 32.871.929 -7.378.591 25.493.338 159.469.990 -4.428.088 155.041.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.310.569 782.083
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.482 41.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 49.336 52.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.854 -10.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.854 -10.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.864.204 -3.868.256
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.864.204 -3.868.256
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.864.204 -3.868.256
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.902.686 -3.826.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-407.883 -3.044.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-713.226 -333.852
Ana Ortaklık Payları
305.343 -2.710.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763418


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.