KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 20:08
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 47.147.985 49.166.628
Satışların Maliyeti
15 -41.467.519 -41.078.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.680.466 8.088.537
BRÜT KAR (ZARAR)
5.680.466 8.088.537
Genel Yönetim Giderleri
-2.514.017 -1.933.099
Pazarlama Giderleri
-4.096.301 -5.432.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.897.239 1.654.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.200.230 -1.135.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.767.157 1.242.071
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.900 5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -1.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.774.057 1.240.731
Finansman Gelirleri
610.627 4.332.483
Finansman Giderleri
-4.403.653 -3.821.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.981.031 1.752.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.198.948 -1.276.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -364.025 -301.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.834.923 -975.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
782.083 475.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
782.083 475.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 53.384 59.458
Ana Ortaklık Payları
17 728.699 416.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 50.000.000 1.865.909 -1.304.156 16.371.625 11.899.401 52.177 11.951.578 11.951.578 -11.882.186 -11.882.186 1.550.623 30.027.939 4.723.191 34.751.130 103.304.523 -3.130.192 100.174.331
Transferler
4.723.191 -4.723.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 54.896 54.896 54.896 1.821.404 1.821.404 416.023 416.023 2.292.323 -185.035 2.107.288
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-435.400 -435.400 -435.400
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000.000 1.865.909 -1.739.556 16.371.625 11.899.401 107.073 12.006.474 12.006.474 -10.060.782 -10.060.782 1.550.623 34.751.130 416.023 35.167.153 105.161.446 -3.315.227 101.846.219
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Transferler
14.129.606 -14.129.606
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 42.174 42.174 42.174 -3.481.428 -3.481.428 728.699 728.699 -2.710.555 -333.852 -3.044.407
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 324.851 12.204.407 12.204.407 -21.230.422 -21.230.422 1.550.623 51.444.699 728.699 52.173.398 113.436.713 -3.094.264 110.342.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.030.924 -5.385.256
Dönem Karı (Zararı)
728.699 416.023
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 728.699 416.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.746.082 1.649.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.415.158 1.360.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.402 -25.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 52.402 -165.756
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 139.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.978
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-971.502
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
953.524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.123.693 498.508
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.172.807 -183.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.505.705 -7.450.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.376.619 206.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 18 -9.189 -3.249.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.367.430 3.456.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.818.938 -1.757.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.818.938 -1.752.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.425.442 -317.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.879.684 -918.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 2.233.796 -15.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.034.735 -1.973.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.034.735 -1.973.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 130.651 90.323
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.772 35.383
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-187.772 35.383
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 1.446.856 412.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.424.062 -3.213.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.424.062 -3.213.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.030.924 -5.385.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-848.921 -256.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-752.247 -92.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -698.538 -92.109
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -53.709
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-96.674 -164.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.693.062 9.947.064
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-435.400
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -435.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.693.062 10.482.526
Kredilerden Nakit Girişleri
5 8.693.062 10.482.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -100.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.813.217 4.305.360
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14 -3.481.428 143.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.668.211 4.449.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.629.129 4.571.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.960.918 9.020.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
782.083 475.481
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.766 54.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 52.207 68.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.441 -13.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.441 -13.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.868.256 1.577.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.868.256 1.577.116
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.868.256 1.577.116
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.826.490 1.631.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.044.407 2.107.288
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-333.852 -185.035
Ana Ortaklık Payları
-2.710.555 2.292.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.960.918 8.629.129
Finansal Yatırımlar
2.088.350 1.991.676
Ticari Alacaklar
78.191.942 69.768.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18 84.490 75.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 78.107.452 69.693.546
Diğer Alacaklar
3.912.000 93.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.910.000 91.062
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
2.102.482 677.040
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.102.482 677.040
Stoklar
7 42.159.279 39.279.595
Peşin Ödenmiş Giderler
2.724.661 5.234.121
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.724.661 5.234.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 58.016 42.156
Diğer Dönen Varlıklar
10.480.370 9.056.308
ARA TOPLAM
148.678.018 134.771.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.678.018 134.771.934
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
48.904 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.904 48.904
Maddi Duran Varlıklar
10 65.984.029 68.177.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 278.057 253.728
Peşin Ödenmiş Giderler
1.084.481 808.817
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.084.481 808.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 6.106.563 7.951.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
16 66.743 40.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.568.777 77.282.078
TOPLAM VARLIKLAR
222.246.795 212.054.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.806.190 16.382.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.806.190 16.382.470
Banka Kredileri
5 19.806.190 16.382.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.124.119 15.840.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.124.119 15.840.774
Banka Kredileri
5 20.124.119 15.840.774
Ticari Borçlar
24.565.225 21.501.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.565.225 21.501.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.645.642 1.514.991
Diğer Borçlar
258.163 445.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
258.163 445.935
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
239.226
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
239.226
Ertelenmiş Gelirler
3.694.712 2.247.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 3.694.712 2.247.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 320.832 674
Kısa Vadeli Karşılıklar
366.656 354.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 295.488 283.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 71.168 71.168
ARA TOPLAM
70.781.539 58.528.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.781.539 58.528.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.439.334 39.453.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.439.334 39.453.337
Banka Kredileri
5 40.439.334 39.453.337
Uzun Vadeli Karşılıklar
683.473 685.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 683.473 685.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.122.807 40.138.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.904.346 98.667.156
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.436.713 116.147.268
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.865.909 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.054.967 -1.054.967
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 17.927.765 17.927.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.204.407 12.162.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.204.407 12.162.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 11.879.556 11.879.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 324.851 282.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.230.422 -17.748.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 -21.230.422 -17.748.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.550.623 1.550.623
Yasal Yedekler
14 1.550.623 1.550.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 51.444.699 37.315.093
Net Dönem Karı veya Zararı
17 728.699 14.129.606
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -3.094.264 -2.760.412
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.342.449 113.386.856
TOPLAM KAYNAKLAR
222.246.795 212.054.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683036


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2159 Değişim: -0,84%
Düşük 9,1961 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7411 Değişim: -0,79%
Düşük 10,7178 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
527,73 Değişim: -0,17%
Düşük 527,62 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.