KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.10.2023 - 18:16
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -126.806 -126.806 -126.806 182.600 547.711 10.557.200 17.160.705 17.160.705
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.000.834 9.556.366 -10.557.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-259 -259 -259 9.091.606 9.091.347 9.091.347
Dönem Karı (Zararı)
9.091.606 9.091.606 9.091.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-259 -259 -259 -259 -259
Sermaye Arttırımı
1.500.000 -1.500.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -127.065 -127.065 -127.065 1.183.434 3.604.077 9.091.606 21.252.052 21.252.052
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 7.500.000 -134.084 -134.084 -134.084 1.183.434 3.604.077 23.853.816 36.007.243 36.007.243
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
316.566 23.537.250 -23.853.816 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.464 25.464 25.464 40.596.203 40.621.667 40.621.667
Dönem Karı (Zararı)
40.596.203 40.596.203 40.596.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.464 25.464 25.464 25.464 25.464
Sermaye Arttırımı
22.500.000 -22.241.645 258.355 258.355
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 30.000.000 -108.620 -108.620 -108.620 1.500.000 4.899.682 40.596.203 76.887.265 76.887.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.988.559 5.400.529
Dönem Karı (Zararı)
40.596.203 9.091.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.596.203 9.091.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.175.231 2.616.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 ve 9 228.557 154.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.593.187 2.741.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -359.235 501.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.233.952 2.240.211
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 28.440 41.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.343 -24.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
48.783 65.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -24.186.256 -2.429.151
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-24.186.256 -2.429.151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 13.347.215 2.108.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.633.293 -3.865.003
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.161.286 -3.101.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.856.466 -454.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.271.108 -620.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.127.574 166.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
274.033 -376.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
274.033 -376.127
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-163.415 -65.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.405 26.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.887 -15.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.482 42.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-235.058 -2.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.464 108.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.464 108.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.164 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-115.164 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.787.679 7.843.169
Alınan Faiz
20.343 24.490
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-164.322 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -10.655.141 -2.467.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.827.713 -112.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.827.713 -112.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.713 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.750.000 -112.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.340 -5.201.036
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
258.355 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-419.695 -201.036
Ödenen Temettüler
0 -5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494 86.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494 86.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 844 1.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 350 88.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 ve 18 350 844
Finansal Yatırımlar
5 ve 18 74.218.277 33.870.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
74.218.277 33.870.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
74.218.277 33.870.735
Ticari Alacaklar
9.561.950 13.418.416
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 18 9.561.950 3.290.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 10.127.574
Diğer Alacaklar
8 3.213 277.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.213 277.246
Peşin Ödenmiş Giderler
163.415 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
163.415 0
ARA TOPLAM
83.947.205 47.567.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.947.205 47.567.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.000 1.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.000 1.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
7 109.050 45.397
Tesis, Makine ve Cihazlar
109.050 45.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.117.872 306.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.769.047 96.865
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.769.047 96.865
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 208.429 460.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.205.398 910.521
TOPLAM VARLIKLAR
88.152.603 48.477.762
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.271.073 389.977
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 ve 18 285.115 275.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
285.115 275.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 985.958 114.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
985.958 114.175
Ticari Borçlar
506.303 512.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 18 27.075 115.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 479.228 396.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.049 236.107
Diğer Borçlar
8 991.297 1.073.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
991.297 1.073.761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 6.422.649 3.972.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.761 4.893.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.154 405.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 89.607 4.487.881
ARA TOPLAM
9.287.132 11.078.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.287.132 11.078.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 ve 18 1.009.250 448.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 448.960
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 448.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.009.250 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.009.250 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
968.956 943.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 968.956 943.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.978.206 1.392.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.265.338 12.470.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.887.265 36.007.243
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -108.620 -134.084
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.620 -134.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.620 -134.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.500.000 1.183.434
Yasal Yedekler
1.500.000 1.183.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 4.899.682 3.604.077
Net Dönem Karı veya Zararı
40.596.203 23.853.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.887.265 36.007.243
TOPLAM KAYNAKLAR
88.152.603 48.477.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 41.300.785 14.630.615 14.348.288 5.904.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.300.785 14.630.615 14.348.288 5.904.730
BRÜT KAR (ZARAR)
41.300.785 14.630.615 14.348.288 5.904.730
Genel Yönetim Giderleri
14 -20.612.151 -7.811.799 -8.251.917 -2.857.783
Pazarlama Giderleri
14 -885.237 -156.571 -419.324 -30.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 35.356.058 6.828.733 15.761.799 3.208.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.187.597 -2.249.802 -89.492 -2.248.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.971.858 11.241.176 21.349.354 3.976.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.971.858 11.241.176 21.349.354 3.976.331
Finansman Gelirleri
15 20.343 24.490 2.249 3.503
Finansman Giderleri
15 -48.783 -65.891 -13.795 -17.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.943.418 11.199.775 21.337.808 3.962.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.347.215 -2.108.169 -6.773.958 -708.692
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -13.105.771 -2.804.753 -6.422.960 -1.316.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -241.444 696.584 -350.998 607.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.596.203 9.091.606 14.563.850 3.253.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.596.203 9.091.606 14.563.850 3.253.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.596.203 9.091.606 14.563.850 3.253.579
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.464 -259 -1.819 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.377 -345 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.913 86 -1.819 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.913 86 -1.819 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.464 -259 -1.819 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.621.667 9.091.347 14.562.031 3.253.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.621.667 9.091.347 14.562.031 3.253.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207300


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.028 Değişim: -0,81% Hacim : 46.096 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 8.027 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9138 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8453 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7669 Değişim: -0,05%
Düşük 31,7118 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.895,25 Değişim: -0,09%
Düşük 1.890,56 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.