KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:15
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Transferler
30 653.542 -653.542 0
Dönem Karı (Zararı)
38 -810 1.028.760 1.027.950 1.027.950
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738
Transferler
30 204.746 824.014 -1.028.760 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -19.484 3.346.014 3.326.530 3.326.530
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.617.865 165.433
Dönem Karı (Zararı)
3.346.014 1.028.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.346.014 1.028.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
587.424 277.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 117.790 30.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.072 27.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 60.546 27.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 526 191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.220 18.538
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 65.220 18.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 343.342 200.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-315.573 -1.140.719
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -147.288 -926.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48 -182.243 -327.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -204.792 -309.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 22.549 -17.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.213
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -3.291 1.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.440 143.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48 2.994 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -51.434 131.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -31.042 -6.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 99.944 -25.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 99.944 -25.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.617.865 165.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.201 -7.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.201 -7.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
35 -45.201 -7.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.000 -30.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -123.000 -30.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.449.664 128.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.449.664 128.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 136.813 8.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.586.477 136.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 3.586.477 136.813
Finansal Yatırımlar
6,47 5.739.867 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.739.867 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.739.867 5.592.579
Ticari Alacaklar
574.562 392.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 574.562 369.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.549
Diğer Alacaklar
3.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.213 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.435 144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.435 144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.361 6.288
ARA TOPLAM
9.918.915 6.128.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.918.915 6.128.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
40.002 1.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 40.002 1.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 412.328 522.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.155 6.444
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.155 6.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 64.724 41.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
522.209 571.114
TOPLAM VARLIKLAR
10.441.124 6.699.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
87.636 51.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
87.636 51.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 87.636 51.389
Ticari Borçlar
138.352 186.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 14.794 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 123.558 174.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 337 31.379
Diğer Borçlar
126.038 26.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 126.038 26.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 445.475 79.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.106 61.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 74.065 45.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 16.041 15.515
ARA TOPLAM
887.944 436.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
887.944 436.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
392.892 486.919
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
392.892 486.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 392.892 486.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
181.353 124.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 181.353 124.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.667 429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
575.912 612.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.463.856 1.048.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.977.268 5.650.738
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.700 -58.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.700 -58.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -77.700 -58.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
212.466 7.720
Yasal Yedekler
30 212.466 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 196.488 -627.526
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.346.014 1.028.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.977.268 5.650.738
TOPLAM KAYNAKLAR
10.441.124 6.699.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 6.049.348 1.568.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.049.348 1.568.163
BRÜT KAR (ZARAR)
6.049.348 1.568.163
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -3.269.876 -1.512.470
Pazarlama Giderleri
28,33 -106.138 -132.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.360.962 469.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -53 -57.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.034.243 335.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.034.243 335.317
Finansman Gelirleri
37 273.778 1.000.487
Finansman Giderleri
37 -69.407 -23.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.238.614 1.312.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-892.600 -283.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -910.175 -171.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 17.575 -111.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.346.014 1.028.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.346.014 1.028.760
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.346.014 1.028.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.484 -810
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -24.355 -1.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.871 228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 4.871 228
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.484 -810
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.326.530 1.027.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.326.530 1.027.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906326


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5376 Değişim: 0,35%
Düşük 7,4723 05.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9831 Değişim: -0,37%
Düşük 8,9239 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,58 Değişim: 0,29%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,34
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.