KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 - 18:37
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571
Transferler
30 650.038 -650.038 0
Dönem Karı (Zararı)
38 -20.325 653.542 653.217 653.217
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Transferler
30 653.542 -653.542 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -810 1.028.760 1.027.950 1.027.950
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.433 -3.661.821
Dönem Karı (Zararı)
1.028.760 653.542
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.028.760 653.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
277.392 221.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 30.496 5.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.773 18.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 27.582 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 191 18.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.538
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 18.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 200.585 197.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.140.719 -4.537.217
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -926.562 -4.562.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.022 3.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -309.763 -12.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -17.259 15.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 1.120 1.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.728 21.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 131.928 21.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -6.073 -7.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.910 33.559
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -25.910 33.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -26.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 0 -4.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 -22.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.433 -3.661.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.030 -2.311
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.030 -2.311
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -7.030 -2.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -30.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.403 -3.664.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.403 -3.664.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 8.410 3.672.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 136.813 8.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 136.813 8.410
Finansal Yatırımlar
5.592.579 4.666.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.592.579 4.666.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 5.592.579 4.666.017
Ticari Alacaklar
392.319 65.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 369.770 60.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.549 5.290
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
144 1.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 144 1.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 6.288 15.522
ARA TOPLAM
6.128.143 4.756.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.128.143 4.756.510
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.348 3.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.348 3.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.726 0
Diğer Haklar
20 522.282
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.444 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 41.040 152.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
571.114 156.467
TOPLAM VARLIKLAR
6.699.257 4.912.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 51.389
Ticari Borçlar
186.792 43.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.992 43.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 31.379 37.452
Diğer Borçlar
26.094 52.004
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.094 52.004
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 79.485 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.060 50.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 45.545 35.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 15.515 15.324
ARA TOPLAM
436.199 183.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
436.199 183.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.919
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 486.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.972 106.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 124.972 106.295
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 429 448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.320 106.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.048.519 290.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.650.738 4.622.788
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.216 -57.406
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.216 -57.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -58.216 -57.406
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.720 7.720
Yasal Yedekler
30 7.720 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -627.526 -1.281.068
Net Dönem Karı veya Zararı
1.028.760 653.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.650.738 4.622.788
TOPLAM KAYNAKLAR
6.699.257 4.912.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.568.163 702.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.568.163 702.927
BRÜT KAR (ZARAR)
1.568.163 702.927
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.512.470 -1.176.664
Pazarlama Giderleri
28,33 -132.490 -70.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 469.833 1.309.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -57.719 -69.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
335.317 696.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
335.317 696.218
Finansman Gelirleri
37 1.000.487 161.296
Finansman Giderleri
37 -23.297 -6.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.312.507 851.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-283.747 -197.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-171.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -111.867 -197.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.028.760 653.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.028.760 653.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.028.760 653.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01941000 0,12330000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-810 -20.325
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.038 -26.058
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
228 5.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 228 5.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-810 -20.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.027.950 633.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.027.950 633.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4582 Değişim: -0,52%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2707 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,84 Değişim: 0,10%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.