KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 18:43
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -31.014 4.593 -2.024.074 96.095 3.345.600 3.345.600
Transferler
30 3.127 92.968 -96.095
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -6.067 650.038 643.971 643.971
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571
Transferler
30 650.038 -650.038
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -20.325 653.542 633.217 633.217
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.661.821 3.587.870
Dönem Karı (Zararı)
653.542 650.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 653.542 650.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.854 -317.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 5.913 8.305
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.449
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 -31.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.189 35.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 26.579
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 18.189 8.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -3.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 197.752 -326.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.537.217 3.255.486
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -4.562.582 3.226.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.157 -9.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.115 -6.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.272 -2.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
320 8.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 320 8.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 1.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.117 11.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 21.117 11.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -7.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.559 19.138
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 33.559 19.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 -4.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -22.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.661.821 3.587.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.311 31.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.311
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.311
Alınan Faiz
35 31.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.664.132 3.619.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.664.132 3.619.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.672.542 53.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.410 3.672.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 8.410 3.676.196
Finansal Yatırımlar
6.47 4.666.017 103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.666.017 103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6,47 4.666.017 103.435
Ticari Alacaklar
65.297 68.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60.007 47.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.290 20.562
Diğer Alacaklar
0 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 320
Peşin Ödenmiş Giderler
1.264 1.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.264 1.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 15.522 13.250
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.756.510 3.862.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.756.510 3.862.775
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.769 7.371
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.769 7.371
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 152.698 344.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.467 352.904
TOPLAM VARLIKLAR
4.912.977 4.215.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
43.064 21.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.064 21.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 37.452 42.561
Diğer Borçlar
52.004 18.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 52.004 18.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.926 48.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 35.602 31.234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 15.324 17.328
ARA TOPLAM
183.446 131.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.446 131.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
27 106.295 94.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.743 94.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
290.189 226.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.622.788 3.989.571
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-57.406 -37.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -37.081
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -57.406
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.720 7.720
Yasal Yedekler
30 7.720 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.281.068 -1.931.106
Net Dönem Karı veya Zararı
41 653.542 650.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.622.788 3.989.571
TOPLAM KAYNAKLAR
4.912.977 4.215.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 702.927 867.618
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
702.927 867.618
BRÜT KAR (ZARAR)
702.927 867.618
Genel Yönetim Giderleri
28.33 -1.176.664 -994.496
Pazarlama Giderleri
28.33 -70.466 -53.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.309.525 40.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -69.104 -154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
696.218 -139.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 145.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -36.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
696.218 -30.576
Finansman Gelirleri
37 161.296 366.199
Finansman Giderleri
37 -6.220 -11.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
851.294 323.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-197.752 326.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -197.752 326.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
653.542 650.038
DÖNEM KARI (ZARARI)
653.542 650.038
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
653.542 650.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,12330000 0,12260000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.325 -6.067
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -26.058 -7.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.733 1.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 5.733 1.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.325 -6.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
633.217 643.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
633.217 643.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742044


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5311 Değişim: 0,06%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5439
Açılış: 8,5258
10,0463 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0291 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
482,16 Değişim: 0,34%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 482,88
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.