KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 18:29
KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Transferler
5.239.563 9.371.227 -14.610.790 -5.239.563 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.454.448 41.454.448 41.454.448 6.799.170 48.253.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-843.252 -843.252 -843.252 1.452.390 1.452.390 0 609.138 -66.780 542.358
Sermaye Arttırımı
8.800.000 -258.559 -8.800.000 -8.800.000 -258.559 -258.559
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-7.831.587 -7.831.587 -7.831.587 -719.956 -8.551.543
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
642.438 154.570 154.570 797.008 797.008
Dönem Sonu Bakiyeler
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.629 0 -733.629 0 0 0 0 0 -733.629 303.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.312 0 0 0 0 0 10.871.208 10.871.208 10.440.891 768.934 11.209.825
Dönem Karı (Zararı)
10.871.208 10.871.208 10.871.208 551.799 11.423.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-733.629 -733.629 -733.629 303.312 303.312 0 -430.317 217.135 -213.182
Sermaye Arttırımı
26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.607.987 2.186.895 -88.375 -961.713 -961.713 -3.471.180 14.401.435 10.930.255
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 -695.250 -10.546.807
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-348.000 -215.163 0 -215.163 -563.163 -563.163
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.879.428 39.269.762
Dönem Karı (Zararı)
11.423.007 48.253.618
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.423.007 48.253.618
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.681.962 22.818.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 10.045.741 8.602.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.614.697 10.093.101
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.320.540 7.278.060
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
294.157 2.815.041
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.408.003 1.393.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.408.003 1.393.747
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.317.745 6.749.600
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-518.277 -389.721
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.256.101 5.358.301
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-326.021 -788.407
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
905.942 2.569.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.851.973 -7.302.010
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.851.973 -7.302.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.640.112 8.069.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.507.637 -4.788.214
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.507.637 -4.788.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.468.833 -21.164.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.153.944 13.182.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.072.773 5.816.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.918.829 7.365.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.325.368 114.073
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.325.368 114.073
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.047.762 -19.445.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.955.718 275.078
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.195.872 -15.782.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
268.742 -891.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.927.130 -14.891.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
899.290 -158.843
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
899.290 -158.843
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.298.646 -198.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
249.929 849.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.074.915 185.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.324.844 664.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.573.802 49.907.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -3.228.209 -773.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.466.165 -9.863.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.416.886 -13.263.723
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.985.000 -815.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-64.399 881.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.277.114 6.728.836
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.277.114 6.728.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.616.317 -20.790.360
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.187.989 -20.242.211
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.328 -548.149
Alınan Temettüler
14 1.453.439 341.176
Alınan Faiz
518.277 389.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.210.842 -11.456.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.398.893 46.575.135
Kredilerden Nakit Girişleri
41.398.893 46.575.135
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.062.928 -49.479.803
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.062.928 -49.479.803
Ödenen Temettüler
-10.546.807 -8.551.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.251.700 14.549.828
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
303.312 1.452.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.555.012 16.002.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.391.554 13.389.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.946.566 29.391.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 44.946.566 29.391.554
Finansal Yatırımlar
830 691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
830 691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 830 691
Ticari Alacaklar
59.069.819 75.694.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-9 3.486.589 23.803.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 55.583.230 51.890.883
Diğer Alacaklar
9.375.078 5.049.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.375.078 5.049.530
Stoklar
11 128.097.688 116.344.083
Peşin Ödenmiş Giderler
6.238.577 3.282.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.238.577 3.282.859
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 150.036 184.047
Diğer Dönen Varlıklar
7.375.975 5.267.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 7.375.975 5.267.049
ARA TOPLAM
255.254.569 235.214.008
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3 3.985.258 1.582.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
259.239.827 236.796.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
71.895 7.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
71.895 7.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7 71.895 7.635
Ticari Alacaklar
0 756.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 756.050
Diğer Alacaklar
41.813 41.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 41.813 41.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 32.872.761 41.723.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 14.180.252 18.472.872
Maddi Duran Varlıklar
16 74.759.819 74.669.029
Arazi ve Arsalar
3.694.876 3.688.354
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
795.179 753.283
Binalar
24.428.544 24.191.529
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.177.801 40.478.138
Taşıtlar
667.378 870.991
Mobilya ve Demirbaşlar
1.813.170 1.790.323
Özel Maliyetler
3.282.788 2.121.725
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.001.783 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
898.300 774.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.387.922 1.561.676
Şerefiye
18 942.792 942.792
Diğer Haklar
17 886.267 591.177
Bilgisayar Yazılımları
17 72.973 27.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 485.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.765.836 1.132.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.080.298 138.365.933
TOPLAM VARLIKLAR
386.320.125 375.162.474
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.271.918 23.842.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.271.918 23.842.748
Banka Kredileri
8 8.271.918 23.842.748
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.431.430 11.911.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.431.430 11.911.970
Banka Kredileri
8 7.431.430 11.911.970
Ticari Borçlar
46.484.988 29.615.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-9 8.032.049 7.763.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 38.452.939 21.851.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 5.149.909 3.550.170
Diğer Borçlar
1.445.538 546.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-10 374.015 353.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.071.523 192.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.353.960 7.055.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 9.353.960 7.055.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.100.735 85.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.943.516 2.333.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.943.516 2.333.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.185.923 1.530.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 3.185.923 1.530.210
ARA TOPLAM
85.367.917 80.470.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.367.917 80.470.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.692.929 19.039.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.692.929 19.039.160
Banka Kredileri
8 13.692.929 19.039.160
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.393.040 4.344.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 5.393.040 4.344.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
298.251 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 298.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.384.327 23.384.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.752.244 103.854.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
231.490.069 235.704.879
Ödenmiş Sermaye
24 145.000.000 118.800.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
24 -9.216.334 -3.490.546
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
24 4.544.333 2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.336.699 -603.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.336.699 -603.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.336.699 -603.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.049.663 2.746.351
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 3.049.663 2.746.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 21.025.360 15.601.070
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.057.784 3.767.768
Yasal Yedekler
16.967.576 11.833.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 57.552.538 58.839.188
Net Dönem Karı veya Zararı
10.871.208 41.454.448
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.077.812 35.602.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
281.567.881 271.307.572
TOPLAM KAYNAKLAR
386.320.125 375.162.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 395.668.950 425.026.119
Satışların Maliyeti
25 -322.015.208 -317.378.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.653.742 107.647.194
BRÜT KAR (ZARAR)
73.653.742 107.647.194
Genel Yönetim Giderleri
26 -23.986.004 -18.979.707
Pazarlama Giderleri
26 -27.597.672 -24.526.411
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.519.764 -1.224.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 17.721.268 46.956.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -17.367.745 -48.413.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.903.825 61.460.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.729.288 6.880.141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.760.380 -303.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 1.851.973 7.302.010
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.724.706 75.339.340
Finansman Giderleri
30 -9.661.587 -19.015.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.063.119 56.323.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.640.112 -8.069.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.481.607 -8.526.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 841.495 456.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.423.007 48.253.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.423.007 48.253.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
551.799 6.799.170
Ana Ortaklık Payları
10.871.208 41.454.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00074970 0,00285890
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-516.494 -910.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-593.039 -1.040.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-42.063 -77.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.063 -77.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.608 208.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
118.608 208.126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
303.312 1.452.390
Yabancı Para Çevrim Farkları
303.312 1.452.390
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
303.312 1.452.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-213.182 542.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.209.825 48.795.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
768.934 6.732.390
Ana Ortaklık Payları
10.440.891 42.063.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.