KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:31
KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
101.650.000 -4.883.304 2.357.438 228.419 228.419 228.419 -123.418 -123.418 9.315.257 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
101.650.000 0 0 0 0 0 -4.883.304 0 2.357.438 0 0 0 0 0 228.419 0 228.419 0 0 0 0 0 228.419 -123.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.418 9.315.257 0 0 0 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Transferler
105.330 17.511.329 -17.616.659 -105.330 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.624.053 3.624.053 3.624.053 1.365.000 4.989.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-362 -362 1.124.305 1.124.305 0 1.123.943 318 1.124.261
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-286.697 -286.697 -286.697 -286.697
Dönem Sonu Bakiyeler
101.650.000 0 0 0 0 0 -4.883.304 0 2.357.438 0 0 0 0 0 228.057 0 228.419 0 0 0 0 0 228.057 1.000.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.887 9.420.587 0 0 0 64.245.091 3.624.053 67.869.144 177.642.809 27.153.835 204.796.644
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Transferler
3.295.434 27.946.943 -31.242.377 -3.295.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.038 0 0 0 0 0 0 0 14.038 363.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.128 0 0 0 0 0 16.755.128 16.755.128 17.132.294 2.466.048 19.598.342
Dönem Karı (Zararı)
16.755.128 16.755.128 16.755.128 2.468.911 19.224.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.038 14.038 363.128 363.128 0 377.166 -2.863 374.303
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
502.018 115.939 115.939 617.957 617.957
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.372.407 0 2.357.438 0 0 0 0 0 254.220 0 240.182 0 0 0 0 0 254.220 1.657.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.657.089 13.656.941 0 0 0 77.260.334 16.871.067 94.131.401 218.684.682 32.056.307 250.740.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.366.228 2.468.037
Dönem Karı (Zararı)
19.224.039 4.989.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.224.039 4.989.053
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.834.191 5.990.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.149.349 1.981.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
224.744 171.873
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
224.744 130.770
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 41.103
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
392.287 352.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
392.287 352.017
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.185.842 2.496.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-147.442 -115.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
688.294 313.304
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-211.412 -287.311
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.856.402 2.586.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-649.551 -650.017
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-649.551 -650.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.493.838 1.638.445
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.962.318 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.962.318 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.090.749 -6.769.134
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.089.897 -3.089.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.256.038 6.771.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.345.935 -9.861.632
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-976.201 1.089.868
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-976.201 1.089.868
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.886.630 -2.759.665
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-221.547 -2.931.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.261.177 -2.632.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.271.222 159.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.989.955 -2.791.825
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.480 578
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
194.480 578
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.753.466 2.190.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.597 1.363.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.247.921 -165.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.122.324 1.528.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.967.481 4.210.463
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-80.271 -399.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.520.982 -1.342.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.737.197 -7.302.056
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
11 0 -3.775.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-209.516 -12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.929.334 223.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.929.334 223.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.604.457 -3.865.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.202.538 -3.835.804
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-401.919 -30.110
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
147.442 115.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.554.678 3.305.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.977.455 18.726.242
Kredilerden Nakit Girişleri
4.977.455 18.726.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.532.133 -15.420.599
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.532.133 -15.420.599
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.074.353 -1.528.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
363.128 1.124.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.437.481 -404.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.389.336 8.474.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.826.817 8.070.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.194.813 13.389.336
Finansal Yatırımlar
210.098 582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
210.098 582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
210.098 582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
101.794.891 99.216.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 23.794.185 28.480.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 78.000.706 70.735.917
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.129.392 5.159.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.129.392 5.159.799
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 116.600.677 99.714.047
Peşin Ödenmiş Giderler
3.779.484 3.557.937
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.779.484 3.557.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
124.578 86.924
Diğer Dönen Varlıklar
6.759.545 5.549.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.759.545 5.549.278
ARA TOPLAM
250.593.478 226.674.414
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
505.000 2.396.389
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.098.478 229.070.803
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
889.648 889.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
889.648 889.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
889.648 889.648
Ticari Alacaklar
3.325.710 1.895.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.325.710 1.895.339
Diğer Alacaklar
52.405 45.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 52.405 45.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 34.759.359 33.487.066
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.935.317 16.221.735
Maddi Duran Varlıklar
12 69.281.407 65.975.181
Arazi ve Arsalar
2.723.556 2.719.871
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
825.668 591.373
Binalar
21.444.636 20.984.624
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.562.844 28.827.305
Taşıtlar
997.611 1.016.059
Mobilya ve Demirbaşlar
1.552.535 1.521.489
Özel Maliyetler
2.057.428 2.105.695
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.297.692 7.393.913
Diğer Maddi Duran Varlıklar
819.437 814.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.543.843 1.445.544
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 561.727 191.243
Bilgisayar Yazılımları
13 39.324 311.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 511.904 142.117
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.299.593 120.102.427
TOPLAM VARLIKLAR
380.398.071 349.173.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.680.747 25.982.186
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.680.747 25.982.186
Banka Kredileri
6 25.680.747 25.982.186
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.307.640 6.678.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.307.640 6.678.272
Banka Kredileri
3.307.640 6.678.272
Ticari Borçlar
51.236.253 46.186.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 9.926.029 8.654.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.310.224 37.531.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.062.579 3.434.760
Diğer Borçlar
899.571 705.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 578.703 663.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 320.868 41.210
Ertelenmiş Gelirler
12.007.645 7.254.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 12.007.645 7.254.179
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.440.804 1.422.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.202.327 2.238.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.202.327 2.238.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
475.635 981.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
475.635 981.130
ARA TOPLAM
104.313.201 94.883.214
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.313.201 94.883.214
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.221.100 19.679.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.221.100 19.679.787
Banka Kredileri
6 22.221.100 19.679.787
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.122.674 2.779.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.122.674 2.779.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.343.881 22.459.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.657.082 117.342.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.684.682 202.240.034
Ödenmiş Sermaye
17 110.000.000 110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.372.407 -3.874.425
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 2.357.438 2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
254.220 240.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
254.220 240.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 254.220 240.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.657.089 1.293.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.657.089 1.293.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 13.656.941 10.361.507
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.767.768 478.474
Yasal Yedekler
9.889.173 9.883.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 77.376.273 50.618.994
Net Dönem Karı veya Zararı
16.755.128 31.242.377
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 32.056.307 29.590.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.740.989 231.830.293
TOPLAM KAYNAKLAR
380.398.071 349.173.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 105.228.063 68.850.448
Satışların Maliyeti
18 -76.264.382 -55.067.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.963.681 13.783.377
BRÜT KAR (ZARAR)
28.963.681 13.783.377
Genel Yönetim Giderleri
-4.806.989 -3.431.692
Pazarlama Giderleri
-5.145.637 -4.288.832
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-284.285 -273.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.480.220 5.773.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.988.023 -4.190.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.218.967 7.372.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.369.082 328.166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 649.551 650.017
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.237.600 8.348.827
Finansman Giderleri
-1.519.723 -1.721.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.717.877 6.627.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.493.838 -1.638.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.538.821 -1.395.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 44.983 -242.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.224.039 4.989.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.224.039 4.989.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.468.911 1.365.000
Ana Ortaklık Payları
16.755.128 3.624.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

100 Pay Başına kazanç 21 0,15230000 0,03290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.175 -44
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.988 1.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.785 -1.422
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.785 -1.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.598 -345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.598 -345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
363.128 1.124.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
363.128 1.124.305
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
363.128 1.124.305
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.303 1.124.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.598.342 6.113.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.466.048 1.365.318
Ana Ortaklık Payları
17.132.294 4.747.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2571 Değişim: -0,04%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2671
Açılış: 9,2611
10,7483 Değişim: 0,01%
Düşük 10,7275 18.10.2021 Yüksek 10,7700
Açılış: 10,7467
527,06 Değişim: 0,13%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 527,31
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.