KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 22:12
KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden 281.567.881
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Transferler
2.302.673 8.568.535 -10.871.208 -2.302.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
67.524.692 67.524.692 67.524.692 13.780.729 81.305.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.635 -20.635 -20.635 3.918.128 3.918.128 0 3.897.493 -77.734 3.819.759
Sermaye Arttırımı
9.000.000 0 -9.000.000 -9.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -463.500 -463.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.022.289 -47.662 -47.662 -1.069.951 -1.069.951
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.7 2.833.618 2.833.618 2.833.618 -2.833.618 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 67.524.692 124.598.103 301.842.303 63.317.307 365.159.610
Transferler
3.856.520 54.279.780 -58.136.300 -3.856.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586.046 0 -586.046 0 0 0 0 0 -586.046 1.313.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.313.454 0 0 0 0 0 107.164.704 107.164.704 107.892.112 25.789.458 133.681.570
Dönem Karı (Zararı)
107.164.704 107.164.704 107.164.704 25.939.361 133.104.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-586.046 -586.046 -586.046 1.313.454 1.313.454 0 727.408 -149.903 577.505
Sermaye Arttırımı
46.000.000 0 -46.000.000 -46.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.388.392 -9.388.392 -9.388.392 -5.008.000 -14.396.392
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.247.068 2.350.411 0 2.350.411 -896.657 -896.657
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 0 0 0 0 0 -13.485.691 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.943.380 0 -1.943.380 0 0 0 0 0 -1.943.380 8.281.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.281.245 27.184.553 0 0 0 67.703.602 107.164.704 174.868.306 399.449.366 84.098.765 483.548.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.180.411 22.273.658
Dönem Karı (Zararı)
133.104.065 81.305.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
133.104.065 81.305.421
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.175.448 30.632.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15-16-26 14.017.354 13.478.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.380.388 8.115.724
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.321.633 1.599.462
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 200.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.058.755 6.316.262
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19-21 4.612.250 3.188.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.612.250 3.188.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.245.278 6.579.761
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.541.717 -887.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.304.929 6.507.292
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4-8 -1.728.514 -936.887
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4-8 1.210.580 1.896.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-38.958.771 -5.694.490
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-38.958.771 -5.694.490
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 4.165.577 16.266.964
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15-28 -2.137.524 -11.301.740
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.137.524 -11.301.740
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 -3.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.915.302 -79.513.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-8 -21.790.123 -49.814.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.803.409 -931.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.593.532 -48.883.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-9 -2.583.548 -10.759.256
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.861.008 -11.861.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.444.556 1.101.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -108.913.936 -46.186.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -21.394.440 -958.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-8 87.898.971 11.798.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.763.115 -1.869.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.135.856 13.668.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-9 775.288 1.371.087
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
775.288 1.371.087
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 70.487.377 7.407.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.394.891 7.628.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -6.997.858 1.470.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -397.033 6.157.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.013.315 32.425.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.533.742 -578.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -16.299.162 -9.573.475
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.265.462 -9.586.279
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 232.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.467.083 -152.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.643.864 11.931.072
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.643.864 11.931.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.197.538 -22.805.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -46.804.268 -17.655.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -393.270 -5.150.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 320.916
Alınan Temettüler
1.279.412
Alınan Faiz
28 1.541.717 887.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.517.138 -7.257.820
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.266.378 5.569.182
Kredilerden Nakit Girişleri
7 81.266.378 5.569.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.003.807 -10.110.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -16.003.807 -10.110.448
Ödenen Temettüler
-14.396.392 -463.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.349.041 -2.253.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.432.087 5.429.559
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.730.691 -605.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.701.396 4.823.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.770.310 44.946.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.471.706 49.770.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 147.471.706 49.770.310
Finansal Yatırımlar
2.862 3.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.862 3.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 2.862 3.210
Ticari Alacaklar
124.645.611 105.387.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 2.614.215 4.417.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 122.031.396 100.970.077
Diğer Alacaklar
22.676.138 20.096.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 11.861.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.676.138 8.235.563
Stoklar
10 275.823.400 167.968.219
Peşin Ödenmiş Giderler
28.591.090 7.196.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 28.591.090 7.196.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 0 5.671
Diğer Dönen Varlıklar
13.052.958 6.049.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 13.052.958 6.049.426
ARA TOPLAM
612.263.765 356.477.758
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
612.263.765 356.477.758
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.260 21.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.260 21.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 14.260 21.895
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 83.557 79.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.557 79.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 74.348.464 37.255.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 17.087.834 17.487.460
Maddi Duran Varlıklar
15 128.711.713 84.551.099
Arazi ve Arsalar
3.779.013 3.719.573
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.034.570 1.072.864
Binalar
36.776.646 29.222.470
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.367.636 43.554.067
Taşıtlar
4.022.386 916.248
Mobilya ve Demirbaşlar
2.048.748 1.835.996
Özel Maliyetler
1.732.101 2.898.200
Yapılmakta Olan Yatırımlar
37.029.888 224.251
Diğer Maddi Duran Varlıklar
920.725 1.107.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.011.170 4.242.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.121.554 1.933.213
Şerefiye
17 942.792 942.792
Diğer Haklar
16 1.134.570 928.056
Bilgisayar Yazılımları
16 44.192 62.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 20.340.916 3.864.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.719.468 149.436.379
TOPLAM VARLIKLAR
857.983.233 505.914.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 66.487.122 1.787.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.487.122 1.787.429
Banka Kredileri
66.487.122 1.787.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.373.330 7.499.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.373.330 7.499.869
Banka Kredileri
9.445.773 5.769.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
927.557 1.730.392
Ticari Borçlar
143.517.026 57.346.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 55.925.618 6.162.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 87.591.408 51.184.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 11.334.562 10.248.411
Diğer Borçlar
3.591.913 2.816.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 86.691 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.505.222 2.442.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 87.248.660 16.761.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.248.660 16.761.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 13.046.469 8.870.963
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.256.946 3.488.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 4.256.946 3.488.166
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.242.133 3.725.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.242.133 3.725.317
ARA TOPLAM
342.098.161 112.544.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.098.161 112.544.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.622.430 20.639.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.622.430 20.639.744
Banka Kredileri
19.431.153 17.902.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.191.277 2.737.483
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.714.404 7.570.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 10.714.404 7.570.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.336.941 28.209.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
374.435.102 140.754.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
399.449.366 301.842.303
Ödenmiş Sermaye
23 200.000.000 154.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-13.485.691 -10.238.623
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.943.380 -1.357.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.943.380 -1.357.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.943.380 -1.357.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.281.245 6.967.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.281.245 6.967.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 27.184.553 23.328.033
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.291.507 4.197.293
Yasal Yedekler
22.893.046 19.130.740
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 67.703.602 57.073.411
Net Dönem Karı veya Zararı
107.164.704 67.524.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.098.765 63.317.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
483.548.131 365.159.610
TOPLAM KAYNAKLAR
857.983.233 505.914.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 788.037.619 481.570.942
Satışların Maliyeti
24 -623.327.119 -334.720.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.710.500 146.850.116
BRÜT KAR (ZARAR)
164.710.500 146.850.116
Genel Yönetim Giderleri
25 -36.398.197 -27.905.269
Pazarlama Giderleri
25 -39.383.702 -27.119.320
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -4.560.910 -2.105.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 107.419.522 36.015.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -69.578.398 -35.248.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.208.815 90.487.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 9.735.218 15.727.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -4.347.710 -729.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 38.958.771 7.610.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.555.094 113.096.289
Finansman Giderleri
29 -29.285.452 -15.523.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.269.642 97.572.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.165.577 -16.266.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -20.474.667 -17.343.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 16.309.090 1.076.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.104.065 81.305.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.104.065 81.305.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.939.361 13.780.729
Ana Ortaklık Payları
107.164.704 67.524.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,00535823 0,00337623
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-735.949 -98.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-834.630 -111.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-68.245 -9.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.245 -9.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
166.926 22.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
166.926 22.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.313.454 3.918.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.313.454 3.918.128
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.313.454 3.918.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
577.505 3.819.759
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.681.570 85.125.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.789.458 13.702.995
Ana Ortaklık Payları
107.892.112 71.422.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004285


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9134 Değişim: 0,07%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9317
Açılış: 15,9021
16,8083 Değişim: 0,30%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
927,58 Değişim: -0,09%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 929,38
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.