KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2021 - 22:44
KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Transferler
0 10.871.208 -10.871.208 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.758.136 8.758.136 8.758.136 1.140.530 9.898.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-439.675 -439.675 -439.675 298.767 298.767 0 -140.908 -73.832 -214.740
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-396.623 553.561 553.561 156.938 156.938
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.612.957 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.776.374 0 -1.776.374 0 0 0 0 0 -1.776.374 3.348.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.348.430 21.025.360 0 0 0 68.977.307 8.758.136 77.735.443 240.264.235 51.144.510 291.408.745
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610
Transferler
94.214 64.596.860 -64.691.074 -94.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.175 0 159.175 0 0 0 0 0 159.175 151.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.731 0 0 0 0 0 11.532.948 11.532.948 11.843.854 4.502.327 16.346.181
Dönem Karı (Zararı)
11.532.948 11.532.948 11.532.948 4.407.104 15.940.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.175 159.175 159.175 151.731 151.731 0 310.906 95.223 406.129
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.198.159 0 -1.198.159 0 0 0 0 0 -1.198.159 7.119.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.119.522 23.422.247 0 0 0 121.670.271 11.532.948 133.203.219 310.852.539 70.653.252 381.505.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.409.135 9.728.982
Dönem Karı (Zararı)
15.940.052 9.898.666
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.940.052 9.898.666
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.244.990 3.499.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.764.421 3.022.327
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
699.001 781.693
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 699.001 781.693
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.273.203 688.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.203 688.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
677.124 754.368
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.157.959 -230.486
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
592.604 586.635
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.033.180 -281.937
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.275.659 680.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.688.008 -1.810.016
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.688.008 -1.810.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.592.596 698.353
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.347 -636.127
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -73.347 -636.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.214.922 -2.324.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.726.630 2.919.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -146.117 774.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.872.747 2.145.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.771.790 -2.431.690
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 11.861.008 -2.431.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.089.218
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -20.815.784 -8.624.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.981.907 2.543.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.438.215 2.651.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 7.633.102 3.315.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.805.113 -664.141
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.140 -14.217
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.140 -14.217
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -3.609.712 -1.214.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.360.450 1.847.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.867.079 412.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-493.371 1.434.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.399.964 11.073.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -175.640 -109.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -8.815.189 -1.235.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-752.448 -8.042.918
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 100.916
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-36 -150.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.059 638.455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Na.059 638.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.021.430 -8.862.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.737.465 -8.860.135
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -283.965 -2.617
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
1.157.959 230.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.964 -4.210.778
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.569.182 1.411.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.569.182 1.411.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.392.218 -5.621.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.392.218 -5.621.778
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.833.651 -2.524.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.262.041 -787.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.571.610 -3.312.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.770.310 44.946.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.341.920 41.633.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63.341.920 49.770.310
Finansal Yatırımlar
3.246 3.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.246 3.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.246 3.210
Ticari Alacaklar
93.686.411 105.387.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 4.563.741 4.417.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 89.122.670 100.970.077
Diğer Alacaklar
9.324.781 20.096.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.861.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.324.781 8.235.563
Stoklar
9 188.784.003 167.968.219
Peşin Ödenmiş Giderler
11.178.557 7.196.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.178.557 7.196.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.225 5.671
Diğer Dönen Varlıklar
7.914.951 6.049.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.914.951 6.049.426
ARA TOPLAM
374.241.094 356.477.758
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.241.094 356.477.758
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.895 21.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.895 21.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
21.895 21.895
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
79.576 79.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 79.576 79.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 40.971.783 37.255.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.387.553 17.487.460
Maddi Duran Varlıklar
12 84.363.305 84.551.099
Arazi ve Arsalar
3.727.597 3.719.573
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.037.855 1.072.864
Binalar
30.168.683 29.222.470
Tesis, Makine ve Cihazlar
42.003.424 43.554.067
Taşıtlar
929.307 916.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.816.801 1.835.996
Özel Maliyetler
2.536.119 2.898.200
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.083.710 224.251
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.059.809 1.107.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.925.689 4.242.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.170.804 1.933.213
Şerefiye
13 942.792 942.792
Diğer Haklar
13 1.170.282 928.056
Bilgisayar Yazılımları
13 57.730 62.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.335.965 3.864.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.256.570 149.436.379
TOPLAM VARLIKLAR
526.497.664 505.914.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.965.092 1.787.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.965.092 1.787.429
Banka Kredileri
6 1.965.092 1.787.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.983.875 7.499.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.983.875 7.499.869
Banka Kredileri
6.282.414 5.769.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.701.461 1.730.392
Ticari Borçlar
70.751.604 57.346.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 13.795.605 6.162.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 56.955.999 51.184.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.939.718 10.248.411
Diğer Borçlar
2.862.765 2.816.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 86.155 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.776.610 2.442.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.151.571 16.761.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.151.571 16.761.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.176.024 8.870.963
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.829.937 3.488.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.829.937 3.488.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.540.639 3.725.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.540.639 3.725.317
ARA TOPLAM
116.201.225 112.544.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.201.225 112.544.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.747.643 20.639.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 20.747.643 20.639.744
Banka Kredileri
18.310.160 17.902.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.437.483 2.737.483
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.042.898 7.570.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.042.898 7.570.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.790.648 28.209.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.991.873 140.754.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.852.539 299.008.685
Ödenmiş Sermaye
17 154.000.000 154.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -10.238.623 -10.238.623
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.198.159 -1.357.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.159 -1.357.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.159 -1.357.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.119.522 6.967.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.119.522 6.967.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 23.422.247 23.328.033
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.291.507 4.197.293
Yasal Yedekler
19.130.740 19.130.740
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
121.670.271 57.073.411
Net Dönem Karı veya Zararı
11.532.948 64.691.074
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.653.252 66.150.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.505.791 365.159.610
TOPLAM KAYNAKLAR
526.497.664 505.914.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 143.639.447 96.864.317
Satışların Maliyeti
18 -117.478.568 -76.349.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.160.879 20.514.565
BRÜT KAR (ZARAR)
26.160.879 20.514.565
Genel Yönetim Giderleri
-7.605.909 -5.911.218
Pazarlama Giderleri
-6.725.639 -5.607.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-467.057 -321.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 12.396.946 5.580.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.317.080 -5.484.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.442.140 8.770.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.737.083 2.822.625
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-211.238 -279.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.688.007 1.810.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.655.992 13.123.652
Finansman Giderleri
-3.123.344 -2.526.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.532.648 10.597.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.592.596 -698.353
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.120.249 -886.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -472.347 187.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.940.052 9.898.666
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.940.052 9.898.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.407.104 1.140.530
Ana Ortaklık Payları
11.532.948 8.758.136
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,00074900 0,00056800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
254.398 -513.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
282.938 -599.799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
28.048 -33.668
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.048 -33.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.588 119.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-56.588 119.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
151.731 298.767
Yabancı Para Çevrim Farkları
151.731 298.767
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
151.731 298.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.129 -214.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.346.181 9.683.926
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.502.327 1.066.698
Ana Ortaklık Payları
11.843.854 8.617.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939995


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.