KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:28
KAP ***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -528.963 -528.963 0 0 0 0 0 -528.963 301.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.651.770 7.651.770 7.424.072 386.076 7.810.148
Dönem Karı (Zararı)
7.651.770 7.651.770 7.651.770 379.146 8.030.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-528.963 -528.963 -528.963 301.265 301.265 0 -227.698 6.930 -220.768
Sermaye Arttırımı
26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 0 -9.851.557
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 0 0 0 0 0 -4.260.347 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.132.033 0 -1.132.033 0 0 0 0 0 -1.132.033 3.047.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.047.616 21.113.735 0 0 0 58.729.414 7.651.770 58.729.414 232.507.593 35.988.769 268.496.362
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881
Transferler
2.302.673 8.568.535 -10.871.208 -2.302.673 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -364.649 0 -364.649 0 0 0 0 0 -364.649 474.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.665 0 0 0 0 0 13.843.872 13.843.872 13.953.888 3.606.300 17.560.188
Dönem Karı (Zararı)
13.843.872 13.843.872 13.843.872 3.683.055 17.526.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-364.649 -364.649 -364.649 474.665 474.665 0 110.016 -76.755 33.261
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -993.280 -9.000.000 -9.000.000 -993.280 -993.280
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
652.861 652.861 652.861 652.861
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 0 0 0 0 0 -10.209.614 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.701.348 0 -1.701.348 0 0 0 0 0 -1.701.348 3.524.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.524.328 23.328.033 0 0 0 57.773.934 13.843.872 57.773.934 245.103.538 53.684.112 298.787.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.201.753 31.478.699
Dönem Karı (Zararı)
17.526.927 8.205.342
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.526.927 8.205.342
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.381.148 9.939.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 6.151.743 5.241.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.197.512 438.436
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 1.197.512 438.436
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.704.414 1.687.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.704.414 1.687.314
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.060.422 3.169.289
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-649.600 -351.618
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.772.296 1.190.492
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-618.261 -670.751
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
555.987 3.001.166
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.832.125 -1.495.067
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.832.125 -1.495.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.177.160 1.432.566
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.077.978 -535.037
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.077.978 -535.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.270.648 15.581.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.773.487 -8.600.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 159.390 4.815.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.932.877 -13.416.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.874.847 -2.168.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.874.847 -2.168.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.076.738 760.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 3.363.484 451.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.728.239 19.464.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.586.959 9.311.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.141.280 10.152.748
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.445 1.131.847
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.445 1.131.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -2.192.930 1.833.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
564.076 2.709.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
277.876 990.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
286.200 1.718.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.637.427 33.726.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -118.325 -2.063.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.317.349 -183.789
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.707.217 1.248.543
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
100.915 -1.985.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.152.668
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.151.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.146.875 12.566.621
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.146.875 12.566.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.453.364 -11.837.364
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.440.747 -11.803.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -12.617 -33.410
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
649.600 351.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.346.166 -18.667.924
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.331.764 9.189.899
Kredilerden Nakit Girişleri
6 21.331.764 9.189.899
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.677.930 -18.006.266
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -22.677.930 -18.006.266
Ödenen Temettüler
-9.851.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.148.370 14.059.318
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.557.803 301.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.590.567 14.360.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 44.946.566 29.391.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.537.133 43.752.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.537.133 44.946.566
Finansal Yatırımlar
2.002.073 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.002.073 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.002.073 830
Ticari Alacaklar
66.089.807 59.069.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 3.327.199 3.486.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 62.762.608 55.583.230
Diğer Alacaklar
11.226.384 9.375.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.226.384 9.375.078
Stoklar
9 139.174.426 128.097.688
Peşin Ödenmiş Giderler
2.875.093 6.238.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.875.093 6.238.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 150.036
Diğer Dönen Varlıklar
7.248.135 7.375.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.248.135 7.375.975
ARA TOPLAM
278.153.051 255.254.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.985.258 3.985.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.138.309 259.239.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
221.895 71.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
221.895 71.895
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
65.354 41.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 65.354 41.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 34.348.536 32.872.761
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.900.578 14.180.252
Maddi Duran Varlıklar
12 81.434.795 74.759.819
Arazi ve Arsalar
3.705.957 3.694.876
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
875.110 795.179
Binalar
25.807.594 24.428.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.423.866 37.177.801
Taşıtlar
499.433 667.378
Mobilya ve Demirbaşlar
1.763.139 1.813.170
Özel Maliyetler
3.017.627 3.282.788
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.518.186 2.001.783
Diğer Maddi Duran Varlıklar
823.883 898.300
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 324.111 485.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.832.786 1.902.032
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
833.652 886.267
Bilgisayar Yazılımları
56.342 72.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.926.786 2.765.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.054.841 127.080.298
TOPLAM VARLIKLAR
418.193.150 386.320.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.933.248 8.271.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.933.248 8.271.918
Banka Kredileri
6 4.933.248 8.271.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.411.042 7.431.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.411.042 7.431.430
Banka Kredileri
6 6.411.042 7.431.430
Ticari Borçlar
59.594.966 46.484.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 14.619.008 8.032.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.975.958 38.452.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.886.930 5.149.909
Diğer Borçlar
1.437.093 1.445.538
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 374.015 374.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.063.078 1.071.523
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.161.030 9.353.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.161.030 9.353.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.121.496 1.100.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.280.000 2.943.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.280.000 2.943.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.519.275 3.185.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.519.275 3.185.923
ARA TOPLAM
93.345.080 85.367.917
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.345.080 85.367.917
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.478.117 13.692.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.478.117 13.692.929
Banka Kredileri
6 18.478.117 13.692.929
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.068.118 5.393.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.068.118 5.393.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
514.078 298.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
514.078 298.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.060.420 19.384.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.405.500 104.752.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.103.538 231.490.069
Ödenmiş Sermaye
17 154.000.000 145.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-10.209.614 -9.216.334
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.544.333 4.544.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.701.348 -1.336.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.701.348 -1.336.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.701.348 -1.336.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.524.328 3.049.663
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.524.328 3.049.663
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.328.033 21.025.360
Yasal Yedekler
18 23.328.033 21.025.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.773.934 57.552.538
Net Dönem Karı veya Zararı
13.843.872 10.871.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.684.112 50.077.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.787.650 281.567.881
TOPLAM KAYNAKLAR
418.193.150 386.320.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 190.624.878 193.093.969 93.760.561 108.685.123
Satışların Maliyeti
19 -148.539.679 -156.708.874 -72.189.927 -83.397.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.085.199 36.385.095 21.570.634 25.287.675
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
42.085.199 36.385.095 21.570.634 25.287.675
Genel Yönetim Giderleri
-12.903.966 -11.696.634 -6.992.748 -6.104.991
Pazarlama Giderleri
-11.042.868 -13.421.145 -5.435.201 -7.147.280
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-615.283 -734.494 -293.885 -279.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.874.134 12.547.975 5.293.494 3.312.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.775.345 -8.063.556 -4.291.326 -3.795.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.621.871 15.017.241 9.850.968 11.272.595
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.906.231 3.021.367 1.083.606 2.193.059
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-548.688 -3.207.388 -268.796 -507.367
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.514.478 1.495.067 704.462 991.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.493.892 16.326.287 11.370.240 13.949.395
Finansman Giderleri
-5.789.805 -6.688.379 -3.263.172 -3.060.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.704.087 9.637.908 8.107.068 10.888.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.177.160 -1.606.992 -478.807 -1.808.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.231.741 -1.847.803 -1.345.736 -1.805.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.054.581 240.811 866.929 -2.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.526.927 8.030.916 7.628.261 9.080.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.526.927 8.030.916 7.628.261 9.080.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.683.055 379.146 2.542.525 321.324
Ana Ortaklık Payları
13.843.872 7.651.770 5.085.736 8.759.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 0,00089900 0,00051200 0,00034600 0,00060400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-441.404 -522.033 72.103 -134.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-531.841 -596.061 67.958 -5.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-15.931 -45.184 17.737 -130.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.931 -45.184 17.737 -130.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.368 119.212 -13.592 1.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
106.368 119.212 -13.592 1.123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
474.665 301.265 175.898 124.461
Yabancı Para Çevrim Farkları
474.665 301.265 175.898 124.461
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
474.665 301.265 175.898 124.461
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.261 -220.768 248.001 -10.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.560.188 7.810.148 7.876.262 9.070.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.606.300 386.076 2.539.602 303.174
Ana Ortaklık Payları
13.953.888 7.424.072 5.336.660 8.767.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3121 Değişim: 0,00%
Düşük 8,3111 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1126 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
500,33 Değişim: 0,28%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.