KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2023 - 00:10
KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.445.223.843 2.501.352.835
Satışların Maliyeti
19 -4.304.202.626 -2.044.993.563
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.141.021.217 456.359.272
BRÜT KAR (ZARAR)
1.141.021.217 456.359.272
Genel Yönetim Giderleri
20.a -159.235.587 -74.756.642
Pazarlama Giderleri
20.b -288.551.205 -111.902.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.a 238.123.616 66.288.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.b -155.604.255 -133.907.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
775.753.786 202.081.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.a 197.919.228 2.160.537
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23.b -37.309.343
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.219.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
936.363.671 205.461.746
Finansman Gelirleri
186.670.382 166.915.289
Finansman Giderleri
-50.284.218 -70.938.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.072.749.835 301.438.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.641.699 8.928.485
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25.a -2.064.231 -7.780.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.a 17.705.930 16.709.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.088.391.534 310.366.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.088.391.534 310.366.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 7.944.924 -478.697
Ana Ortaklık Payları
27 1.080.446.610 310.845.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 3,63000000 1,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.150.538 158.830.023
Dönem Karı (Zararı)
1.088.391.534 310.366.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-446.770.714 23.258.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 58.219.355 43.837.525
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.165.568 -5.605.087
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -594.851 -3.840.140
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.760.419 -1.764.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.943.758 9.638.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 36.423.369 7.506.138
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.b 9.520.389 2.132.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.991.600 -15.219.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -54.027.062 -38.235.860
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 21.325.403 22.994.620
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 6.710.059 1.032.998
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 0 -1.010.805
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.238.323 642.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-116.013.487 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-18.037.356 -8.928.485
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.a -4.960.621 -452.351
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.a 17.745.299 -654.548
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23.a -397.603.307 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-510.395.874 -149.913.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-254.132.355 -39.039.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.482.378 -58.720.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
146.240.174 -269.685.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-87.419.939 -45.408.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.798.950 229.835.511
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.309.349 23.327.020
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.506.923 9.777.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
131.224.946 183.712.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.460.253 -18.961.445
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17b,c -110.614.155 -5.920.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-358.688.334 -272.039.142
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -237.310
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-16.085.450 -102.799.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.264.002 2.964.351
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.264.002 2.964.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-312.417.733 -171.966.653
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.396.284 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.845.437 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
213.914.724 506.858.654
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 527.012.440
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 527.012.440
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
6.429.300 -6.429.300
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6.429.300 -6.429.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
768.873.817 311.526.043
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-533.068.861 -334.306.538
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.961.506 -10.507.472
Ödenen Faiz
-21.325.403 -18.672.379
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.967.377 38.235.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.623.072 393.649.535
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
450.464 67.139.992
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.172.608 460.789.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.439.682 58.650.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.267.074 519.439.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 391.267.074 519.439.682
Finansal Yatırımlar
12 418.013.402 0
Ticari Alacaklar
442.171.237 194.154.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 29.756.732 2.887.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.a 412.414.505 191.266.388
Diğer Alacaklar
124.423.256 63.695.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.b 111.182.964 39.871.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.a 13.240.292 23.823.449
Stoklar
9 444.571.568 593.572.161
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 77.708.884 46.532.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.264.802 13.809.014
Diğer Dönen Varlıklar
11 57.103.479 32.349.290
ARA TOPLAM
1.975.523.702 1.463.551.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.975.523.702 1.463.551.547
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 103.280.186 104.940.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 165.520.000 27.506.834
Maddi Duran Varlıklar
14 1.245.997.785 432.998.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.228.215 67.169.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 113.228.215 67.169.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10.b 78.852.578 22.609.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.b 0 645.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.706.878.764 655.869.305
TOPLAM VARLIKLAR
3.682.402.466 2.119.420.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.378.289 77.463.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.378.289 77.463.423
Banka Kredileri
5 148.775.897 66.554.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.602.392 10.908.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 81.506.893 45.072.504
Ticari Borçlar
389.887.824 610.686.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.c 6.579.381 4.473.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.b 383.308.443 606.213.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 11.275.713 6.662.706
Diğer Borçlar
13.291.080 23.380.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.d 8.564.199 9.830.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 4.726.881 13.549.407
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 10.264.989 11.783.244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25.a 0 2.395.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.038.724 17.540.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 4.307.332 7.329.483
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.b 19.731.392 10.211.003
ARA TOPLAM
683.643.512 794.984.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
683.643.512 794.984.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.133.749 28.571.853
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.133.749 28.571.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 22.385.544 11.424.038
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 57.748.205 17.147.815
Diğer Borçlar
0 1.808.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.c 0 1.808.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.502.721 7.180.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 18.502.721 7.180.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25.b 95.603.837 2.654.074
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.240.307 40.214.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.883.819 835.199.385
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.793.805.525 1.281.320.646
Ödenmiş Sermaye
18.a 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18.b 0 -6.429.300
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.c 474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
634.247.071 99.088.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.d 49.107.926 30.907.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.e 255.931.478 72.836.149
Net Dönem Karı veya Zararı
1.080.446.610 310.845.370
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.713.122 2.900.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.804.518.647 1.284.221.467
TOPLAM KAYNAKLAR
3.682.402.466 2.119.420.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088
Transferler
-1.522.912 -1.522.912 27.927.855 181.830.355 -208.235.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.002.749 -2.002.749 310.845.370 308.842.621 -490.382 308.352.239
Dönem Karı (Zararı)
310.845.370 310.845.370 -478.697 310.366.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.002.749 -2.002.749 -2.002.749 -11.685 -2.014.434
Sermaye Arttırımı
200.000.000 -200.000.000 2.940.000 2.940.000
Kar Payları
-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.429.300 -6.429.300
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.429.300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
50.000.000 474.072.440 524.072.440 524.072.440
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Transferler
18.200.505 292.644.865 -310.845.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
539.331.223 -4.172.718 535.158.505 18.200.505 292.644.865 1.080.446.610 1.615.605.115 7.812.301 1.623.417.416
Dönem Karı (Zararı)
1.080.446.610 7.944.924 7.944.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
539.331.223 -4.172.718 535.158.505 535.158.505 -132.623 535.025.882
Kar Payları
-110.000.000 -110.000.000 -110.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.429.300 6.429.300 6.429.300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
450.464 450.464 450.464
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 474.072.440 644.470.071 -10.223.000 634.247.071 49.107.926 255.931.478 1.080.446.610 2.793.805.525 10.713.122 2.804.518.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.088.391.534 310.366.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
535.025.882 -2.014.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
651.589.361 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.c -5.262.708 -2.518.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-111.300.771 503.609
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25.b -111.300.771 503.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
535.025.882 -2.014.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.623.417.416 308.352.239
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.812.301 -490.382
Ana Ortaklık Payları
1.615.605.115 308.842.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120250


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9885 Değişim: -0,04%
Düşük 28,9484 12.12.2023 Yüksek 29,0224
Açılış: 29,0011
31,2362 Değişim: -0,03%
Düşük 31,2037 12.12.2023 Yüksek 31,3045
Açılış: 31,2464
1.846,91 Değişim: 0,02%
Düşük 1.844,10 12.12.2023 Yüksek 1.849,34
Açılış: 1.846,57
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.