KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:35
KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.231.772.128 806.241.648
Satışların Maliyeti
19 -976.731.870 -680.699.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
255.040.258 125.542.302
BRÜT KAR (ZARAR)
255.040.258 125.542.302
Genel Yönetim Giderleri
20.a -29.987.987 -15.484.628
Pazarlama Giderleri
20.b -48.872.598 -20.838.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.a 20.559.926 14.731.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.b -62.188.491 -14.119.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.551.108 89.831.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.a 1.216.373 255.898
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.767.481 90.087.203
Finansman Gelirleri
23.a 47.913.042 5.089.319
Finansman Giderleri
23.b -14.938.493 -10.926.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.742.030 84.250.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.280 -2.496.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24.a 2.147.737 -2.651.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.a -3.184.017 154.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
167.705.750 81.753.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.705.750 81.753.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-378.765 -1.246.301
Ana Ortaklık Payları
168.084.515 83.000.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,55000000 1,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-671.968 31.065.109
Dönem Karı (Zararı)
167.705.750 81.753.862
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
167.705.750 81.753.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.464.873 19.109.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 14.961.071 10.414.231
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.084.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7,16,17 10.594.050 2.971.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.735.399 2.637.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -999.639 -1.209.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 9.735.038 3.847.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.943.535 1.673.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.036.280 2.496.419
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -918.392 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-193.394.790 -64.063.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -160.710.122 -17.826.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.019.926 -60.813.189
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 245.802.461 118.726.432
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -19.209.619 -2.250.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -261.932.085 -103.246.689
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.550.552 4.761.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,10 -1.915.903 -3.415.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.775.833 36.799.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.807.704 -1.170.694
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.359.903 -4.563.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.876.400 -26.156.270
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-16.081.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.247.524 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.247.524 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.042.124 -26.156.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -50.509.259 -23.120.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.532.865 -3.035.967
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
22 0 190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.005.366 -44.414.786
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-13.126.843 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.126.843 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.452.775 50.148.096
Kredilerden Nakit Girişleri
122.452.775 50.148.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.681.722 -90.677.194
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.920.100 -2.613.355
Ödenen Faiz
-8.718.382 -1.665.228
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
999.638 392.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.543.002 -39.505.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.543.002 -39.505.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.439.682 58.650.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.896.680 19.144.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 447.896.680 519.439.682
Ticari Alacaklar
353.379.336 194.154.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 16.352.264 2.887.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.a 337.027.072 191.266.388
Diğer Alacaklar
56.287.999 63.695.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.b 32.663.573 39.871.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.a 23.624.426 23.823.449
Stoklar
9 347.769.700 593.572.161
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 88.351.142 46.532.243
Diğer Dönen Varlıklar
11 50.572.373 46.158.304
ARA TOPLAM
1.344.257.230 1.463.551.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.344.257.230 1.463.551.547
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 121.021.835 104.940.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 27.506.834 27.506.834
Maddi Duran Varlıklar
14 471.792.336 432.998.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 70.127.662 67.169.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10.b 0 22.609.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.b 1.386.493 645.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
691.835.160 655.869.305
TOPLAM VARLIKLAR
2.036.092.390 2.119.420.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.941.014 66.554.495
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.941.014 66.554.495
Banka Kredileri
5 55.941.014 66.554.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.089.827 55.981.432
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.089.827 55.981.432
Banka Kredileri
5 72.510.576 45.072.504
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.579.251 10.908.928
Ticari Borçlar
348.754.689 610.686.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.c 7.052.762 4.473.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.b 341.701.927 606.213.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 12.933.014 6.662.706
Diğer Borçlar
18.644.583 23.380.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.d 8.040.151 9.830.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 10.604.432 üşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.675.558 11.783.244
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.e 803.845 593.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 10.871.713 11.189.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.a 247.920 2.395.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.397.997 17.540.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 3.321.634 7.329.483
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.b 18.076.363 10.211.003
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.c 15.700 0
ARA TOPLAM
552.700.302 794.984.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.700.302 794.984.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.533.106 28.571.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.533.106 28.571.853
Banka Kredileri
5 10.887.498 17.147.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 19.645.608 11.424.038
Diğer Borçlar
0 1.808.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.c 0 1.808.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.926.858 7.180.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 8.926.858 7.180.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.b 6.246.522 2.654.074
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.706.486 40.214.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
598.406.788 835.199.385
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.435.145.004 1.281.320.646
Ödenmiş Sermaye
18.a 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.556.143 -6.429.300
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.b 474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
97.955.252 99.088.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.c 44.034.264 30.907.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.d 370.554.676 72.836.149
Net Dönem Karı veya Zararı
168.084.515 310.845.370
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.540.598 2.900.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.437.685.602 1.284.221.467
TOPLAM KAYNAKLAR
2.036.092.390 2.119.420.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088
Transferler
13.123.555 195.111.743 -208.235.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-380.014 -380.014 83.000.163 82.620.149 -1.251.253 81.368.896
Dönem Karı (Zararı)
83.000.163 83.000.163 -1.246.301 81.753.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-380.014 -4.952 -384.966
Sermaye Arttırımı
200.000.000 -200.000.000
Kar Payları
-35.450.000 -35.450.000 -35.450.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 106.661.760 -4.427.547 102.234.213 16.103.121 152.742.537 83.000.163 604.080.034 -800.050 603.279.984
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Transferler
310.845.370 -310.845.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.133.314 -1.133.314 168.084.515 166.951.201 -360.223 166.590.978
Dönem Karı (Zararı)
168.084.515 168.084.515 -378.765 167.705.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.133.314 18.542 -1.114.772
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.126.843 13.126.843 -13.126.843 -13.126.843 -13.126.843
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -19.556.143 474.072.440 105.138.848 -7.183.596 97.955.252 44.034.264 370.554.676 168.084.515 1.435.145.004 2.540.598 1.437.685.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
167.705.750 81.753.862
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.114.772 -384.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.c -1.447.756 -331.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
332.984 -53.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
332.984 -53.634
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.114.772 -384.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.590.978 81.368.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-360.223 -1.251.253
Ana Ortaklık Payları
166.951.201 82.620.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.785 Değişim: -0,35% Hacim : 43.515 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.762 09.08.2022 Yüksek 2.807
Açılış: 2.795
17,8959 Değişim: -0,30%
Düşük 17,6441 09.08.2022 Yüksek 17,9734
Açılış: 17,9496
18,2832 Değişim: -0,08%
Düşük 18,0560 09.08.2022 Yüksek 18,4162
Açılış: 18,2982
1.032,86 Değişim: 0,15%
Düşük 1.016,47 09.08.2022 Yüksek 1.039,15
Açılış: 1.031,32
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.