KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2022 - 19:40
KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.501.352.835 2.149.967.988
Satışların Maliyeti
19 -2.044.993.563 -1.816.646.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
456.359.272 333.321.452
BRÜT KAR (ZARAR)
456.359.272 333.321.452
Genel Yönetim Giderleri
20.a -74.756.642 -38.221.977
Pazarlama Giderleri
20.b -111.902.778 -72.556.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.a 66.288.600 37.522.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.b -133.907.132 -40.912.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.081.320 219.152.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.a 2.160.537 20.912.245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23.b 0 -7.408.397
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.219.889 2.978.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
205.461.746 235.634.707
Finansman Gelirleri
24.a 166.915.289 25.815.211
Finansman Giderleri
24.b -70.938.847 -44.616.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
301.438.188 216.833.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.928.485 -9.735.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25.a -7.780.777 -4.392.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.a 16.709.262 -5.342.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
310.366.673 207.097.639
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27 0 -62.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
310.366.673 207.034.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-478.697 -1.200.646
Ana Ortaklık Payları
310.845.370 208.235.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 1,34000000 4,14000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,00000000 -0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.830.023 98.735.510
Dönem Karı (Zararı)
310.366.673 207.034.652
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
310.366.673 207.034.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.258.975 45.544.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 43.837.525 19.748.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.605.087 -1.741.595
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.840.140 -1.323.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.764.947 -417.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.638.158 5.564.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.506.138 5.578.364
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.b 2.132.020 -14.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.219.047 8.041.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -38.235.860 -7.553.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 22.994.620 15.601.897
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 1.032.998 626.314
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -1.010.805 -633.104
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
642.810 16.620.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.517.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.928.485 9.735.421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-452.351 -1.035.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.a -452.351 -1.035.573
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.a -654.548
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.b 0 3.128.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-149.913.428 -136.526.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.039.802 -25.061.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.039.802 -25.061.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.720.933 -64.744.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.720.933 -64.744.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-269.685.023 -194.711.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.408.055 -9.729.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.835.511 164.399.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
229.835.511 164.399.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.327.020 -7.217.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.327.020 -7.217.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.777.854 537.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.712.220 116.052.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.961.445 -14.143.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.b,17.c -5.920.752 -3.173.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-272.039.142 -102.180.382
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 -538.182
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-237.310 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-102.799.530 -525.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.964.351 1.476.931
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.964.351 1.476.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.966.653 -102.593.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -124.549.475 -85.074.984
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -47.417.178 -17.518.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
506.858.654 9.638.703
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
527.012.440 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
527.012.440 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.429.300 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.429.300 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
311.526.043 253.136.795
Kredilerden Nakit Girişleri
311.526.043 253.136.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-334.306.538 -218.047.002
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-334.306.538 -218.047.002
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.507.472 -13.209.375
Ödenen Faiz
-18.672.379 -19.794.886
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.235.860 7.553.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
393.649.535 6.193.831
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
67.139.992 -1.227.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
460.789.527 4.966.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.650.155 53.683.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.439.682 58.650.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 519.439.682 58.650.155
Ticari Alacaklar
194.154.090 128.612.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 2.887.702 1.461.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.a 191.266.388 127.150.484
Diğer Alacaklar
63.695.067 126.708.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.b 39.871.618 100.538.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.a 23.823.449 26.169.608
Stoklar
9 593.572.161 322.122.191
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 46.532.243 12.683.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.809.014 545.956
Diğer Dönen Varlıklar
32.349.290 12.690.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 32.349.290 12.690.127
ARA TOPLAM
1.463.551.547 662.012.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.463.551.547 662.012.328
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 104.940.035 1.903.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 27.506.834 27.506.834
Maddi Duran Varlıklar
14 432.998.692 353.601.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 67.169.386 20.949.289
Peşin Ödenmiş Giderler
22.609.280 11.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.b 22.609.280 11.050.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.b 645.078 1.218.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
655.869.305 416.229.665
TOPLAM VARLIKLAR
2.119.420.852 1.078.241.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.554.495 50.531.533
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.554.495 50.531.533
Banka Kredileri
5 66.554.495 50.531.533
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.981.432 69.695.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.981.432 69.695.959
Banka Kredileri
5 45.072.504 60.243.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.908.928 9.452.131
Ticari Borçlar
610.686.774 305.327.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.c 4.473.402 12.933.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.b 606.213.372 292.394.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 6.662.706 5.060.160
Diğer Borçlar
23.380.041 229.515
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.d 9.830.634 47.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 13.549.407 182.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.783.244 3.813.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 11.783.244 3.813.607
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25.a 2.395.657 313.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.540.486 13.411.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 7.329.483 5.332.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.b 10.211.003 8.078.983
ARA TOPLAM
794.984.835 448.383.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
794.984.835 448.383.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.571.853 47.162.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.571.853 47.162.208
Banka Kredileri
5 17.147.815 42.167.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.424.038 4.994.489
Diğer Borçlar
1.808.217 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.c 1.808.217 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.180.406 4.894.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 7.180.406 4.894.969
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25.b 2.654.074 20.440.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.214.550 72.497.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
835.199.385 520.880.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.281.320.646 556.909.885 0
Ödenmiş Sermaye
18.a 300.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18.b -6.429.300 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.c 474.072.440 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.088.566 102.614.227
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.d 30.907.421 2.979.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.e 72.836.149 193.080.794
Net Dönem Karı veya Zararı
310.845.370 208.235.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.900.821 451.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.284.221.467 557.361.088 0
TOPLAM KAYNAKLAR
2.119.420.852 1.078.241.993 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -2.583.039 -2.583.039 -2.583.039 2.979.566 51.143.047 141.937.747 193.080.794 243.477.321 2.006.272 245.483.593
Transferler
141.937.747 -141.937.747
Dönem Karı (Zararı)
208.235.298 208.235.298 -1.200.646 207.034.652
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
106.661.760 -1.464.494 105.197.266 105.197.266 105.197.266 175 105.197.441
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-354.598 -354.598
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 401.316.092 556.909.885 451.203 557.361.088
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 401.316.092 556.909.885 451.203 557.361.088
Transferler
-1.522.912 -1.522.912 -1.522.912 27.927.855 181.830.355 -208.235.298 -26.404.943 0 0
Dönem Karı (Zararı)
310.845.370 310.845.370 310.845.370 -478.697 310.366.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.002.749 -2.002.749 -2.002.749 -2.002.749 -11.685 -2.014.434
Sermaye Arttırımı
200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 0 2.940.000 2.940.000
Kar Payları
-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000 0 -102.075.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.429.300 -6.429.300 0 -6.429.300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
50.000.000 474.072.440 524.072.440 0 524.072.440
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 99.088.566 99.088.566 30.907.421 72.836.149 310.845.370 383.681.519 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
310.366.673 207.034.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.014.434 105.197.441
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 132.693.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.c -2.518.043 -1.830.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
503.609 -25.665.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.b 503.609 -25.665.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.014.434 105.197.441
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
308.352.239 312.232.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-490.382 -1.200.471
Ana Ortaklık Payları
308.842.621 313.432.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007517


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.396 Değişim: 0,04% Hacim : 33.653 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9550 Değişim: 0,33%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7488 Değişim: -0,05%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,91 Değişim: 0,38%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.