" />

KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:16
KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.560.899.446 727.816.367 754.657.798 294.865.660
Satışların Maliyeti
17 -1.323.473.893 -601.274.342 -642.774.547 -223.320.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237.425.553 126.542.025 111.883.251 71.545.345
BRÜT KAR (ZARAR)
237.425.553 126.542.025 111.883.251 71.545.345
Genel Yönetim Giderleri
18.a -34.098.576 -17.900.913 -18.613.948 -9.356.565
Pazarlama Giderleri
18.b -42.929.672 -33.044.695 -22.091.432 -15.436.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 25.899.049 17.370.775 11.167.563 6.171.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -22.625.653 -11.589.640 -8.506.038 -7.003.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.670.701 81.377.552 73.839.396 45.920.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.a 1.363.592 701.467 1.107.694 297.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165.034.293 82.079.019 74.947.090 46.218.132
Finansman Gelirleri
21.a 3.408.101 5.176.848 -1.681.218 125.770
Finansman Giderleri
21.b -16.928.083 -16.722.991 -6.001.842 -4.560.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.514.311 70.532.876 67.264.030 41.783.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.443.341 -3.399.748 -14.946.922 1.351.236
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.a -17.629.573 -170.552 -14.978.510 3.068.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.b 1.194.651 -615.763
Ana Ortaklık Payları
134.122.620 68.007.277 51.122.457 43.750.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20.923.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 20.745.343 9.098.445
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.469.169 -3.026.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.204.496 -3.026.879
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.264.673 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.822.388 796.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.523.764 810.269
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 298.624 -14.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.068.114 2.549.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.654.599 3.584.756
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -517.169 -88.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -128.893 -946.498
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 1.059.577 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.219.005 8.256.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.443.341 3.399.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-187.123 -150.529
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -187.123 -150.529
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -654.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.737.912 -159.783.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.299.765 -29.016.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.299.765 -29.016.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.611.636 -52.535.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.611.636 -52.535.455
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
88.845.455 -69.259.226
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.429.180 -15.014.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.216.123 9.129.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.216.123 9.129.676
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.340.453 2.702.618
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.340.453 2.702.618
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.632.884 -5.789.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.320.409 -71.726.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.979.974 -14.117.092
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.b,15.c -4.757.458 -2.686.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.793.782 -40.264.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.123 341.140
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.123 341.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.981.142 -40.693.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -30.038.515 -35.906.363
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.942.627 -4.787.604
Alınan Faiz
237 88.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.897.752 83.860.231
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.940.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 500.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.213.228 141.002.198
Kredilerden Nakit Girişleri
257.213.228 141.002.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.291.820 -56.322.144
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-250.747.998 -48.294.431
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.543.822 -8.027.713
Ödenen Faiz
-8.276.092 -1.320.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
516.932 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.108.557 -44.934.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.108.557 -44.934.103
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.650.155 53.683.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.541.598 8.749.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.541.598 58.650.155
Ticari Alacaklar
159.974.391 128.612.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 1.724.675 1.461.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.a 158.249.716 127.150.484
Diğer Alacaklar
112.268.224 126.708.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.b 86.863.275 100.538.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.a 25.404.949 26.169.608
Stoklar
9 234.541.409 322.122.191
Peşin Ödenmiş Giderler
65.112.648 12.683.468
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 65.112.648 12.683.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 545.956
Diğer Dönen Varlıklar
19.666.836 12.690.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.666.836 12.690.127
ARA TOPLAM
600.105.106 662.012.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
600.105.106 662.012.328
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.903.195 1.903.195
Diğer Finansal Yatırımlar
1.903.195 1.903.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 27.506.834 27.506.834
Maddi Duran Varlıklar
12 363.221.641 353.601.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.565.108 20.949.289
Peşin Ödenmiş Giderler
11.050.000 11.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.b 11.050.000 11.050.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.b 764.277 1.218.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
440.011.055 416.229.665
TOPLAM VARLIKLAR
1.040.116.161 1.078.241.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.000.253 59.983.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.000.253 59.983.664
Banka Kredileri
5 84.288.425 50.531.533
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.711.828 9.452.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.580.636 60.243.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.580.636 60.243.828
Banka Kredileri
5 49.580.636 60.243.828
Ticari Borçlar
204.982.787 305.327.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.c 14.748.765 12.933.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.b 190.234.022 292.394.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 11.394.382 5.060.160
Diğer Borçlar
4.241.795 229.515
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.d 3.003.677 47.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 1.238.118 182.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.703.467 3.813.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.c 8.703.467 3.813.607
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.a 14.416.910 313.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.479.267 13.411.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.b 2.101.660 5.332.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.b 8.377.607 8.078.983
ARA TOPLAM
394.799.497 448.383.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.799.497 448.383.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.238.429 47.162.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.238.429 47.162.208
Banka Kredileri
5 25.372.269 42.167.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.866.160 4.994.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.662.429 4.894.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 5.662.429 4.894.969
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22.b 19.612.219 20.440.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.513.077 72.497.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
448.312.574 520.880.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
588.448.199 556.909.885
Ödenmiş Sermaye
16.a 250.000.000 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.104.921 102.614.227
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
102.104.921 102.614.227
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
106.661.760 106.661.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.556.839 -4.047.533
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.478.121 2.979.566
Yasal Yedekler
16.b 24.478.121 2.979.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.c 77.742.537 193.080.794
Net Dönem Karı veya Zararı
134.122.620 208.235.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.355.388 451.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
591.803.587 557.361.088
TOPLAM KAYNAKLAR
1.040.116.161 1.078.241.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -2.583.039 -2.583.039 2.979.566 51.143.047 141.937.747 243.477.321 243.477.321
Transferler
141.937.747 -141.937.747
Dönem Karı (Zararı)
68.007.277 68.007.277 -874.149 67.133.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-573.512 -573.512 -573.512 5 -573.507
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -3.156.551 -3.156.551 2.979.566 193.080.794 68.007.277 310.911.086 1.132.128 312.043.214
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 106.661.760 -4.047.533 102.614.227 2.979.566 193.080.794 208.235.298 556.909.885 451.203 557.361.088
Transferler
21.498.555 186.736.743 -208.235.298 0 0
Dönem Karı (Zararı)
134.122.620 134.122.620 -51.650 134.070.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-509.306 -509.306 -509.306 15.835 -493.471
Sermaye Arttırımı
200.000.000 -200.000.000 0 2.940.000 2.940.000
Kar Payları
-102.075.000 -102.075.000 -102.075.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 106.661.760 -4.556.839 102.104.921 24.478.121 77.742.537 134.122.620 588.448.199 3.355.388 591.803.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
134.070.970 67.133.128 52.317.108 43.134.302
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-493.471 -573.507 -108.505 138.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c -681.164 -736.246 -349.832 -380.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
187.693 162.739 241.327 518.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.b 187.693 162.739 241.327 518.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-493.471 -573.507 -108.505 138.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.577.499 66.559.621 52.208.603 43.272.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.815 -874.144 1.215.438 -518.217
Ana Ortaklık Payları
133.613.314 67.433.765 50.993.165 43.790.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959349


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.006 Değişim: 0,13% Hacim : 22.657 Mio.TL Son veri saati : 10:50
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9950 Değişim: 0,57%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9164 Değişim: 0,88%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.519,23 Değişim: -0,39%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.