KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 19:21
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 9.808.156.429 4.941.848.910 2.903.219.963 1.911.740.455
Satışların Maliyeti
12 -9.415.276.314 -4.697.942.467 -2.794.809.529 -1.810.575.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
392.880.115 243.906.443 108.410.434 101.164.851
BRÜT KAR (ZARAR)
392.880.115 243.906.443 108.410.434 101.164.851
Genel Yönetim Giderleri
14 -180.457.319 -111.220.853 -56.516.706 -45.879.046
Pazarlama Giderleri
14 -26.570.029 -12.616.360 -11.577.658 -4.325.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 94.567.733 67.053.621 22.721.070 27.242.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -49.492.187 -45.061.531 -2.033.457 -15.764.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.928.313 142.061.320 61.003.683 62.438.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.761 724.500 2.752 716.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.096 -37.815 -849 -28.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.939.978 142.748.005 61.005.586 63.125.952
Finansman Gelirleri
15 48.872.148 12.725.717 14.206.659 5.290.480
Finansman Giderleri
15 -86.631.728 -18.715.953 -34.778.009 -8.781.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.180.398 136.757.769 40.434.236 59.635.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.733.161 -30.849.522 -8.832.962 -12.486.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -46.878.395 -30.020.007 -7.669.868 -12.707.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 145.234 -829.515 -1.163.094 221.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
146.447.237 105.908.247 31.601.274 47.149.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
146.447.237 105.908.247 31.601.274 47.149.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-336.701 113 -317.234 85
Ana Ortaklık Payları
146.783.938 105.908.134 31.918.508 47.148.938
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,82450000 0,42030000 0,17930000 0,18710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-317.110.288 -245.020.940
Dönem Karı (Zararı)
146.447.237 105.908.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
146.447.237 105.908.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.602.228 36.395.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 9.266.186 6.769.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 -643.118 13.322.894
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-643.118 13.322.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.029.770 -4.166.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.280.743 -1.611.276
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.250.973 -2.555.317
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 21.230.273 1.016.958
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.099.399 -9.239.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.329.672 10.256.672
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 -14.112.410 -16.400.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 46.843.192 30.888.818
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.665 -686.685
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.665 -686.685
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.650.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-470.124.451 -365.113.346
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.596.298 -1.206.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-416.927.485 -831.305.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
988.957 7.671.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-417.916.442 -838.976.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.149.008 -90.721.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-159.149.008 -90.721.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.998.917 -2.890.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.046.562 559.477.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.998.256 -14.231.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.048.306 573.708.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.435.325 1.220.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.256.576 312.407
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.256.576 312.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-260.074.986 -222.809.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-657.994 -735.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-56.377.308 -21.475.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.633.216 8.303.048
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-8.134.797 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.442 2.945.486
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.442 2.945.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.232.577 -7.368.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.957.951 -5.027.106
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.274.626 -2.341.049
Alınan Temettüler
15 14.772.749 3.486.003
Alınan Faiz
15 34.099.399 9.239.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
258.696.470 223.247.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.000.000 192.901.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
310.000.000 192.901.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.077.117 84.132.077
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
138.630.130 77.063.474
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-123.953.700 -120.500.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-37.753.547 127.568.603
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.629.252 -1.629.183
Ödenen Temettüler
-30.000.000 0
Ödenen Faiz
-55.329.672 -10.174.878
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61.732.511 -41.981.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.780.602 -13.470.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.780.602 -13.470.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.664.342 102.794.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.883.740 89.324.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 550.561.157 632.206.613
Finansal Yatırımlar
209.769.409 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
209.769.409 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 209.769.409 226.452.838
Ticari Alacaklar
1.786.122.787 1.467.235.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 7.482.522 8.471.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.778.640.265 1.458.764.396
Diğer Alacaklar
8 332.117.797 173.258.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
332.117.797 173.258.757
Peşin Ödenmiş Giderler
4.099.766 1.927.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.099.766 1.927.986
ARA TOPLAM
2.882.670.916 2.501.082.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.882.670.916 2.501.082.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.992.915 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.134.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8.134.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
858.118 900.618
Diğer Alacaklar
8 829.389 539.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
829.389 539.421
Maddi Duran Varlıklar
7 23.159.620 22.598.051
Binalar
489.775 501.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.441.782 3.755.160
Taşıtlar
1.370.477 1.667.603
Mobilya ve Demirbaşlar
12.105.039 10.959.571
Özel Maliyetler
5.752.547 5.714.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 13.434.958 14.869.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 5.771.957 4.776.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.771.957 4.776.935
Peşin Ödenmiş Giderler
33.314 206.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.314 206.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı
256.584 172.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.478.737 44.063.283
TOPLAM VARLIKLAR
2.935.149.653 2.545.145.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 826.252.723 451.200.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
826.252.723 451.200.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.511.367 4.428.918
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.741.356 446.771.657
Ticari Borçlar
1.614.355.094 1.692.640.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,18 92.565.053 53.566.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.521.790.041 1.639.073.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.941.794 5.377.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.441.615 16.940.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.285.598 9.920.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.110.246 1.494.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.175.352 8.426.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.755.578 8.103.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.755.578 8.103.067
ARA TOPLAM
2.466.032.402 2.184.182.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.466.032.402 2.184.182.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.971.983 12.630.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.971.983 12.630.036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.971.983 12.630.036
Diğer Borçlar
46 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.147.316 5.435.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.147.316 5.435.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 654.285 825.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.773.630 18.891.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.476.806.032 2.203.074.194
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
454.664.844 338.357.648
Ödenmiş Sermaye
11 252.000.000 120.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -1.557.079 -1.116.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.079 -1.116.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.079 -1.116.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 29.979.219 19.250.423
Yasal Yedekler
29.979.219 19.250.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 27.458.766 31.532.553
Net Dönem Karı veya Zararı
146.783.938 168.691.630
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 3.678.777 3.713.510
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
458.343.621 342.071.158
TOPLAM KAYNAKLAR
2.935.149.653 2.545.145.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.418 93.185.361 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
8.597.451 56.740.966 -65.338.417 -8.597.451
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.320 105.908.134 105.908.134 105.768.814 113 105.768.927
Dönem Karı (Zararı)
105.908.134 105.908.134 105.908.134 113 105.908.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.320 -139.320 -139.320
Sermaye Arttırımı
52.608.000 -52.608.000 -52.608.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.216 -9.422 -447.356 -447.356 -398.562 -173.539 -572.101
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 921.823 19.250.423 31.532.553 105.908.134 137.440.687 275.769.287 917 275.770.204
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 200.224.183 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630 -10.728.796 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.121 146.783.938 146.783.938 146.343.817 -336.705 146.007.112
Dönem Karı (Zararı)
146.783.938 146.783.938 146.783.938 -336.701 146.447.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.121 -440.121 -4 -440.125
Sermaye Arttırımı
132.000.000 -132.000.000 -132.000.000
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.621 -36.621 -36.621 301.972 265.351
Dönem Sonu Bakiyeler
11 252.000.000 -1.557.079 29.979.219 27.458.766 146.783.938 174.242.704 454.664.844 3.678.777 458.343.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
146.447.237 105.908.247 31.601.274 47.149.023
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-440.125 -139.320 -152.276 -473.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550.156 -178.616 -190.345 -607.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.031 39.296 38.069 133.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
110.031 39.296 38.069 133.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-440.125 -139.320 -152.276 -473.461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.007.112 105.768.927 31.448.998 46.675.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-336.705 113 -317.238 85
Ana Ortaklık Payları
146.343.817 105.768.814 31.766.236 46.675.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975342


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6411 Değişim: -0,34%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4883 Değişim: -0,40%
Düşük 15,4631 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
781,50 Değişim: -0,43%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.