KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:18
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.941.848.910 4.249.097.144 1.911.740.455 1.018.696.030
Satışların Maliyeti
14 -4.697.942.467 -4.140.309.679 -1.810.575.604 -979.053.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.906.443 108.787.465 101.164.851 39.642.115
BRÜT KAR (ZARAR)
243.906.443 108.787.465 101.164.851 39.642.115
Genel Yönetim Giderleri
-111.220.853 -73.427.043 -45.879.046 -27.521.735
Pazarlama Giderleri
-12.616.360 -11.721.567 -4.325.334 -3.350.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 67.053.621 43.777.362 27.242.971 10.143.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -45.061.531 -21.888.633 -15.764.788 -1.958.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.061.320 45.527.584 62.438.654 16.955.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
724.500 16.282 716.000 16.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-37.815 -19.079 -28.702 -19.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.748.005 45.524.787 63.125.952 16.952.420
Finansman Gelirleri
16 12.725.717 25.337.842 5.290.480 5.780.281
Finansman Giderleri
16 -18.715.953 -22.846.682 -8.781.154 -6.931.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
136.757.769 48.015.947 59.635.278 15.801.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.849.522 -8.128.404 -12.486.255 -2.698.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -30.020.007 -8.268.322 -12.707.992 -2.623.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-829.515 139.918 221.737 -74.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.908.247 39.887.543 47.149.023 13.103.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.908.247 39.887.543 47.149.023 13.103.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
113 139 85 25
Ana Ortaklık Payları
105.908.134 39.887.404 47.148.938 13.103.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 18 0,88260000 0,59190000 0,39290000 0,19440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.005.442 -6.354.018
Dönem Karı (Zararı)
105.908.247 39.887.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 105.908.247 39.887.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.761.969 14.466.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 6.782.257 4.201.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.322.894 12.159
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.322.894 12.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.820.352 1.984.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.265.035 963.834
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.555.317 1.020.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
627.648 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
627.648 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 30.849.522 8.268.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-310.199.886 -53.995.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
20 2.279.073 -14.445.831
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-790.100.289 -175.773.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.671.407 -4.514.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -797.771.696 -171.258.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.721.200 -84.761.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -90.721.200 -84.761.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.890.740 -1.883.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
569.498.330 223.143.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -14.231.121 22.901.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 583.729.451 200.242.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.220.902 -954.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
514.038 -733.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 514.038 -733.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.412.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -5.333.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 6.746.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-157.529.670 357.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -21.475.772 -6.712.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
541.384 -4.938.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.258.801 87.751
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.258.801 87.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.368.155 -5.026.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.027.106 -2.900.242
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.341.049 -2.126.001
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.650.738 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.124.868 73.082.947
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
370.693.091 88.152.712
Kredilerden Nakit Girişleri
20 298.589.847 88.152.712
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20 72.103.244 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.939.040 -15.069.765
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -135.939.040 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -15.069.765
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.629.183 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.660.810 61.790.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.660.810 61.790.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 267.510.517 247.683.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 322.171.327 309.474.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 322.171.327 267.510.517
Finansal Yatırımlar
133.491.946 149.093.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
133.491.946 149.093.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
20 133.491.946 149.093.913
Ticari Alacaklar
1.337.697.750 546.792.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.545.468 11.216.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.334.152.282 535.576.086
Diğer Alacaklar
172.210.441 85.066.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 172.210.441 85.066.468
Peşin Ödenmiş Giderler
1.226.429 1.228.288
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.226.429 1.228.288
ARA TOPLAM
1.966.797.893 1.049.692.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6.699.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.966.797.893 1.056.391.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 804.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 804.500
Diğer Alacaklar
11.421.077 7.843.850
İlişkil
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,02% Hacim : 10.529 Mio.TL Son veri saati : 11:38
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.394
Açılış: 2.392
16,1183 Değişim: 1,21%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2694 Değişim: 1,37%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
964,52 Değişim: 1,66%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.